Ani meteorit, ani kometa, tím méně Nikola Tesla neměl nic společného s obrovskou katastrofou, k níž došlo 30.června 1908 na Sibiři

 

 

Tato záhada trvá už 108 let

30.června (17. června podle starého kalendáře) 1908 na Sibiři, v korytu řeky Tunguska, severně od vesnice Vanavara, došlo k události globálních rozměrů. Létaly zde ohnivé koule, silné poryvy větru pokácely les, otřásala se země.

Soudě podle prvních ohlasů v novinách, původně existovaly tři verze tohoto fenoménu: meteorit, kulový blesk, (nebo celá jejich série) a zemětřesení. Ztráty na životech nebyly zjištěny a tak se brzo zapomnělo na detaily. K zapomenutí přispěly další události - světová válka a občanská válka.

Obr. 1: Místo, kde se to všechno stalo

V 20 letech 20. století se však zájem o tunguzský jev oživil. Iniciátorem a vůdcem první větší expedice do nevlídné Tungusky byl geolog Leonid Kulik. Našel obrovský lesní polom se stojícími stromy v centru bez kůry a větví. Mnohé stromy z nich byly ožehnuty. Zdálo se, že jedině mimozemské těleso mohlo mít potřebnou energii.

Takže v té době zvítězila verze o dopadu meteoritu.

 

Obr. 2: Leonid Kulik, první badatel "Tunguského meteoritu". Všimněte si kalendáře - 30. června...

Ve středu polomu byla lesní bažina. Kulik navrhl, že se jedná o kráter po dopadu meteoritu. Ale najít alespoň malý kousek meteoritického materiálu se nepodařilo ani Kulikovi, ani jeho následovníkům.

Válka a smrt Kulika pozastavily rozsáhlé výzkumy.

Výsledky předválečného výzkumu shrnul žák Kulika a účastník jeho expedice Jevgenij Leonidovič Krinov, který publikoval v roce 1949 knihu "Tunguský meteorit", za kterou v roce 1952 obdržel Stalinovu cenu.

Nicméně, v mnoha bodech se výklad nehodí do pravdivého obrazu událostí, ale přece jen - byly vysvětleny některé jevy, soustředěno svědectví negramotných svědků, a to vše dokresleno jen do jediného tělesa, táhnoucího za sebou chvost dýmu.

 

Obr. 3: Polom lesa v epicentru výbuchu, vyfotografované během Kulikovovy expedice.

Meteoritická hypotéza tunguzské exploze si v Sovětském svazu a nakonec i v celém světě získala status konečné pravdy. Miliony lidí ji přijali a dostala se do encyklopedií a učebnic.

Pokračování

***

 

Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 375