Věda

Světově proslulá "expozice" záhadných starověkých obrazů na náhorní plošině Nazca je na území Republiky Peru, přibližně 400 kilometrů jižně od hlavního města Lima a 50 kilometrů od pobřeží Tichého oceánu, mezi městy Nazca a Palpa. Táhne se podél pampy ploché jako stůl, vysokohorské planiny And, ve výšce asi 1000 metrů nad mořem, občas silně členité říčními údolími, převážně už dávno vyschlými.

Na poloostrově Jamal, v Arktidě, na Dálném severu (1), byly nalezeny tři obří krátery. Fenomén se okamžitě stal centrem pozornosti odborníků i záhadologů. Vyrojilo se mnoho hypotéz, ale i fantazií. 

Co se skutečně stalo?  

Globální oteplování v minulosti silně ohřívalo naši planetu.

Nová práce klimatologů vrhla světlo na povahu největšího masového vymírání v historii Země.

Proč se velké, až 300 kg balvany sunou po vyschlém jezeře?

 

 

Velká vlastenecká válka zabránila vyšetřování podivného jevu v oblasti Čeljabinska.

 

 

Ukazuje se, že kolize s nebeskými tělesy může vést nejen ke zničení života, ale také k jeho rozkvětu

 

 

Obyvatelé Říše Středu byli svědky

podivných meteorologických jevů

 

O ohni, jeho zvláštních a tajemných aspektech, napsal světoznámý badatel a vědec, nestor záhadologie, Jacques Bergier, zajímané pojednání. I když jde o článek přes 30 let starý, řada jevů stále není vyřešena...

* Případy s otazníkem * Jen hromádka popela

O ohni, jeho zvláštních a tajemných aspektech, napsal světoznámý badatel a vědec, nestor záhadologie, Jacques Bergier, zajímané pojednání. I když jde o článek přes 30 let starý, řada jevů stále není vyřešena...

* Bomby slabší než oheň ?

O ohni, jeho zvláštních a tajemných aspektech, napsal světoznámý badatel a vědec, nestor záhadologie, Jacques Bergier, zajímané pojednání. I když jde o článek přes 30 let starý, řada jevů stále není vyřešena...

* Oheň zkrocený a oheň divoký

Vytvořili ho lidé před 10.000 lety…

 

 

O ohni, jeho zvláštních a tajemných aspektech, napsal světoznámý badatel a vědec, nestor záhadologie, Jacques Bergier, zajímané pojednání.

I když jde o článek přes 30 let starý, řada jevů stále není vyřešena...

 

Pan René Pérot, sám autor sbírky podivuhodných příběhů, poslal výstřižek z britského časopisu Light z roku 1926, pojednávající o náhodě, jaká se hned tak nevyskytne.

 

labyrint0Řecká mytologie vypráví, jak mistrovský řemeslník Daidalos, který ve své vlasti spáchal nějaký přečin, musel uprchnout a našel útočiště v Knóssu, metropoli mocné Krétské jíše. Mnohá řecká města včetně Athén patřila pod vládu krétského krále Mínoa.