minmin1Před časem jistý badatel porovnal výskyt UFO v ČR s mapou zemských zlomů.

A skutečně došel k pozoruhodnému zjištění: na geologických zlomech je zvýšený výskyt tohoto fenoménu.

 

 


Jak je to možné ? Na geologických zlomech je zvýšená eletromagnetická aktivita, která se může projevit elektrickými výboji. Ty se mohou projevit až několik desítek metrů nad zemí nebo být v podobě "kulových" blesků, dále různými ionizačními výboji (jako polární záře) apod.

Některé případy tzv. “zemských světel” byly nejen popsány, ale i vyfotografovány a objevily se i v některých masmédiích, samozřejmě i jako “UFO”.

Světelné výboje měly často kulový či eliptický tvar, často se měnila jejich barva a někdy vyvolávaly dojem otáčení objektu. Některé výboje se nepravidelnou rychlostí pohybovaly podél geologického zlomu. Intenzita výbojů byla proměnlivá a reagovala na vnější podněty. Pokud se do jeho blízkosti dostal tak elektromagneticky zajímavý objekt, jako je auto, nebo v prostoru probíhalo elektrické vedení, výboje oplývaly dalšími efekty. Auto je vodivý objekt, izolovaný od země pneumatikami, které často způsobují "nabití" objektu statickou elektřinou. Výboj proto v některých případech reagoval náhlým zvýšením intenzity a to včetně velkého světelného výboje. Připomeňme si jen popisy lidí, kteří jeli v autě a po spatření UFO byli náhle oslněni jeho “reflektory”…

V místech těchto výbojů se pochopitelně vyskytují elektromagnetické anomálie, které mohou vést k dočasné či trvalé dysfunkci elektrických a elektronických přístrojů a i kompasů. Setkání člověka s takovým výbojem může vést k jeho dezorientaci, posunutí časového vnímání i dočasného bezvědomí. Může dojít k vynulování displeje hodinek, vybití baterií elektronických přístrojů, apod.

Jsou známy experimenty, kdy v případě bezvědomí člověka a následné stimulaci jeho mozku elektromagnetickým polem, byl následně chybějící časový úsek vyplněn halucinačními představami. Ty byly pro dotyčného naprosto realistické, ve snaze o jejich vysvětlení se je dotyčný člověk snažil dávat do souvislostí svého života, své víry, svého poznání, společenských a kulturních konvencí apod.

Z uvedeného je zřejmé, že oblast “zemských světel” se může významně podílet na mnoha pozorováních UFO a na jeho vrub spadá nemalé procento sledovaných případů.

Ukazuje také, že badatel v oblasti UFO musí čerpat své poznatky i z takových vědních oborů, o kterých se mu dříve ani nesnilo.

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 056