robozero1Jediný dobový popis létajícího stroje z časů, kdy ještě letectví prokazatelně neexistovalo. 

List, napsán podle pravidel, platících do reformy cara Petra I. z roku 1708, zní takto:

 

 

„Gosudaru archimandritu Nikitovi, gosudaru starci Matfeji, gosudaru starci Pavlovi, a gosudarům starcům kláštera Kirilova, vám, gosudarům, robotník Ivaško Rževskij, v srpnu, v bílý den. Z Vašich, gosudarové, klášterních držav osad Lozy, vesnice Antuševa, vesnice Mysu, rolník Levka Fedorov mi řekl:

 

robozero3

V nynějším roce 171 (tzn. v roce 7171 od stvoření světa – tedy v roce 1663), měsíce srpna, 15 den, v sobotu, v Bělozerském újezdu, Robozerské volosti, z různých míst a osad, stáli bědní a příchozí u kostela před svátkem Bohorodičky, příchozí v tento kostel z ostatních volostí, mnoho lidí vidělo, jak v tento čas z nebes se učinil hukot veliký, a mnozí lidé z kostela na náves vyšli, a on, Levka stál také na návsi a viděl Boží navštívení, od zimní strany, od světla nebes, ne z oblaku, vyšel oheň veliký na Robozero a šel na půlden, dolů na jezero nad vodou, ze strany na stranu o velikosti 20 sažen (1 sažen – 2,1336 m), a ze strany toho plamene dým šedý a vpředu jeho velikosti 20 sažen, šly dva paprsky ohnivé,

robozero2

a lid vidící strach Boží, odebral se do kostela a modlil se k Hospodinu Božímu a přečisté jeho Matce, se slzami a pláčem, a z toho velikého plamene dva malé se staly, a minul se čas malý, jak lid vyšel podruhé na náves, v tu chvíli ohnivý plamen podruhé se zjevil nad jezerem, v témže místě, kde poprvé se skryl, od poledne na západ z půlversty (1 versta – 1,0668 km), stejným způsobem, ano i pohaslo, a potom v malém okamžiku, od tohoto druhého místa, k západu se pohnulo, potřetí tentýž oheň jevil se strašným širokým, a smýkl se na západ, a stál zde tento oheň nad Robozerem, nad vodami hodinu i půl druhé, a toho že jezera dole dvě versty, a jak ten oheň nad vodou šel, za tím ohněm neohroženě rolníci na loďkách pluli, a od toho že ohně  plamenem opalovalo, že blíže nemohli se přiblížit, a v jezeře do dna světlo bylo do velké hloubky, uprostřed jezera bylo ozářeno dno, i ryby od plamene jak spěchají ke břehu všichni viděli, a v každém že místě tento oheň byl, v tom místě voda pálila, jakoby rez na povrchu vody, a větrem po jezeru se rozneslo, stala se voda rezavou.

A já, váš robotník, kvůli tomu do Robozerské volosti k ostatním pospíchal, a oni mně připravili dopis, že takové znamení u nich bylo.

Aby vám gosudarům to bylo povědomo, a ta Robozerská volost od vašich klášterních obcí od Lozy, Antuševské vesnice, deset verst.“

robozero

Tolik dobový dokument. A co se tedy stalo?

15. srpna 1663 mezi 10 a 12 hodinou místního času nad Robozerem, které se nachází ve Vologodské oblasti, přibližně 50 km od Běloozerska, se ozval hukot od severu za jasného nebe, ale nikoli z mraku. Přiletěl ohromný kotouč o průměru ne menším než 40 metrů (tedy vysoký jako 15 patrový dům!), který letěl nad jezerem na jih.

Z přední části vycházely dva paprsky dlouhé 40 metrů, podobné záři reflektorů, a z boků kotouče proudil dým.

Proletěl nad jezerem, a kotouč pohasl. Za nějaký čas se opět objevil asi půl kilometru od předchozího místa. Potom jeho jasnost pohasla a on se stal nezřetelným. Ale opět se objevil půl kilometru dále na západě, a byl ještě hrozivější. Poté konečně zmizel na západě.

Vše trvalo asi 1,5 hodiny. Bezúspěšně se pokoušeli vesničané dostat se ke kotouči na loďkách – žár byl tak velký, že prosvítil vodu jezera až na dno, které je tu 8 metrů hluboko, a ryby prchaly ke břehu.

Tam, kde se žár dotkl vody, tam se na hladině objevil červený, jakoby rezavý povlak, který byl větrem roznesen po celém jezeře. Podivná byla podstata paprsků, vycházejících z objektu. Nic známého v té době nemělo reflektory, schopné prosvítit jezero až na dno.

 

Je to jediný dobový popis létajícího stroje z časů, kdy ještě letectví prokazatelně neexistovalo.  

Z časopisu ZAZ č. 5/2004

 

 

***

 

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 102