Vědci spočítali, kde žijí mimozemšťané, a u jak starých hvězd mohou být inteligentní civilizace

 

 


Život pozemského typu je, podle vědců, v Mléčné dráze pravděpodobně rozmístěn na okraji galaktického disku u hvězd, které jsou mladší než Slunce. A protože jsou všechny velmi vzdálené od Země, hledání dosud nebylo úspěšné.

Simulace ukázaly, že věk hvězdy, které mohou podporovat život v jeho okolí, se odhaduje na tři miliardy let. Tyto hvězdy jsou umístěny ve vzdálenosti asi 16 kpc (kiloparseků) od galaktického centra.

K těmto závěrům došla skupina astronomů ze Srbska, Rakouska a Francie. Jejich studie jsou zveřejněny zde (1).

Vědci došli také k závěru, že méně než jedno procento hvězd, vhodných pro udržení života je umístěno ve vzdálenosti 8-10 kpc. Pro srovnání, stáří Slunce se odhaduje na 4,6 miliardy let, a jeho vzdálenost od středu Galaxie je rovna 8,5 kpc.

Teorie o tom, že život by mohl vzniknout spíše na okraji Mléčné dráhy, než v centru, odpovídá skutečnosti, že se tam příliš často vyskytují výbuchy supernov. Podle tohoto tvrzení, život na Zemi mohl vzniknout a udržet se v důsledku toho, že naše planeta byla dost daleko od zdrojů gama záblesků.

Podle jiných studií, nesouvisejících s projektem SETI, jiní vědci soudí, že mimozemšťané mohou maskovat svou planetu před jinými civilizacemi. Jiní odborníci také předložili teorii, podle které život na jiných planetách nemůže existovat – zanikl dříve, než se stačil rozvinout. (2)

Odkazy

(1) B. Vukotić, D. Steinhauser, G. Martinez-Aviles, M.M. Ćirković, M. Micic, S. Schindler: "Grandeur in this view of life": N-body simulation models of the Galactic habitable zone. ARXIV.ORG,  6.4.2016. Internet: http://arxiv.org/abs/1604.01664
(2) (-r-): Mimozemšťané nepřijdou… ZaZ, 16. 9. 2013. Internet: http://zahadyazajimavosti.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=365:mimozemstane-neprijdou-1&catid=10&Itemid=18


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 943