Astronomové možná objevili stopy dvou vyspělých civilizací. Kyklopské stavby kolem hvězd by mohly postavit jen vysoce pokročilé civilizace. Keplerův kosmický teleskop možná našel tzv. Dysonovy sféry...

 

 

Hvězda záhadně mění jas

Hvězda EPIC 204278916 se nachází v souhvězdí Štíra, ve vzdálenosti asi 400 světelných let od Slunce. Záhadně však mění svítivost — a to tak pravidelně, že astronomové nemohou najít rozumné vysvětlení pro takové chování. A proto vznikla i téměř fantastická  hypotéza - v těsné blízkosti hvězdy jsou jakési cizí obrovské struktury. A ty pravidelně zatemňují hvězdu — tzv. Dysonovy sféry (Dyson Sphere). (2)

EPIC 204278916 se stala již druhou hvězdou, kde byly zaznamenány možné stopy vyspělé civilizace. Šlo o hvězdu KIC 8462852 v souhvězdí Labutě, vzdálené 1480 světelných let. Pouhým okem není vidět. (3)

 

Obr. 2  Hvězda KIC 8462852: zde byly poprvé objeveny stopy podivné aktivity

NASA Kepler Space Telescope (Kepler) (4) — je také znám jako "hledač planet" - byl vypuštěn na oběžnou dráhu Země v květnu roku 2009. Zaměřuje se na malý úsek Mléčné dráhy v souhvězdí Labutě.

Teleskop hledá exoplanety - planety u jiných hvězd - prostřednictvím tzv. tranzitní metody. Ta sleduje, zda se jas hvězdy čas od času liší. A ten se změní, pokud disk hvězdy něco zacloní. Například přechod jeho planety. Podle výkyvů jasu jsou astronomové schopni určit počet planet i jejich velikost.

Údaje o změnách jasu získaných kosmickým dalekohledem umožňuje učinit předběžný závěr o existenci exoplanet. Pak nastupují pozemní radioteleskopy, zaměřují se na "podezřelou" hvězdu a astronomové sledují, zda planety opravdu existují, nebo ne.

V roce 2013 Kepler svou činnost skončil. Ale do té doby každých 30 minut zachycoval údaje o 150 tisíci hvězdách v jeho zorném poli. To znamená, že dalekohled poskytl astronomům data pro výzkum mnoha nadcházejících let.

Průzkum dat, které vědci provedli v roce 2015, dal zcela neočekávaný výsledek. Údaje shromážděné dalekohledem v roce 2011, vypověděly toto: jas hvězdy KIC 8462852 se mění zvláštním způsobem. Světelný tok, vycházející z hvězdy, se snižuje o 80 procent. Jako by hvězdu něco opravdu zastínilo, ale nepravidelně, jako to dělají planety, ale v různých časových intervalech - od 5 do 80 dnů.

«Nic podobného, jako u této hvězdy, jsme nikdy předtím neviděli,» říká Tabetha Boyajian, vedoucí výzkumného týmu "Decryptor" z Yale University. (5) «Hvězda je tak zvláštní, že jsme prováděli kontrolu dat několikrát. Ale chyby nebyly nalezeny.»

A než vědci pochopili jednu zvláštnost, tak došlo k dalšímu podobnému objevu.

Další sféra?

Hvězdu EPIC 204278916 teleskop Kepler zkoumal v srpnu 2014 - poté, co jej nasměrovali na další část oblohy. Také tato hvězda neperiodicky mění svou jasnost.

Hvězda EPIC 204278916 byla pozorována 79 dní — její jas se snížil o 35 procent během 25 dnů. Planeta, která by se nacházela hned vedle hvězdy, by nemohla způsobit tak silnou anomálii — způsobila by pokles jasu maximálně v procentech. Hvězdu zakrývá něco mnohem většího a masivnějšího. Třeba … Dysonova sféra.

 

Obr.3 Graf změn jasu hvězdy KIC 8462852.

 

Obr.4 Graf proměn jasu EPIC 204278916.

«Hypotéza, připouštějící aktivitu mimozemšťanů, by měla být vždy až úplně poslední z těch, kterou bychom měli vzít v úvahu,» komentuje objev Jason Wright, astronom z University v Pennsylvanii. (6) «Ale v tomto případě kolegové objevili něco, co je možné očekávat jen od nich - od mimozemšťanů.»

