unfoExistují také "neidentifikované nelétající objekty"?  

Místo "UFO" či kromě nich se objevily i "UNFO" čili - Unidentified non-Flying Objects", to znamená "neidentifikované nelétající předměty”.

(Z archivu ZaZ) 


Když se v Americe objevily tzv. létající talíře (jež se pak počaly objevovat také v jiných zemích, nás a naše sousedy nevyjímaje) a když četnost těchto jevů počala nabírat podobu jakési masové hysterie, ujaly se záležitosti úřady. Žádný autentický "létající talíř" sice neobjevily a četné případy "talířovitých" jevů vysvětlily jako optické klamy spojené se zcela přirozenými jevy (oblaka, kondenzační pruhy vyvolané letadly ve velkých výškách, meteorologické balóny apod.), ale přece jen pro nevelký zbytek z nedostatku konkrétních údajů nevysvětlitelných případů vynalezly název “UFO”, což je zkratka výrazu Unidentified Flying Objects čili “neidentifikované létající předměty".

Během doby se však "UFO" přestaly objevovat tak často; a to z toho jednoduchého důvodu, že lidi začalo nudit vidět všude “Marťany" a jejich tajemné "stroje”. Tím spíš, že mílovými kroky pokračující výzkum naší planetární soustavy dokázal, že bohužel nemůžeme počítat s nějakými “Marťany”, “Venušany”, či podobnými "…any", protože prostě - neexistují. Můžeme se jistě domnívat, že tam někde v hlubinách vesmíru, v nějaké jiné planetární soustavě, mohou existovat určité rozumné bytosti, více méně nám podobné - ale zatím, dokud pro to nemáme důkazy, musíme celou záležitost odložit do zásuvky s nápisem “hypotézy”.

V Americe se však ne všichni smířili s ústupem "UFO" ze slávy. Je přece příjemné - a zároveň tak trocha strašidelné - zaměstnávat svou představivost “marťanskými” historkami. Proto se tam také v poslední době místo "UFO" či kromě nich objevily - "UNFO" čili - Unidentified non-Flying Objects", to znamená "neidentifikované nelétající předměty”.

Podívejme se na malý seznam - několika těch “podivných událostí”, jež v poslední době americký tisk zaznamenal: V obci Elsie (stát Oklahoma) úředník banky "Farmers´ Trust", jakýsi Clay Trowbrodge, si při provádění revize povšiml v jedné ze schránek jakéhosi, jak se vyjádřil, "strašáka na vrabce", udělaného podle jeho názoru z hlíny a vysokého 4 a půl stopy (137 cm). Když udiven tímto objevem běžel pro svého šéfa a spolu s ním a dvěma náhodnými klienty banky sejf znovu otevřel, zjistili všichni, že tajuplný předmět - tam už není.

V Surfait (Nebraska) otevřela paní Maria Causeyrová ledničku a v ní uviděla divný předmět “podobný sedlu”, hnědé barvy a dosti měkké konzistence. Odnesla věc do garáže, aby ji později ukázala manželovi, ale když se muž vrátil, bylo “sedlo” pryč, někam zmizelo.

O týden později jakýsi Al Selznik při rybaření na jezírku Lac Petité ve státě Wisconsin vylovil místo štiky “podivný” předmět, udělaný, jak se mu zdálo, z nějaké celuloidové hmoty. Naneštěstí, když se s loďkou vracel ke břehu, zvrhl se s ní a předmět utonul.

V Pugsley (Pennsylvania) při lehkoatletických závodech místní koleje zpozorovalo při běhu na míli asi 400 lidí, že po běžecké dráze se spolu se závodníky pohyboval podivný předmět, který pak zmizel za tribunou a už se neukázal. Svědkové popisovali tu věc velmi rozmanitě - například jako gumovou hadici od hydrantu, jako velký dámský slaměný klobouk, jako dubové poleno atp. Jeden ze závodníků, vítěz tohoto běhu, nějaký Specs Howard, běžel právě vedle té věci a prohlásil pak, že nemá ponětí, jak se mohla pohybovat. Zdálo se mu však, že ten objekt vypadal, jako by byl udělán ze sklenářského kytu.

