Kde bude další?

Rosswell, Nižní Novgorod

 

 

V okolí amerického Roswellu se turistům ukazují 4 místa pádu UFO z roku 1947, samozřejmě za úplatu. Pouze jeden farmář se může chlubit, že na jeho půdě stojí památník těchto událostí. Popis na kameni říká:

  • „Nevíme, kdo byli Oni. Nevíme, proč přiletěli. Pouze víme, že změnili naše pohledy na Vesmír. Toto je místo zasvěcené v červnu 1997 pro všechny, kteří spojili svůj osud s událostmi zde, blízko Roswellu, stát Nové Mexiko v červnu roku 1947.“

I když se události spojují s pádem balónu projektu Mogul na sledování sovětských jaderných pokusů, místní obyvatele to nezajímá. Průmysl UFO každý rok přivádí do Roswellu na 200 tisíc turistů, což přináší do městské pokladny 5,2 mil. USD.

Obr. 1 Projekt památníku v Nižním Novgorodu

V roce 1988 byl student v Nižním Novgorodu unesen čtyřmi mimozemšťany do jakéhosi černého objektu. Co se dělo dále, si nepamatuje. Když přišel k sobě, zjistil, že uběhly tři hodiny. Památník je zatím v projektu.

Pokračování

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 226