Samozřejmě, že se vědci snaží najít důkaz, že objekty jsou přírodního původu. Třeba to mohou být oblaka komet, pohybujících se na protáhlých drahách. Nicméně, výpočty ukázaly, že pozorované změny jasnosti by mohl způsobit asi jeden milion komet, s jádrem o průměru nejméně 200 kilometrů. A je velmi málo pravděpodobné, že by šlo o předměty přírodního původu. Tedy ne umělé...

 

Obr.5 Je možné, i když málo pravděpodobné, že hvězdu zastínily komety

Hypotéza, že hvězdu zastiňují planety nebo úlomky po srážce planet, se nepotvrdila. Obojí by zanechalo stopy tepla. Ale infračervený dalekohled nenašel nic podobného.

Fakta, kupodivu, vedou k tomu, že jde o stopy po mimozemšťanech. Možná, že hvězdy KIC 8462852 a EPIC 204278916 obklopují Dysonovy sféry, postavené místními obyvateli, jež tak zachycují záření mateřské hvězdy a a mají tak k dispozici v podstatě nevyčerpatelný zdroj energie.

Vzhled Dysonovy sféry, vybudované vysoce rozvinutými civilizacemi, předpověděl v roce 1960 teoretický fyzik Freeman Dyson. (7) Předpokládá vybudování i uzavřených sfér, nebo jejích částí, prstenců, spojených satelitů, atd., do obřích platforem, obklopující celou hvězdu.

Ale kde ti mimozemšťané jsou?

Hypotéza o Dysonových sférách inspirovala astronomy ze amerického institutu SETI, který hledá signály mimozemských civilizací. V roce 2015 zaměřili své radioteleskopy na hvězdu KIC 8462852. Ale bohužel, nic zvláštního nezachytily ani po prvních dvou týdnech, ani po dalších třech týdnech. Pokud by tam skutečně byla Dysonova sféra, mohli bychom zachytit krátké energetické pulsy - stopy po pohybu kosmických lodí, vylétající z ní. Ale — nic.

Žádná viditelná rozumná činnost, je samozřejmě, matoucí. Ale možná Dysonova sféra pracuje v automatickém režimu? A třeba není umístěna tam, kde žijí její stavitelé, ti možná pochází z jiné hvězdy? 

Hvězda EPIC 204278916 je, mimochodem, úplně beznadějná z hlediska hledání jejího planetárního systému - vznikla teprve před několika miliony let. Je vhodná pouze jako zdroj energie.

Je však možné, bohužel, i další možnost. Mimozemšťané sféru vybudovali, ale již dávno vyhynuli — třeba i před miliony lety. Takže o sobě nemohou dát nic znát. 

 

Obr.6 Dysonova sféra může být souvislá ...

Obr.7 … možná, že je ve výstavbě…

Obr.8 … možná, že je diskovitá...

Obr.9 … a možná, že se rozpadá...

„Neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, že hvězda s neperiodickou svítivostí je obklopena nějakými megastrukturami,“ říká astronom Massimo Marengo, autor kometární hypotézy. „Stejně jako dosud nikdo neprokázal, že takové megastruktury neexistují. Chování hvězd je opravdu velmi zvláštní. A může to znamenat, že zde působí nějaký dosud neznámý fyzikální jev.“

Chování těchto hvězd zůstává záhadou. Nevyřešené otázky vyvolávají na světlo i fantastické předpoklady.

Odkazy

(1) EPIC 204278916. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/EPIC_204278916
(2) Dyson sphere. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Dyson_sphere
(3)  KIC 8462852. Wikipedia. Internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/KIC_8462852
(4) Kepler (sonda). Wikipedia. Internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kepler_(sonda)
(5)  Tabetha Boyajian. Yale University. Internet: http://www.astro.yale.edu/tabetha/Site/Welcome.html
(6)  Jason T. Wright. University of Pennsylvania. Internet: http://astro.psu.edu/people/jtw13
(7)  Freeman Dyson. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Freeman_Dyson


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 671