mesic  Náš nejbližší souputník možná skrývá ještě mnohá tajemství ...

Anomální světelné jevy na Měsíci pozorována astronomy

 

 


Anomální světelné jevy na Měsíci

-          pozorována astronomy

tzv. TLP (Transient Lunar Phenomena - pomíjivé - dočasné - měsíční jevy) jsou jevy, vysvětlovány jako důsledky možné vulkanické činnosti, nebo světelné odrazy od nějaké družice ve vrstvách prachu. NASA však jakoukoli vulkanickou činnost na měsíci vyloučila.

¨       1783 - první (?) pozorování světel na Měsíci. Byla to světlá skvrna na tmavé části Měsíce, kterou pozoroval W. Herschel.

¨       1787 - světlé body na tmavé části Měsíce, pozorované Herschelem. Považoval je za sopky.

¨       1.10.1790 - pozoroval podobné zářivé body při zatmění Měsíce Nevil Maskelyne.

¨       7.3.1794 - jasné světlo v tmavé části Měsíce pozorováno Wilkinsem, jev trval 15 minut.

¨       1847, 1867 - další podobná pozorování.  

¨       polovina května 1870 - kráter Plato, pozorována záře

¨       mnohočetná pozorování světel v kráterech Aristarchus, Platu, Euxodus, Proclus, aj.

¨       červené světlo v kráterech Aristarchus a Kepler (plyny vyvěrající z povrchu Měsíce ?)

¨       zelené světlo na různých místech (plyny ?)

¨       17.6.1931 - se na Měsíci objevily záblesky, které mohly být pozorovány i bez dalekohledu (Science č. 104, z roku 1947)

¨       jasný světelný jev pozorovaný při zatmění Měsíce (Popular Astronomy č. 57 z roku 1949)

¨       5.1.1955 - Daniel Logue pozoroval na měsíčním povrchu půl hodiny jasné modré světlo (Strolling Astronomer, č. 8 z roku 1955)

¨       26.8.1955 - amatérský astronom K.E. MacCorkle pozoroval v zastíněné části Měsíce po dobu 35 s jasné světlo či záři, která pomalu zhasínala

¨       16.1.1956 - Robert Miles pozoroval na Měsíci bílé světlo, které se více než hodinu rozsvěcovalo a zase zhasínalo a přitom se pomalu barvilo do modra (Strolling Astronomer, č. 10 z roku 1956).

¨      28.11.1956 - mexický astronom Robert E. Curtis vyfotografoval rovnoramenný světelný kříž, několik mil velký, v blízkosti kráteru Parryho (uveřejněno v časopise Sky a Telescope, červen 1958, časopis vydává Harvardská univerzita)

¨       později - stejné červené skvrny pozorovali Američané severně od kráteru Herodotos

¨       28.12.1963 - Y. Yamada spolu se svědky zpozoroval, že část kráteru Aristarchus je zbarvená nachově, jev trval asi půl hodiny (New Scientist, č. 10 z roku 1964)

¨       25.4.1972 - Rainer Klemm z Passova vyfotografoval světelnou fontánu v oblasti kráteru Aristarchus (Sterne und Weltraum, č.8/9 z roku 1972)       

¨       23.5.1985 řecký amatérský astronom vyfotografoval blesk na Měsíci trvající 0,8 sec. Nejprve to vypadalo jako vada filmu, ale analýza ukázala, že film byl skutečně něčím osvětlen  (Sterne und Weltraum, 1988)

Pokračování

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 006