Anglická tajná služba v roce 2006 zveřejnila tajný 450 stránkový dokument o výzkumu UFO.  

Neznámá plazma

  

 

Zevšeobecněním záhadných událostí specialisté ministerstva obrany Velké Británie dospěli k těmto závěrům:

    - na obloze se reálně setkáváme s neznámými létajícími objekty. Sedm procent případů se nedá objasnit známými přírodními nebo technologickými faktory (blesky, meteory, družice, vzdušné ohně, letadla, apod.)
    - nejsou důkazy, že UFO jsou létající stroje mimozemských civilizací. Na místech katastrof letadel se nenašly žádné neznáme úlomky.
    - množství svědků neznámých objektů si vzpomíná na divné pocity – kovová chuť v ústech, statická elektřina...
    - nejčastěji se UFO objevovalo v zóně zlomů zemské kůry, v seismicky aktivních oblastech nebo horských oblastech

    Na základě toho experti zpracovali logický závěr: „Do atmosféry Země se mohou vypouštět shluky plazmy – oblasti ionizovaného plynu – s rozměry i několik desítek metrů. Disponují neuvěřitelně velkým elektrickým nábojem, silně mění v některém prostoru elektromagnetické pole. Toto je hlavní příčinou chyb elektronických zařízení a techniky (např. v autech) v okamžiku zjevení se UFO, případy tepelného popálení svědků, zelektrizováním kovových předmětů.

    Touto plazmou podle názoru expertů je možné objasnit i všechny neobvyklé letecké katastrofy. Piloti začali prudce manévrovat, když se  náhle vedle nich objevil neobvyklý objekt. A pokud považujeme UFO za zhuštěnou plazmu, potom je závěr logický.

    Pokud má objekt na obloze rozplývající se rysy, tak během jasného dne ho pilot může zpozorovat jen zblízka. V tomto okamžiku chápe možnost neodvratného střetnutí a pokouší se uletět. Jak je zřejmé z dokumentu, takové manévry se ne vždy skončí úspěšně.

    „Nakonec, není známé, co je lepší - riskovat život posádky a pokusit se obletět plazmový shluk nebo se s ní srazit. Zatím ani jeden pilot na světě neřekl, že vletěl do takového zelektrizovaného oblaku a zůstal naživu.“ Existuje ještě jeden argument na podporu myšlenky, že UFO jsou shluky neznámé plazmy - takový objekt není vidět na obrazovkách radarů.

   Poslední výzkumy vědců potvrzují, že v atmosféře Země a též v kosmu mohou existovat jakési „magnetosférické plazmoidy“ – shluky ionizovaného zředěného plynu. O tomto hovořil na zasedání Mezinárodního výboru kosmického výzkumu americký expert na provoz civilního letectva Tom Dechel. Mnoho let zkoumal působení elektromagnetických polí na kosmické družice systému GPS a objevil několik anomálií, jejichž objasnění je možné pouze existencí záhadných plazmoidů.

    Podle: Komsomolská Pravda - 14.7.2006 až 10.8.2006

 

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 157