Časopis Záhady a zajímavosti - ZAZ - klubový časopis, který vznikl již roku 1992, v roce 2011 vyšlo už 100. číslo.

Od roku 2012 e-zin

 

 

 

Číslo 1 / 47

Ročník X / 2001

FILOZOFICKÉ OTÁZKY 

Šafařík, L.: Pojem vědomí v učení New Age    

HLEDÁNÍ - PÁTRÁNÍ - ŠETŘENÍ

-jf- : Letec ze samoty Klůs - mohl Vít Fučík skutečně létat ? 

-vp-: Podivný zážitek. Původní dopis případu, kdy spojeného se změnou důvěrně známé krajiny.

MATERIÁLY Z ARCHIVU

? : Dimenze. Kosmologie. Ve kterých rozměrech prostoru žijeme ? 

AKTUÁLNÍ PŘÍPADY

Kol. aut.: Problém snů - (1) Byl to únos do UFO ?  (2)Sen prostředník kontaktu a vybuzení automatického písma.  Případy šetřené v Klubu psychotroniky a UFO

OTAZNÍKY  MINULOSTI

Kol.aut.:   Výprava za maltskými památkami. Malta - přelom tisíciletí (2000-2001)

NOVÉ KNIHY - NÁZORY  

Wojnar, J.: Tajemství UFO - názor na knihu J. Holeni. 

Dianann:  O žabách, hadech … o sexu - čeští autoři v oblasti magie

OTÁZKY VĚDY  

Servín, J.: Souvislosti (10) - Chrámy  

Pavlík, J.: Hrozí nám klimatické změny ? 

LIDSKÉ ZDRAVÍ

Kroupa, P.: Šílené krávy v šílených souvislostech (1. část)  

Vlasák, J.: Jak dál v léčitelství - jak vypadá "duchovno" po česku? 

AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY

Keller, J.: Kdo dřív - Oni nebo My ? - k problémům spojení s mimozemskými civilizacemi 

Šafařík, L.: O anonymech. Potkáváme je všude. 

ZE SVĚTA MÉDIÍ

Novák, V.: Recenze filmu Sphere (Koule)  

Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim - Magazín 2000, Astro, Regenerace, Skryté skutečnosti, Fantastická fakta, celostátní i regionální tisk, TV pořady, internet.  

Číslo 2 / 48

Ročník X / 2001

FILOZOFICKÉ OTÁZKY

Soror, F.F.L. : Evokace - adrenalinová injekce k osvícení  

HLEDÁNÍ - PÁTRÁNÍ - ŠETŘENÍ 

Kol. aut.: Případ Attilova hrobu - po stopách dávné záhady v okolí Plzně  

Kol. aut.: Co se odehrálo v Jihlavě ? -  před několika lety začalo pátrání po anomálních jevech v jihlavském podzemí. 

MATERIÁLY Z ARCHIVU

¨-r-: Vzkazy mimozemských civilizací ? - jsou uralské pravěké kresby chemickými vzorci? 

AKTUÁLNÍ PŘÍPADY  

Jirka : Byl to sukkubus ? - případ z vězení. Šetření v Klubu psychotroniky a UFO

OTAZNÍKY  MINULOSTI 

Cihla, V.: Výprava za maltskými památkami. Malta - únor 2001.

NOVÉ KNIHY - NÁZORY 

Pavel, V.: Lobsang Rampa - láma nebo podvodník ? - jak to bylo s tajemným lámou a spisovatelem doopravdy. 

OTÁZKY VĚDY   

Servín, J.: Souvislosti (11) - Kruhy v obilí 

LIDSKÉ ZDRAVÍ

Kroupa, P. - Sedláčková, M.: Šílené krávy v šílených souvislostech (2. část)

 Z DRUHÉHO BŘEHU

-dm-: Bludný balvan pro Stanislava Grofa ? - z internetové diskuse nad tímto "oceněním"  

AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY 

Tramba, D.: UFO přichází u budoucnosti ?  

Fernand, M.: Že by snad cestovatelé v časoprostoru ? - dva odlišné pohledy na stejné téma. 

-lš-: Jak řešit netradiční situaci ? - přečtěte si odpovědi a připravte se na možné reakce svědků na anomální jev

-doc-: Pseudokontakt - další pobídka těm, kteří si povídají s kamarády z vesmíru. 

ZE SVĚTA MÉDIÍ

Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim - Magazín 2000 záhad, Astro, Fantastická fakta, ABC, Médium.  

Číslo 3 / 49

Ročník X / 2001

FILOZOFICKÉ OTÁZKY

Pavlík, J.: Existuje život po smrti ?  

HLEDÁNÍ - PÁTRÁNÍ - ŠETŘENÍ 

Šafařík, L.: Chůze po ohni – přehled názorů a hypotéz  

Kol. aut.: Kdo zapíná elektrický proud? -  kdo stojí za podivnými případy  

MATERIÁLY Z ARCHIVU

Záhadná kola – na hladinách moří - jde o USO ?  

Volařík, Z.: Záhada olověných masek – před čím měly chránit ?  

