ufo-auto„Potom jsme viděli ve směru druidského kruhu řadu světel. Zatímco jsme je pozorovali, jedno ze světel se začalo blížit přímo k místu, kde jsme stáli. Zpočátku bylo velmi slabé, ale jak se blížilo, jeho záře byla intenzivnější. Když se přiblížilo, zpomalilo, pak se zastavilo, zachvělo se a pomalu zhaslo.“

 

 

Těmito slovy popsal v roce 1919 záhadný světelný úkaz britský badatel Thomas Singtons, když byl spolu s několika dalšími přítomen jeho projevům v Castlering v anglické Cumbrii. Po něm se podobné jevy ukazovaly čas od času i jiným pozorovatelům.

Týká se to například i Davida Kubrina a jeho manželky. Když na jaře roku 1973 navštívili tajemný zvětralý reliéf Pinnacles National Monument (národní památka Pinnacles v jižní Kalifornii), a za soumraku se vraceli k vozu, spatřili ovál zlatého světla, které se rozlévalo nad vrcholky stromů.

Zakroužilo kolem a náhle se zastavilo tak blízko, že by se dalo vyfotografovat. Kubrin, který je doktorem věd, byl udiven skutečností, že chování světla jasně odporuje zákonům fyziky. Když se pohybovalo, působilo ve vzduchu tlakové vlny, což naznačovalo, že jde o jakousi hmotu, ale zastavovalo se tak náhle, jakoby vůbec žádnou hmotnost nemělo. Cokoli hmotného by totiž muselo před zastavením přibrzdit.

Dalším takovým místem, kde se nevysvětlené světelné jevy objevují nejzřetelněji, je Marfa v Texasu. Nejpozoruhodnější pozorování zažili v Marfě v březnu 1993 dva geologové, Pat Kenney a Elwood Wright. Nejdříve pronásledovali dvě světla v džípu a potom pěšky.

Záhadné jevy nedostihli a byli přesvědčeni, že si s nimi světlo hrálo: "Bylo daleko chytřejší než my," řekl Wright reportérovi.

Po staletí se objevují podivná světla - zářící koule, blikající a plovoucí paprsky, jasné záblesky. Tato světla byla zaznamenána v okolí kultovních monumentů po celém světě.

Souvisejí nějak se švy v zemské kůře? Podobná "strašidelná" světla byla již po dlouhou dobu pozorována v různých částech světa. O jejich existenci skutečně nelze pochybovat - co to však může být? A proč se objevují na určitém místě v určitou dobu?

Jedno z možných vysvětlení lze hledat v geologii. Pinnacles National Monument sousedí na východě s rozsedlinou San Andreas, švem v zemské kůře, kde se Tichý oceán dotýká severoamerických tektonických desek. Podle jedné teorie by tato plocha mohla nějak souviset s tlakem na zemskou kůru a vyvolávat seismickou činnost. Jednalo by se tedy o stejný druh poruchy, která vyvolává zemětřesení a sopečnou činnost. Podél linie jiného geologického švu leží pravěký kamenný kruh u shora zmíněného Castleriggu v anglické Cumbrii. I odtud docházejí četné zprávy o záhadných světlech. Je možné, že zde tato světla byla dřív než kamenný kruh? Pokud ano, mohli si je totiž dávní pozorovatelé vyložit jako mystické, boží znamení a právě proto zde kruh vybudovali. Existuje-li souvislost mezi zemskými světelnými jevy a dávnými kultovními památkami, lze ji vysvětlit pomocí závěrů nedávného výzkumu. Podle nich byla řada těchto památek vybudována právě poblíž geologických zlomů.

Známá starověká věštírna v řeckých Delfách byla například také postavena na linii geologického zlomu a výpary, vycházející z trhlin v zemské kůře, mohly způsobovat věštecký trans delfských kněžek.

Dva tisíce let starý Hadí pahorek v Ohiu (USA) leží ve středu oblasti se skrytou vulkanickou činností. Jde současně o oblast Severní Ameriky, kde je nejvyšší koncentrace geologických poruch. A Machu Picchu v Peru může posloužit jako další příklad. Tato pevnost je stejně jako mnohé jiné památky, rozseté po celém světě, vybudována v místech tektonických poruch.

V roce 1947 americký pilot Kenneth Arnold spatřil „létající talíře" v blízkosti hory Shasta v indiánské rezervaci v Kalifornii, která bývala tamními Indiány vždy pokládána za posvátné místo.

Tím vlastně byla odstartována celá série záhad kolem UFO. Je docela možné, že právě tento úkaz, jako tisíce dalších obdobných, mohly být projevem zemského světla. Vždyť celý tento masiv je seismicky stále aktivní, což potvrdil i sopečný výbuch hory Svaté Heleny v roce 1980.

Zeměpisný ani časový výskyt těchto záhadných světel dosud nepodává vysvětlení jejich podstaty. Zatím je jasné jedno: vyskytují se vždy tam, kde se projevují nějaké geologické poruchy a zemětřesení, nebo tam, kde se nacházejí nerostná ložiska, vodní toky. Tato světla mají charakter elektromagnetického pole a jsou přitahována akumulátory, televizními věžemi, izolovanými budovami v místech poruch či vrcholky hor. Rozluštění této hádanky, které je v rukách vědců, jistě posune hranice současného výzkumu.

Z archivu KPUFO

 


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 143