Vesmír

Jsou na Marsu znát stopy cizí technologie? 

Mars byl před sto lety živý svět

 

Přijmeme-li závěry amerického astronoma M. Standishe, není nutné dále pátrat po desáté či další planetě ve Sluneční soustavě. K dořešení některých malých "nepřesností" zřejmě přispěje zpřesnění hmotností čtyř velkých planet a planety Pluto. To lze nejlépe zajistit navedením kosmické sondy na oběžnou dráhu kolem planety a z odchylek její dráhy určit hmotnost planety.  

Rozdíly v pohybu Uranu a Neptunu se daly vyřešit existencí planety X. Ale planeta X není jediné přijatelné vysvětlení těchto odchylek. 

Objev planety Pluto zdaleka nevysvětloval pozorované odchylky v polohách Urana a Neptuna, navíc byly zjištěny i odchylky mezi pozorovanými a vypočtenými polohami Pluta. A tak se zrodila myšlenka další planety na okřáli naší sluneční soustavy - planety TRANSPLUTO (někdy se používá i název planeta X). 

Urbain J. J. Leverrier (1), spoluobjevitel Neptuna, srovnal krátce po objevu této planety vypočítané a pozorované dráhy i ostatních planet.  

 Existence velkého počtu planetek mezi Marsem a Jupiterem se stala základem pro vytvoření několika hypotéz, vysvětlujících jejich vznik. Můžeme je rozdělit do dvou protichůdných skupin: 

Na Marsu je záhadná plocha, vydlážděná kamennými deskami.

Silnice na Marsu ?

Létající platforma

 

Robot "Spirit" našel na Marsu podivné balvany ve tvaru lebek a kostí. Jsou to kostry vymřelých Marťanů?

 

Vedle slavné «Sfingy» našla evropská kosmická sonda novou záhadu - lebku ...

Z kráterů se šířilo světlo

 

 

 

 

mesicV době, kdy už se dobytí Měsíce člověkem stalo skutkem, není bez zajímavosti připomenout si některé podivné události kolem naší družice, které nás přivádějí k otázce, zda Měsíc už víckrát neposloužil jako předsunutá základna pro tvory z „jiného světa", kteří nás chtěli podrobněji studovat.

Ne, měsíční holubi.