10-pl  V několika článcích se opět oživila myšlenka na přílet neznámé, dosud neobjevené planety do centra Sluneční soustavy.  

 

 

Jde jednak o článek z Magazínu 2000 záhad. (1). Nových zpráv z astronomické oblasti se využilo pro přiživení pověstí o příletu Nibiru Z. Sitchina, a jak jinak, opět se připomněla možnost konce světa. Ve stejném duchu píše Jiří Wojnar sérii článků „Chameleón“. (2)

Podnětem k tomu byly zprávy o objevu nových těles za oběžnou dráhou Pluta. Zvláštní pozornost vyvolala zpráva o „obřím“ tělese objeveném v květnu 2001 americkými astronomy v Deep Ecliptic Survey - 2001KX76.

Okamžitě se objevily úvahy o tom, že už konečně byla objevena ona „obří“ Nibiru, o které píší Sumerové v interpretaci Z. Sitchina, a na kterou záhadologové situují domov mimozemské civilizace.

Myšlenkový postup ve zmíněném článku „Chameleón“ a po něm i dalších podobných statí je následující:

·         objev „obří“ planetky 2001KX76 loni v červnu 2001. Autora překvapuje podezřelé ticho kolem této zprávy, zatímco pro něj jde o senzaci.

·         spojení této zprávy s objevem rudého trpaslíka v roce 1983

·         v dalších zprávách autora překvapuje zpřesňování zpráv, zejména odlišné stanovení barvy tělesa, přičemž je otázkou, zda se jedná o totéž těleso. Skutečnost, že se mohou údaje z pozorování a měření zpřesňovat, zjevně nemůže autor pochopit.

·         z těchto odlišných zpráv o barvách tělesa (nebo těles?) vytváří Wojnar těleso jediné - „Chameleón“

·         úvahy o tom, že objevený trpaslík dozajista s naším Sluncem tvoří dvojhvězdu, spekulace o planetární soustavě kolem něj, jejíž planetární dráhy se údajně prolínají s naší sluneční soustavou

·         plynule se přechází do varování před kosmickou katastrofou, přičemž se dochází ke geniálnímu závěru, že zvýšení duchovních či etických kvalit lidstva by snížilo počet i intenzitu katastrof

·         hledají se paralely s mytologiemi a zprávami o katastrofách, potopě a tomu je věnován zbytek materiálu.

Článek v Magazínu 2000 záhad přinesl jinou záhadu, tentokrát matematickou: Podle něj astronom Harrington vypočítal v roce 1988 rozměry Nibiru takto: je 5 x větší než Země, hmotnost je 25 x větší, ale hustota je stonásobná. Jak upozornil jeden čtenář – objem koule je úměrný třetí mocnině poloměru. Je-li Nibiru pětkrát větší, je objem 125 x větší, při stonásobku hustoty by měla být hmotnost 12500 násobná. Co tedy Harrington měřil? Čtenář dochází k závěru, že celý článek je napsaný pro lidi, co nepřemýšlí a raději se nechávají opíjet mystikou … (3)

Jak je to tedy s oním záhadným tělesem? Pod označením „obří“ těleso označují astronomové tělesa ve srovnání s obvyklými rozměry planetek a asteroidů. Podle výpočtů by 2001KX76 dosahovalo průměru 1200 - 1400 kilometrů. (4) S těmito rozměry by 2001KX76 zaujal místo největší doposud známé planetky, větší než největší planetka hlavního pásu Ceres mezi drahami Marsu a Jupiteru a zároveň největší z více než čtyř set dosud známých transneptunických těles. Pořád však jde jen o hypotézu.

Závěrem lze konstatovat, že zprávy o nových objevech byly mylně interpretovány, spojily se s dávno starými informacemi o hledání neznámých planet, vše bylo záměrně překrouceno tak, aby to posloužilo jako kulisa k oblíbenému tématu o lidské zkaženosti, a nadcházejících katastrofách, spiknutí všemocných a zasvěcených.

Odkazy

1) -lup-: Desátá planeta se vrací. Magazín 2000 záhad, č.2, 5, 2002 – Nibiru: Neverending story. Osud.cz. Internet: http://www.osud.cz

2) Wojnar, J.: Chameleón. GeWo. Internet: http://www.gewo.cz

3) Diskuse k článku: Nibiru: Neverending story. (3). Osud.CZ. Internet: http://www.osud.cz

4) Tichá, J.: Je 2001KX76 velké jako Charon? Aneb další lahůdka za drahou Neptunu? 16.7.2001 - Tichá, J.: Podrobnější pohled za dráhu Neptunu. 12.9.2001 - Tichá, J.: Transneptunická tělesa aneb pozoruhodný svět za drahou Neptunu. 28.2.2002 - Planetky.CZ. Internet: http://www.planetky.cz

Ing. S. Laurenc

Z časopisu KPUFO ZAZ č. 2/2002

***

Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 001