Časopis Záhady a zajímavosti - ZAZ - klubový časopis, který vznikl již roku 1992, v roce 2011 vyšlo už 100. číslo.

Od roku 2012 e-zin.Číslo 1 / 42
Ročník IX / 2000

Úvodník redakce:       Rok 2000 je tu !      
Klub psychotroniky a UFO:       informuje       
Servín, J.:       Nazca.      Tajemné obrazce. Proč vlastně vznikly? Hledá se "údržbář". Hlavní podezřelý - magnetické pole. Plovoucí kameny. Obrovská obrazovka?
-tp-:      Jak je to se sacími letouny ?      O výzkumu diskovitých letounů
Servín, J.:      Možný mechanismus vzniku ledových koulí, padajících z bezmračné oblohy.      Ve Španělsku spadlo několik ledových bloků z modré oblohy.
Za Václavem Chovítem : Případ paní Jany N.      Případ UFO zachycen kronikářem Sušicka.
-tp-:      Zbraně 3. tisíciletí.       
Lubas, Z.:      Je Země pouze planetou či živým tvorem ?       
-jr-:      Jihočeský kosmonaut 19. století?      V díle Adalberta Schiftera se nachází zajímavá poznámka.
Kroupa, P.:      Malta megalitická.      Stručná charakteristika hlavních archeologických lokalit megalitické kultury z období 6. - 3. tisíciletí př. Kr. na ostrově Malta a Gozo. Výsledek orientační dokumentace uvedených lokalit.
-pb-, -km-:      Pozor na viry !      Počítačové i chřipkové.
Gardavský, Z.:      Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén.      Prověření problematiky na vzorovém případě v Olomouci.
-p-:      Ztracené výzkumy      - o záznamech nemocnosti jednoho praktického lékaře.
Z archivu :      Vědecky na písně džinů.       
Tůma, M.:      Magie Santiniho staveb      - Žďár nad Sázavou, Kladruby.
Kol. aut.:       Záhadné podzemí      Podivné chodby v dole Ejpovice (Rokycany), Také klatovské podzemí skrývá tajemství? Pozor na přírodní krásy (nový objev krasových jeskyní u Olomouce)
Bezděk, T.:      Je astrologie věda ?       
Tůma, M.:      Tajemná místa.      Průřez knihami Pavla Kozáka.
Servín, J.:      Pyramidy. Souvislosti 5.      O zkoumání anomálních jevů. (5. část)
-jk-:      Tajné dějiny jezuitů.      Kniha na internetu
-kpu-:      Pozor na destruktivní sekty.      Zpověď muže, kterého sekta přivedla až k smrti.
Tůma, M.:      Sisyfos - to není klub, to je diagnóza.       
Z archivu      Šipky v ustjurtské pustině.       
Z dopisů čtenářů             
-mř-:      Co to je Menhirostav ?      O skupině nadšenců.
-sl-:     Nalezl moravský sochař Atlantidu?       Nová kniha M. Machaly "Atlantida na dosah".
-lš-:      Záhada kamenných koulí.      Internetové stránky o tomto problému.
-km-:      Sumerské báje potvrzeny ?      Jak vznikl Měsíc ?
-mt-:      Vidiny na rozloučenou.      Tajemné příběhy TV Prima.
Vydavatelství Včelka     Připravované knihy roku 2000      - Vydavatelství Včelka nabízí - připravuje.