Učitelka ve výslužbě Althea Campbellová z Tucsonu (Arizona) našla v psacím stole, který koupila v dražbě, předmět vypadající jako dětský klobouček a vyrobený jakoby ze zkamenělého dřeva. Vydával zvuk podobný řinčení. Miss Campbellová tuto věc zabalila a poslala na policii. Avšak policie zásilku nedostala; na dotaz odesílatelky policie prohlásila, že nevidí nic neobyčejného v tom, když nějaká věc ze zkamenělého dřeva vypadá třeba jako dětský klobouk. A pokud se týče řinčení, vyjádřil se hlavní úřad FBI, že mu každoročně průměrně 12 000 osob podává hlášení o nějakých tajemných řinčeních, ale že s tím FBI bohužel nemůže nic dětat.

Pokračujme však. Paní Carlton Mingusová, když před sezónou uklízela weekendovou chatu v Mills, (Maine), zpozorovala pod vanou (ta měla nohy v podobě lvích tlap) podivný předmět, který popsala jako “suflet”, jenže zelené barvy. Ukázala ho manželovi a ten byl udiven stejně jako ona. Paní Mingusová pak "suflet" ukázala panu L. V. Endirottovi, majiteli místní samoobsluhy, jenž prohlásil, že v životě něco takového neviděl. Cestou zpět si paní Mingusová odskočila do chemické čistírny, ale když odtud vyšla, zjistila, že “suflet”; ležící dosud klidně na předním sedadle auta, někam zmizel.

Lou Welter z Julienne (Maryland) koupil ojeté auto, a když si jím spolu se ženou vyjel na výlet, praskla mu jedna z pneumatik. Otevřel tedy zavazadlový prostor, aby si tam vzal potřebné nářadí, a tu tam zpozoroval předmět podobný podle jeho názoru velké plácačce na mouchy. Žena však tvrdila, že se to spíše podobalo malé trampolíně s "držadlem". Pan Welter nechal věc v zavazadlovém prostoru, vyměnil pneumatiku a jel dál. Ale když zastavil před restaurací, kde chtěli poobědvat, byl kufr auta pootevřen a tajuplný předmět v něm už nebyl. Konečně pan Emil Buglund z Duluthu (Minnesota), když kopal v zahradě, hledaje dešťovky jako návnadu na ryby, narazil na předmět zabalený do hnědého papíru a převázaný silnou šňůrou, podobající se trochu starému gramofonu s velkou troubou. Pan Burglund se rozběhl domů pro nůž na přeříznutí šňůry a pro fotoaparát, aby napřed mohl udělat dokumentární snímky, ale bohužel, když se vrátil, “gramofon” byl pryč. Pro každý případ vyfotografoval aspoň jámu, jež měla přibližně tvar onoho podivného předmětu.

Zde je třeba dodat, že pan Burglund je předsedou jím založeného spolku “UNFO Society” čili sdružení zabývajícího se výzkumem záležitostí a okolností spojených s objevováním “neurčených nelétajících předmětů”. Ve společnosti je už zapsáno několik tisíc členů. Nedávno vydala “UNFO Society”, zvláštní bulletin, v němž doporučuje svým jak dosavadním, tak i budoucím přívržencům při setkání se s “UNFO” dodržování následujících zásad:

1. Zachovat klid. Ještě se nestalo, že by některý “UNFO” někomu sebeméně ublížil.

2. Nikdy nenechávat předmět samotný a nepokoušet se ho bez svědků přemístit.

3. Vždycky je nutno pamatovat na fotografický přístroj, aby se co nejrychleji zhotovily snímky předmětu.

4. Ihned uvědomit “UNFO Society”, která vyšle na místo svůj odborný a vycvičený personál.

5. Vyhýbat se při tom užívání uklidňujících či povzbuzujících prostředků.

6. Je třeba pamatovat na to, že výzkum jevů UNFO může přispět k rozluštění tajů vesmíru.


Buď jak buď mají Američané opět co dělat, zase něco nového, a je možno očekávat, že zanedlouho vzroste množství “neidentifikovaných nelétajících předmětů”, přinejmenším na ten počet, jakým se ještě donedávna holedbaly “neidentifikované létající předměty”.

 Zápisník, roč. 1967

Archiv ZaZ

***

Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 035