Kdo stříhá "andělské vlasy? 

 

 

 

  • - Brisbane -. Jak uvádí národní společnost UFO, po včerejším pozorování neidentifikovaných létajících objektů v severní části New South Wales klesla na zem tajemná "pavučina“. Jeho mluvčí Ross Dow řekl, že dostali na "horkou linku" asi 20 hovorů z Kyurindi, městečku 70 km jihovýchodně od Temuorta.

61 letá Eunice Stanfieldová, která byla jedním z očitých svědků, řekla, že první si všimla něčeho, co připomínalo pavučinu, její neteř Doreen Mozeliková. "A pak jsme se viděli asi dvacet stříbrných šipek na nebi," - dodala.

Takový článek se objevil v novinách Northern Territory News, 11.8.1998, v australském městě Darwin ...

O jaký jev jde?

V americké ufologii jde o známé "andělské vlasy", Italové tomu říkají "křemičitá vlna", a Francouzi nazývají padající průsvitné chloupky z nebe "děti Madonny".

Tato pavučina, mírně radioaktivní, studená, rosolovitá hmota, padá po průletu UFO, někdy pokrývá celou zemi, a pak se několik minut až hodin beze stopy odpařuje. V rukou se "vlasy" rozpustí nebo promění v odporně páchnoucí hrudky.

Poprvé se svět o nich dozvěděl v roce 1954.

27.října 1954 dva lidé - Gennaro Luchetti a Pietro Lastrucci, stojící na terase u náměstí svatého Marka v Benátkách, viděli na nebi dvě „zářící vřetena", která zanechávala za sebou ohnivě-bílou stopu.

Oba objekty letěly vysokou rychlostí v nevelké vzdálenosti od sebe.

Pak objekt, letící vzadu, se dostal na tu samou výšku jako přední objekt, dní, provedly plynulý obrat o 180 stupňů a UFO zmizela za obzorem ve směru na Florencii.

O několik minut později došlo k dramatické přestávce ve fotbalovém utkání na stadionu ve Florencii. 10.000 užaslých diváků, hráčů a soudců vstali a dívali se na dva objekty letící nad stadionem.

Během devíti minut – od 14,20 do 14,29 – oba objekty třikrát přeletěly nad městem. Ale i po průletu nebylo možné pokračovat ve hře - ukázalo se, že celé fotbalové hřiště je pokryto průhlednou lepkavou látkou.

Vlákna tála v rukou, nebo se stočila při neopatrném zacházení do těsné kuličky. Pouze studentu chemie Alfrede Jacopozzi se podařilo shromáždit několik vláken do uzavřené sterilní lahvičky.

Výzkum

Jacopozzi zkumavku donesl k profesorovi Giovanni Canneri, řediteli Institutu chemické analýzy při florentské univerzitě.
Jeho kolega, profesor Danilo Cozzi dělal analýzy tajemné látky, a řekl:

"To je vláknitý materiál, který má značnou odolnost vůči tahu a krutu. Při vystavení teplu tmavne a mizí, zanechávající po sobě průzračný povlak. Analýza prokázala obsah bóru, křemíku, vápníku a hořčíku. Hypoteticky tato látka by mohla být nějakým druhem bór-křemíkovým sklem v nestabilním stavu.“

V roce 1967 spisovatel B.V. Ljapunov obdržel z Nového Zélandu od místních badatelů UFO trochu "andělských vlasů" v zapečetěné zkumavce.

Tajemná látka, objemem méně než 0,1 cm3, byla podrobena komplexní studii. O výsledcích výzkumu "vlasů" napsal fyzik L.V. Kiričenko:

"Pod mikroskopem (při zvětšení 500 krát v odraženém světle), představuje látka jemně vláknitou struktura s tloušťkou jednotlivých vláken menší než 0,1 mikronu. Převážná část vláken je zapletena do shluků, nebo "nití", o tloušťce 20 mikronů. Vlákna jsou bílá, průsvitná. Analyzovaný materiál nemá analogii s žádným známým materiálem.“

Akademik I. V. Petrjanov-Sokolov, shrnul výsledky takto: "Vzorek je velmi jemně vláknitý materiál a je sotva přírodního původu.“

Bohužel, při výzkumu bylo celé množství unikátní látky spotřebováno.

Další část "vlasů" se dosud nepodařilo získat.

Případy

10.2.1978 nedaleko města Oamaru na pobřeží Nového Zélandu 2 hodiny padaly lepkavé nitě. Byly "značně tenčí než pavučina,“ ale přesto jasně viditelné na slunci na pozadí jasně modré oblohy. Některé z nití zpočátku vypadala jako klubka o velikosti tenisového míčku, pomalu se odvíjející ve vzduchu. Jiná vlákna pluly ve shlucích připomínající pásy za letadlem.