Číslo 2 / 43
Ročník IX / 2000

Redakce :      Deset let poté      - úvodník k výročí vzniku ČsAAA
Šafařík, L.:     Sociologický pohled na hnutí New Age v ČR      
Koutná, K.:      Objeven nový jev ?      O telepatických experimentech.
Kol. aut.:      Tajemná stavba u Hostišovic      - odhalení tajemství stavby
-aj-:      Keltský poklad publikován.      Kniha o nálezu v Bezdědovicích.
Ruibar, R.:      Jak vypadá Bůh ?      (úvaha)
Lenková, J.:      Konec jedné záhady.      O jednom experimentu u klobuckého menhiru.
Kol. aut.:      Vize nebo skutečnost.      Pomozte při pátrání.
Kol. aut. ČePeS:      K situaci v léčitelství.      Podnět k projednání společného postupu na základě přijetí novely živnostenského zákona k 1.3.2000 - návrh ČePeS
-jš-:      Opět k fotografování aury.       
-fv-:      Bylo objevené Marobudum?       
Honzák, T.:      Tabu, totem a vznik kultury.       
-jb-:      Lze patentovat slovní spojení ?      
Nekola, O.:      Vysvětlení energetického působení některých UFO na základě vytvářeného elektromagnetického víru.       
Ohlasy na článek "Tajemná místa"      z ZAZ 1/2000
Z archivů :      Atomový milíř v Gabunu.       
Servín, J.:      Matematika. Souvislosti 6.      O zkoumání anomálních jevů. (6. část)
Gardavský, Z.:      Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén.      Vlivy GPZ na dopravu, výrobu a na operátory.
Šafařík, L.:      Po stopách Bludných balvanů.      Za co dostal Bludný balvan PhDr. Zdeněk Rejdák ?
Co je Nová Akropolis ?      - informace o kulturní asociaci

Číslo 3 / 44
Ročník IX / 2000

FILOZOFICKÉ OTÁZKY
Šafařík, L.:      Filozofie a vědecké poznání       - jak se ve vědě stanovují hypotézy. Myšlenky z knihy K.R. Poppera.
Benda, J.:      Indie ? No problem Sahib !      aneb Totální psychospirituální očistec

HLEDÁNÍ - PÁTRÁNÍ - ŠETŘENÍ
Vize nebo skutečnost ?      - podivný skalní pramen 
Kol.aut.:     Jak to bylo v Oselcích      - rekapitulace případu z června 1999

OTAZNÍKY  MINULOSTI 
Kol. aut.:    Kde bylo Marobudum ?    - "objevy" nebo podvod ?
Šafařík, L.:      Slovenské "objevy".      Láska k vlasti je krásná, ale …
Petráň, T.:     Ještě jednou o kamenné řadě u Bylan.
-rv-:    Nový objev v Kladrubech     - nález dalšího relikviáře
Matějka, J.:     Záhadné kamenné koule v Beskydech.     1. část.

MATERIÁLY Z ARCHIVU
Kouzelná sultánova lebka      - najde se někdy lebka sultána Mkwawy ?
Fenomén "crop circles" v historii     - dobové rytiny a zprávy
Po stopách templářů v Praze      - z internetových stránek KPU Praha

NOVÉ KNIHY - NÁZORY 
Baumgartl, V.:      Fenomény ingerence a prestace      - několik slov k nové knize z vydavatelství Včelka
Kladivo na čarodějnice  - můžeme se těšit na relikt středověku
Lenková, J.:      Buldozer záhad      - jaký dojem činí knihy A. Vašíčka?
-ls-:      Jaké byly skutečné okultní kořeny nacismu?

OTÁZKY VĚDY  
Záhada kulového blesku objasněna ?     - objev novozélandských vědců
Gardavský, Z.:     Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén      - stínění účinků GPZ (Seznam publikací o GPZ)   
Servín, J.:     Souvislosti 7 - Magnety       

LIDSKÉ ZDRAVÍ
Přístup k léčitelství      - jaká bude reakce léčitelské veřejnosti na vydání novely živnostenského zákona ?
Lze hubnout i bez úsilí ?      - na trh přichází podivné přístroje

Z DRUHÉHO BŘEHU
"Otloukánek" Sisyfos      - jak je Sisyfos vnímán jedním špičkovým vědcem a novinářem

AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY
Udělení nových Bludných balvanů     

Ze světa médií

Číslo 4 / 45
Ročník IX / 2000

FILOZOFICKÉ OTÁZKY
Šafařík, L.:      Náboženské aspekty hnutí New Age
Kol. aut.:      Reiki - aneb hromadné rozdávání prány - je to ta správná metoda?