AKTUÁLNÍ PŘÍPADY

Kol.aut.: Reinkarnační zážitek – Byl to hřích ? – případy podivných vzpomínek 

OTAZNÍKY  MINULOSTI 

Kol. aut.: Zelenohorské otazníky - Démon nad Lidicemi ? - Taneček -  z internetových stránek okresních poboček Klubu psychotroniky a UFO

NOVÉ KNIHY - NÁZORY 

Servín, J.: Jak je to s paralelními světy – několik poznámek nad knihou J. Lenkové

Baumgartl,V.: Spis „Fenomény ingerence a prestace“ není určen jen proutkařům – o nové knize vyd. Včelka

OTÁZKY VĚDY  

Servín, J.: Souvislosti (12) – Seriál končí, co dál? Závěr  

LIDSKÉ ZDRAVÍ

Pavlík, J.: Jak funguje lidské tělo ?    

Nosreti, D.: Šílené krávy a nekonečný Terezín

Z DRUHÉHO BŘEHU

Cihla, V.: Jak se vede dialog se skeptiky – co když se vyskytnou důkazy ?  

AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY 

Sedlář, J. – Stupka, S.:  Kdo ovládá svět ? - důležitá otázka a možné odpovědi 

Lauer, L.: Co je ufologie – jaké úmysly mohou mít obyvatelé kosmu  

Slapnička, J.: Kdo si hraje, nezlobí – existuje svoboda informací ?  

ZE SVĚTA MÉDIÍ

Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim - přehled tisku, pořady, internet, ČTK, TV, prohlášení výboru Klubu psychotroniky a UFO  

Číslo 4 / 50

Ročník X / 2001

FILOZOFICKÉ OTÁZKY 

Pavlík, J.:Tajemství vesmíru a Boha odhaleno ?Co stojí za filozofií Tvůrců Křídel?  

HLEDÁNÍ - PÁTRÁNÍ - ŠETŘENÍ 

Cihla, V.: Realita nebo sen? – podaří se osvětlit zážitek z dětství ?   

MATERIÁLY Z ARCHIVU

-r-: Tajemství malovaných oblázků – co víme o podivných kamenech ? 

-r-: Na obzoru UNFO – kde se vzaly „nelétající neidentifikované objekty“?  

AKTUÁLNÍ PŘÍPADY 

-rd-:Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas … – děsivý příběh hračky, která ohlásila smrt 

OTAZNÍKY  MINULOSTI 

Kol. aut.: Zvíkovské záhady - z internetových stránek okresních poboček Klubu psychotroniky a UFO

NOVÉ KNIHY - NÁZORY 

Brotz, K.: Názor na Lobsanga Rampu – reakce na odhalení pravé totožnosti autora

Šafařík, L.:Vesmírní lidé a ti druzí – byla Hesemannova kniha „biblí ufománie“?

OTÁZKY VĚDY  

Ruibar, R.: Nesmrtelný na hranici věků aneb konec světa - kosmická revoluce – dejte si pilulku nesmrtelnosti   

LIDSKÉ ZDRAVÍ

Cihla, V.: Život tropí nezodpovědnosti – co může způsobit obyčejná návštěva u lékaře  

Z DRUHÉHO BŘEHU

Kult, J.: Před kým potřebujeme ochranu ? – Sisyfos nás opět bude chránit  

AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY

-r-: Malý rozhovor o velkých tématech– svými názory se představí tajemná Soror F.F.L.

Stupka, S.: Reakce na úvahu Mgr. Jana Pavlíka - „Existuje život po smrti?“ ze ZAZ 3/2001

-r-: Plány v plánech jiných plánů … – reakce na článek „Kdo ovládá svět?“ ze ZAZ 3/2001

Šafařík, L.: K diskusi o sektách a sektářství

ZE SVĚTA MÉDIÍ

Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim - přehled tisku, TV pořady, internet, ČTK

Číslo 5 / 51

Ročník X / 2001

FILOZOFICKÉ OTÁZKY 

Dick Sutphen: Bitva o vaši mysl. Jaké jsou možnosti ovlivňování našeho myšlení ? (přeložil Jan Kreps)  

Soror, F.F.L.: Někdo bude obětován a budeš to právě ty!  Pohádky a jejich vnitřní smysl.   

HLEDÁNÍ - PÁTRÁNÍ - ŠETŘENÍ 

Šafařík, L.: Několik poznámek k využití psychotroniky v kriminalistice  

MATERIÁLY Z ARCHIVU

-r-: Strom s 10000 obrazy - písmena tibetské abecedy na listech stromu?   

OTAZNÍKY  MINULOSTI  

Arkipov, A.V.: Jevy připomínající družice před rokem 1957. Přednáška z olomoucké konference roku 1998.   

AKTUÁLNÍ PŘÍPADY

-mr-: Záhadná postava – o případu zjevení z okolí Mnichova Hradiště 

NOVÉ KNIHY - NÁZORY

Baumgartl, V.: Význam Agricolova popisu proutkaření

OTÁZKY VĚDY  

Ruibar, R.: Existence duše vědecky potvrzena ? 

LIDSKÉ ZDRAVÍ 

Kokeš, V.: Ad: Život tropí hlouposti  – odpověď na chování pacienta u lékaře  

Z  DRUHÉHO BŘEHU 

Šafařík, L.: Ad: Názor na Lobsanga Rampu – uvedení práce „Lobsang Rampa – láma nebo podvodník“ 

AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY 

Tesner, Z.:UFO v pojetí Jungovy hlubinné terapie  

Sedlář, J.:K událostem 11. září 2001  

Kol. aut.: Plány v plánech jiných plánů : Kdo je to mezi námi ?  

ZE SVĚTA MÉDIÍ

Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim - přehled tisku, TV pořady, internet, ČTK