krater01Dne 10. května 1818 o 4. hodině odpolední na poli vzdáleném asi čtvrt hodiny od obce Křivošín na Sedlčansku, se udála tajemná návštěva z vesmírných světů.

 Tehdy při bouřlivém počasí, které v tu dobu pomalu doznívalo, snesl se na zem z oblohy velký rudě zářící sloupovitý fenomén.

Na úhoru se otáčel šílenou rychlostí, brzy horizontálně, brzy vertikálně, stále do velkého kruhu. Vše se událo úplně tiše. Z podivného ohnivého stoupu vytryskovaly světelné paprsky jako při ohňostroji a lidem, kteří výjev s ustrnutím pozorovali, se zdálo, že sloup má snahu se zavrtat do země. Skutečně také při tom byla půda i v ní uložené kameny, vážící několik liber, metány mnoho metrů vzhůru.

Celý úkaz trval asi 15 minut a když přestrašení diváci přišli na místo děsivého divadla, spatřili v zemi trychtýřovitě vykrouženou jámu. Protože byla vyslovena myšlenka, že to mohl být meteorit, bylo na místě kopáno, ale bez výsledku.

KPUFO Tábor : http://www.kpufo.cz/wta/wta.htm