"Nikdy jsem neslyšel o něčem podobném," přiznal zástupce oddělení pro vědecký a průmyslový výzkum na Novém Zélandu.

Podle zprávy britské společnosti pro studium UFO, záhadné pavučiny spadly na zem v srpnu 1998, krátce po pozorování UFO v severním Walesu. Šedesátiletá Paní Stanfieldová a její snacha viděly na obloze „asi 20 stříbrných koulí ", a na zem poté dopadly jakési pavučiny.

Zajímavý případ pochází i z Ruska: "Na hodinách tělocviku jsme viděli UFO,“ napsal v roce 1990 žák šesté třídy Artěm Urfis. „Byly kulaté ... letěly ve vzduchu vysokou rychlostí. Z nebe padalo cosi bílého, lepkavého, a poté, když se to dotklo rukou, roztálo. Všimli jsme si holuba, který náhle po průletu předmětů se převrátil a letěl vzhůru nohama. Koule vidělo celkem 24 lidí, a "pavučinu" - celá třída a učitel tělesné výchovy."

A v ČR ?

Před několika lety jistý muž na Lounsku jezdil za svojí družkou při večerním běhání. Viděl za ní jakési světlo a domníval se, že je to její milenec s baterkou. Protože jí chtěl přistihnout při nevěře, vozil s sebou videokameru a podivná světla nafilmoval. Náhle mu toto světlo přeskočilo před auto a to se s ním srazilo. Kapota byla náhle pokryta zvláštní, zelenkavou, lepkavou, blikající látkou se zvláštní kořenistou vůní, která se však vypařovala. Muž stačil ještě dojet domů a ukázal vše sousedce, které se ještě podařilo odebrat trochu látky do misky. Miska se až časem dostala k badatelům z Klubu psychotroniky a UFO, z.s., (KPUFO.CZ) ve stavu, kdy už v ní nebylo nic zřetelného vidět. Přesto se už neznatelný sediment zachoval při zkoumání tak nestandardně, že přivolaný odborník na mikrobiologii s ní odmítl dále pracovat. Videozáznamy podivných světel muž údajně zpeněžil kdesi v SRN.

Existují však i případy, kdy "vlasy", padají z čistého nebe, bez objektů.

Badatelé poté hledali v archivech a starších zprávách, jestli se takový jev nevyskytoval i dříve.

Dokonce v roce 1898 časopis "Mansley Wesser Review" napsal, že obyvatelé amerického města Montgomery viděli pád "látky, připomínající pavučiny." Nitě připomínaly tenká vlákna azbestu a mírně fosforeskovala.

Zajímavý případ, který může s andělskými vlasy souviset, je tzv. „Zázrak na sněhu“, zachycený na obraze, který visí v kostele Santa Maria Maggiore v italské Florencii. (obr. 2) Podle pověsti, na jejímž základě byl obraz zřejmě namalován, byl půdorys stavby naznačen roku 352 n.l. místně ohraničeným sněžením. Sníh (?) padal z podivných mraků (?) na nebi...

Na obraze objekty jednoznačně plují po obloze. Celá flotila více než 20 objektů typicky čočkovitého tvaru, některá i s náznakem kupole na horní straně, táhne po obloze nad shromážděním církevních hodnostářů, kteří se sešli u příležitosti položení základního kamene kostela Santa Maria Maggiore.

Názory

O "andělských vlasech" začali ufologové předkládat různé názory. Jakýsi Charles Mayne navrhl, že jde o přebytek "zhmotněné energie", která vznikla během zhmotnění UFO. Taje, čímž se vrací "zpět do své dimenze, nebo do jiného časoprostoru.“

Další ufolog, Angličan Brinsley Trench dokonce navrhl, že "vlasy" jsou něco jako ektoplazma, objevující se při spiritistických seancích.

Závěr

Takže o co jde?

Na jedné straně jsou "andělské vlasy" opravdu existující jev, který byl opakovaně pozorován a byl dokonce i částečně prozkoumán.

Na druhé straně, mimozemská verze jejího původu je nepřijatelná pro meteorology, fyziky a chemiky, kteří hledají jednoduché, pozemské vysvětlení tohoto jevu. Nicméně, přes dosud sebraná fakta, vědci nejsou schopni vysvětlit důvody, kde se tato látka bere a co tento jev způsobuje.

Původ a určení tajemných tajících vláken se nepodařilo rozluštit dodnes.

Kdo stříhá "andělské vlasy", zůstává záhadou ...

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 291