Anglická tajná služba v roce 2006 zveřejnila tajný 450 stránkový dokument o výzkumu UFO.

UFO podle vkusu

   

    Předpokládá se, že údaje prostředků PVO nedávají příliš mnoho informací. Jedna z částí odtajněného dokumentu se věnuje různým pocitům, které pociťují lidé při setkání s UFO.

    „Asi kolem 20.00 hod. jsme s manželkou pili na verandě čaj. V té době nad naším sadem zůstala viset jasně bílá koule. Potom se ukázalo, že máme stejné pocity. Pokud koule visela, nebylo možné se pohnout. Tak to bylo několik minut. A když koule s nehlučným pleskáním zmizela, doslova se rozplynula, v ústech jsme ještě dlouho cítili kovovou chuť. Pokusil jsem se vstát, chytil jsem se rukou za kovové zábradlí verandy, ale pocítil jsem lehký úder elektrickým proudem.“ – tak popsal svoje pocity očitý svědek, žijící u Bristolu.

    Mimochodem, podobná chuť v ústech bývá tehdy, když se dotkneme jazykem kontaktů elektrické baterie. Vojenští experti našli vysvětlení. Pokud přes člověka prochází slabý, životu ne nebezpečný, střídavý elektrický proud, tak začíná chemická reakce – rozložení chemických látek slin. Předpokládá se, že svědci UFO se dostali pod účinek slabého střídavého elektrického pole. Tuto verzi potvrzuje i fakt, že svědek se dotkl kovového zábradlí a dostal slabý úder elektrickým proudem.

    O zvláštní chuti v ústech si vzpomíná každý čtvrtý ze všech dotázaných svědků anomálních jevů na obloze. Uvědomují si ti, co řídí UFO, že lidi vystavují účinkem elektromagnetických polí? Nebo je to jednoduše vedlejší jev jejich letu?

    Druhá  skupina svědků uvádí, že UFO působí i na čich člověka.

    „Vychovatelé dětského letního tábora ve Skotsku oznámili, že v čase procházky po pláži, se ve vzduchu objevily dva různobarevné disky s průměrem asi 10 metrů. Létaly, jednou se vznášely, podruhé klesaly, pak se začaly rychle otáčet kolem své  osy. Za chvíli ve vzduchu bylo cítit horký zápach ozónu, jako to často bývá v době bouřky. Asi za půl hodiny se disky vznesly do výšky a ztratily se z dohledu. Ale zápach ozónu bylo cítit ještě asi 10 minut.“

    Takové svědectví také mluví o tom, že přílet UFO je opět spojený s elektřinou. V době bouřky elektrické výboje blesků způsobují utvoření různých tvarových spojení. Ale oxid dusíku, například, vstupuje do reakce s jinými atmosférickými plyny – vzniká nitrobenzen, který má zápach horkých mandlí.

    V laboratorních podmínkách specialisté britského ministerstva obrany dokázali, že při pomalém rozpadu aktivovaného zelektrizovaného dusíku ve vzduchu může vzniknout bílé záření ve tvare nití nebo stop. Není vyloučeno, že právě tyto stopy se pokládají za paprsky světla vycházející z iluminátorů záhadných UFO.

    „Pokud přijmeme verzi, že UFO na nebi se jeví jako zdroj elektromagnetických polí,“ – říká závěr britských expertů – „tak je možné objasnit i případy náhlého zastavení automobilů, zkreslení nebo poruchy v práci radiopřijímačů a televizorů při přiblížení se UFO. Pro silné vnější pole se narušuje činnost elektroniky.“

    Neobvyklé popáleniny, které někdy měly svědci anomálních jevů, mohly být způsobené vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením.

    Například, v dokumentu je popsané, jak policista, vyzvaný znepokojenými obyvateli, nad jejichž domem zůstalo viset UFO, měl povrchovou popáleninu tváře a rukou po jejich vysunutí z auta.

   Pokračování

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 154