Astrofyzici vymysleli, jak zamaskovat Zemi před mimozemšťany

 

 

Naši planetu můžeme udělat neviditelnou

Profesor David Kipping z Columbia University v New Yorku (1) ve spolupráci se svým studentem Alexem Teachey (2), přišel na to, jak skrýt Zemi před zraky mimozemšťanů. Tak, aby nás jejich sledovací zařízení nemohla odhalit.

Například, my hledáme planety u jiných hvězd za pomocí orbitálních teleskopů - například dalekohledu NASA Kepler (3). Ten pracuje takzvanou tranzitní metodou. Sleduje, zda se jas hvězd periodicky mění. Pokud ano, tedy sníží se na krátkou dobu, kdy planeta přechází přes plochu hvězdy. Podle kolísání jasu jsou astronomové schopni určit nejen fakt jejich existence, ale dokonce i vzdálenost planet od hvězdy. A to už je dost dat pro určení, zda je život na této planetě možný.

Obr.1 Orbitální teleskop Kepler. Podobný mohou mít i mimozemšťané...

Astrofyzici uvažují tak, že mimozemšťané se pravděpodobně chovají stejným způsobem – zamíří na Slunce dalekohledy, pracující na základě tranzitní metody.

A tak je možné je oklamat. Udělat něco, co by nezmenšilo jas Slunce, když přes něj přechází Země.

Kipping a Teachey navrhují oslepit mimozemšťany laserovými impulsy, které by kompenzovaly ztrátu jasu Slunce. A ti si budou myslet, že tu žádná Země není. (4) (5)

 


Obr.2 Teleskop Kepler zachycuje snížení jasu hvězdy, když přes ni projde planeta

Vědci se domnívají, že k zamaskování planety bude stačit výkon laseru o 30 MW, v provozu 10 hodin ročně.

Kipping a Teachey patří k těm, kteří se obávají kontaktů s představiteli jiných vyspělých civilizací. Jejich obavy před několika lety posílil profesor Stephen Hawking (6), když řekl, že mimozemšťané se pravděpodobně budou chovat stejně jako vyspělí Evropané k původnímu obyvatelstvu Ameriky.

Němečtí vědci, Dr. Rene Heller a profesor Ralph Pudritz nedávno zjistili, že to, jak Země přechází přes sluneční disk, může být jasně vidět z planetárních systémů, vzdálených až 3000 světelných let. A takových je asi 10 tisíc… (7) Kolik civilizací tam žije? Kolik z nich je nepřátelských? Laserové maskování by se rozhodně vyplatilo.

Obr.3 Laserové pulsy ze Země by kompenzovaly nižší jas Slunce, a zamaskovaly by naši existenci.

Jiní vědci, kteří naopak mimozemšťany hledají, zase věří, že zástupci pokročilé civilizace nemohou být zlí. Už jsme několikrát poslali "inteligentní" signály do vesmíru v naději na získání odpovědi. Ale ta zatím nepřišla.

Další skupina vědců říká – není se čeho bát. Mimozemský život je vzácný, ne-li žádný. Alespoň v naší Galaxii. A i kdyby ano, pak není na takovém stupni vývoje, aby se k nám dostal, protože nás dělí desítky či stovky světelných let. Řada vědců už z principu vůbec pochybuje o možnosti mezihvězdného pilotovaného cestování.

Jinými slovy, můžeme se skrývat, a nebo nikoli. Tedy ukazovat naši planetu jako možný zdroj života, jak se děje už stovky milionů let.

Odkazy

(1) Kipping, D.: http://www.astro.columbia.edu/profile?uid=dkipping
(2) Teachey, A.: http://www.astro.columbia.edu/profile?uid=ateachey
(3) Kepler (spacecraft). Wikipedia, Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Kepler_%28spacecraft%29
(4) Laser cloaking device could help us hide from aliens. Science Daily, 31.3. 2016, Internet: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160331105930.htm
(5) David M. Kipping - Alex Teachey. A Cloaking Device for Transiting Planets. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2016. Internet: http://mnras.oxfordjournals.org/content/459/2/1233
(6) Hawking, S. Wikipedia. Internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
(7) René Heller - Ralph E. Pudritz: The Search for Extraterrestrial Intelligence in Earth's Solar Transit Zone. Astrobiology. (2016) Vol. 16, Issue 4, pp. 259-270. Internet: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1603/1603.00776.pdf 


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 947