mesic  Náš nejbližší souputník možná skrývá ještě mnohá tajemství ...

  (2) Anomální světelné jevy pozorovány astronauty 

 

 

 

Anomální světelné jevy

-  pozorovány astronauty

¨       1969 - jeden z astronautů Apolla 11 během TV vysílání (šlo o přímý přenos) poukazoval na nějaké světlo buď v kráteru nebo na něm a žádal řídící středisko o další informace. Dál už však nebylo při vysílání nic slyšet.

¨       25.11.1969 - při startu přistávajícího modulu Apolla 12 z Měsíce, v jednom z přelétaných kráterů se mihlo světélko.

¨       1971 - Apollo 15: James R. Booth, který tehdy pracoval v Goddard Space Center v dopise z listopadu 1973 píše : "Během tohoto letu se skutečně událo něco, co lze současně nazvat jako zvláštní a nevysvětlitelné : celá kazeta ALSEP, komplex přístrojů, neustále v chodu, která se při každém letu Apolla zanechává na Měsíci, najednou přestala vysílat do Houstonu všechny údaje. K našemu velkému překvapení reprodukovala kazeta SIM, poté, co se astronauti vrátili na Zemi, jasné signály světelného jevu, nepříliš vzdáleného od Handleyovy oblasti - a to přesně ve stejnou dobu, kdy nastal výpadek telemetrických dat!" J.R. Booth si přál, aby jeho totožnost byla utajena, od celé záležitosti však uplynula dostatečně dlouhá doba, aby jeho jméno mohlo být zveřejněno.

¨       1972 - Apollo 16 a 17 - Schmitt informoval o záhadných záblescích, v přepisech hovorů s Houstonem se objevují věty jako: "Hej, prvně jsem viděl jasný blesk na měsíčním povrchu. Je to někde severně od Grimaldiho!" nebo "Poslyš, ty mi to nebudeš věřit. Jsem přesně na kraji Mare Orientale. Právě jsem se podíval dolů a viděl světelný signál."  Dr. Farouak El Baz, spolupracovník NASA, geolog, potvrdil, že Ken Mettingly z Apolla 16 a Ron Ewans a Jack Schmitt z Apolla 17 pozorovali na západní části Měsíce 3 silné záblesky.

-          Komplexní zprávu zahrnující přes 200 pozorování světel a záblesků, z toho 159 věrohodných, podávají Jayle Burleyová (NASA) a Barbara Middlehurstová v Orleáno Sentinel 19.6.1966

-          Barbara Middlehurstová v roce 1968 podává patrně novější verzi této zprávy s 500 záznamy, rozšířené vydání této zprávy od Winifred Aawtell Cameronové, pod interním označením NASA (TM-79399-NSSDC/WDC-A-R/S-78-03)

-          Zpráva hvězdárny Pulsnitz (Sasko) z roku 1969 zahrnuje přes 500 pozorování, včetně 27 případů z období července 1963 - říjen 1966 v blízkosti kráterů Aristarchus, další 140 záblesků v téže oblasti potom následovalo v lednu 1968. Ve zprávě je také uvedeno 42 jiných záblesků u kráteru Plato a dalších 13 záblesků u kráteru Alphonsus, Gassendi a Tycho.

-          Zpráva britského astronoma Patricka Moora obsahuje na 700 pozorování

-          jen v kráteru Aristarchus (Oceán Bouří) bylo zaznamenáno přes 300 světelných jevů.  

Pokračování

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 007