HLEDÁNÍ - PÁTRÁNÍ - ŠETŘENÍ
Petráň, T.:     Jak (ne)najít megality    - pátrání po rakouských památkách
Kol. aut.:     Pátráme dál: Zavedené brány nebo jen obyčejné vize ?     
Kol. aut.:     Co přistálo u Horní Plané v roce 1985 ?     
Kol. aut.:     Zpráva o průzkumu lokality “Popravčí louka”,      Prameny u Mar. Lázní, okr. Cheb
Kroupa, P.:      Zpráva z expedice      - za obilnými agrosymboly v jižní Anglii (2000)

OTAZNÍKY  MINULOSTI 
Veselý, P.:      Přiletěl skutečně čert ?     - úryvek z knihy A.V. Šmilovského

MATERIÁLY Z ARCHIVU
Vúdú - od kultu k náboženství    
Záhadná kostka      - nález z rašeliny

NOVÉ KNIHY - NÁZORY 
Další "Tajemná místa"    - názory na knihy Pavla Kozáka
Lenková, J.:      Moderní legendy Ivo Wiesnera    

OTÁZKY VĚDY  
Přečetli jsme:      Nejnovější lékařské vyšetření medžugorských vizionářů
Gardavský, Z.:     Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén      - koncepce
Servín, J.:     Souvislosti 8 - Voda     

LIDSKÉ ZDRAVÍ
Cihla, V.:      Kuřte, jezte, ať dřív zemřete !      - jak se stát stará o své občany ?

Z DRUHÉHO BŘEHU
Baumgartl, V.:      Věda, skeptici a iracionalita      - zamyšlení nad knihou "Věda kontra iracionalita"  

AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY
Koutná, K.:      Telepatie      - nebo výsledek logické úvahy?
Quo vadis ?      - kam směřuje lidstvo s počítačem ?
-sl-     Život s duchem    - pozor na deformaci životních postojů stále stejnými vlivy
Šiška, V.:      Mimozemšťané na Pražském hradě?      - seminář o lásce nebo exhibicionismus ?

ZE SVĚTA MÉDIÍ
Novák, V.:     Vetřelci    - rekapitulace a názor na film o únosech 
Lenková, J.:     Země naslouchá      - jaké jsou výsledky radiového spojení s mimozemšťany?
Přehled zajímavých článků v tisku      - Astro, Regenerace, Skryté skutečnosti, Fantastická fakta, Magazín 2000, celostátní i regionální tisk, internet. 

Číslo 5 / 46
Ročník IX / 2000

FILOZOFICKÉ OTÁZKY
"Dianann":     Vymítači Ďábla      - opožděná zpověď o exorcismu a o tom, jak to s námi zametlo.
PhDr. Puškárová, M.:     Zjevení, UFO, proč létají talíře aneb nové náboženství

HLEDÁNÍ - PÁTRÁNÍ - ŠETŘENÍ
Bílá paní na hradě Bouzově     - kdo je tajemná bílá paní, kterou zde pozorují i dnes?
Obsahuje oltářní obraz tajemný alchymistický vzkaz ?     - stojíme na pokraji nové kutnohorské záhady?

MATERIÁLY Z ARCHIVU
Odhalení v “Údolí smrti ?      - v Tibetu, v sámadhi-jeskyních žije "genofond lidstva"
Památka na přistání mimozemských bytostí?     - podivné puchýře v Texasu

OTAZNÍKY  MINULOSTI 
Matějka, J.:     Kamenné koule - celosvětový fenomén?
Wojnar, J.:      Kamenné koule (pískovcové!)      - poznámka k článku
Wojnar, J.:      Maltské "koleje"      - kamínek v mozaice důkazů

NOVÉ KNIHY - NÁZORY
Lenková, J.:       Zúčtování s Aghartou     - v nakladatelství Železný vyšla kniha A. Maclellana "Agartha. Ztracená podzemní říše."
Wojnar, J.:     Dvanáctá planeta    - recenze na knihu
Wojnar, J.:      12 čísel z kosmu      - recenze na knihu Z. Tučka

OTÁZKY VĚDY 
Servín, J.:      Souvislosti 9 - Virgule      

LIDSKÉ ZDRAVÍ
KPU : Projekt na pomoc těm, kterým zážitek s anomálním jevem narušil dosavadní život     - korespondence o jednom zajímavém případu

AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY
Sokolovský, F.:     Moje názory na mimozemšťany
Koutná, K.:     Ta angličtina mi vůbec nejde!      - vždy je potřeba soustředění

ZE SVĚTA MÉDIÍ
Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim
- Magazín 2000, Astro, Regenerace, Skryté skutečnosti, Fantastická fakta, celostátní i regionální tisk, TV pořady, internet.