Časopis Záhady a zajímavosti - ZAZ - klubový časopis, který vznikl již roku 1992, v roce 2011 vyšlo už 100. číslo.

Od roku 2012 e-zin.

Obsahuje soubory zcela původních článků od známých i zcela neznámých badatelů, i ty materiály, které nikde jinde neseženete.

 

Číslo 1 / 27
Ročník 6 / 1997

    Úvodník      - chceme kritického čtenáře
    -sl-: Umíte chodit po žhavém uhlí?
    Čechura, M.:      Trest smrti - ano či ne? (názor)
    Bohové nebe a Země. Podle knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta".
    Zprávy o havárii v Roswellu ze světového tisku z průběhu 50. let.
    Mrůzek, J.: Tajemství pentagramů - matematika v prehistorickém umění.
    Drobečková, V.:      Existují vůbec Pohádky Tisíce a jedné noci?   
    Karban, S.:      Otazníky kolem pádu tunguzského meteoritu.      
    UFO centrum Plzeň hlásí - Aktuality - listopad 1996 v lounském okrese byl pozorován neznámý předmět, Domažlice, Harrachov, UFO na obraze Madony, aj.
    -mt-:  Existují u nás gravitační anomálie?
    Drobečková, V.:  Kde je pravda? Doporučení k četbě knihy L. Součka “Případ baskervilského psa”.
    -sl-:  Archa úmluvy - stroj na manu - Grál? - Srovnání informací z knihy E. von Danikena "Prorok minulosti" a J. Fiebaga "Objevení Grálu".
    -mj-: Lékaři versus léčitelé. Testy léčitelů na TV stanicích.
    Kulty. I. Destruktivní kulty. Ze zahraničních materiálů.
    -sl-: Jaký účel měly dvojramenné sekyrky?
    Podivné artefakty minulosti.
    Chůra, V.:   Agrosymboly. Názor na vydanou knihu "Agrosymboly - objevy, názory, hypotézy"

Číslo 2 / 28    
Ročník 6 / 1997
         
Úvodník - organizace, zabývající se anomálními jevy
    Mackerle, I.:      Zpráva o průzkumu svítící chodby v Jihlavě     Historie řešení problému, průzkum svítící chodby - fyzikální část, parapsychologická část, jednotlivé výpravy, výsledky laboratorních měření, analýza luminiscenčního materiálu, nákresy, mapky a grafy.
    Anna T.:       Tajemství jihlavského podzemí nekončí     (dopis čtenářky )
    Kulty II. Proč si duchovní skupiny nevedou správně     Destruktivní kulty - podle zahraničních materiálů.
    Šedivý, V.:      Filozofické zřejmosti jako záhady pro vědu     Filozofie a anomální jevy.
    Šafařík, L.:      Otevřený dopis I. Vaškovi,      propagátorovi záhadného hradu v Podbranči u Myjavy (SR)
    Bohové nebe a Země. Podle knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta".
    UFO centrum Plzeň hlásí - Sokolov, Praha, Návštěva na Svatoboru, UFO před soudem, aj.
    Kol. aut. KPU:  Postup při průzkumu agrosymbolů. Doporučení k výzkumu.
         
Číslo 3 / 29
Ročník 6 / 1997

    Zeman, P.:     UFO slaví půlstoletí svého trvání i výzkumu. - úvodník
    Šafařík, L.:    UFO a věda. UFO a chemie, geologie, fyzika, sociologie, historie, psychologie, biologie, filozofie.
    Vašák, A.:   Vesmírná zvířata? (UFO)
    Košťálek, M:.     50. let UFO. Jak tehdejší noviny referovaly o novém fenoménu.      Ze Svobodného slova, Rudého práva, Svobodných novin roku 1947 vybral M. Košťálek.
    Kol. aut.:      Oranžové ruce?      Oranžová barva objevující se v našich bytech a zahraniční souvislosti.
    -jw-:   Co je projekt Záře? O souvislostech vzniku tohoto ufologického projektu.
    Kol. aut.:   UFO centrum Plzeň hlásí.      UFO na vrchovině. Co zachytila kamera, Pískající pole, podivný bumerang, UFO nad Jihlavou, náhodná podobnost?
    Vladař, J.:   Co přinesou nové sondy na Marsu?      
    Konrád, B.:   Podivný kužel u Tlustce. (dopis čtenáře)
    Chůra, V.:      Pole informací a iluzí na tomto i na onom světě.      
    Kol. aut.: Kruh na asfaltu. Bořislav, 1996
    -lš-:  Kde jsou vstupy do paralelních světů? názor na knihu A. Hrušky “Paralelní světy”.
    Kulty. III. Změny v působení destruktivních kultů. Ze zahraničních materiálů.
    Bohové nebe a Země. Podle knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta".
    Babíček, S.: UFO na uměleckých dílech.
     
Číslo 4 / 30
Ročník 6 / 1997

   Úvodník - Více psychotroniky !   (výzva)
    Tůma, M.:      Mayská proroctví.      Rozbor názorů ze stejnojmenné knihy. Vědecké základy astrologie, otázka Atlantidy, nová záhada kolem “kosmonauta z Palenque, aj.
    Karban, S.: Úvaha o mayském datování na přelomu 2. tisíciletí. Spor o mayský rok nula.
    -sl-: Našla se archa úmluvy?
    Kol. aut.:      Za Josefem Vorlem.      Úmrtí sběratele pověstí z Mladotic a anomální jevy v jeho knihách.
    Šafařík, L.:  Jev, zvaný poltergeist může postihnout každého z nás.
    Cihla, V.:      Megality a koleje.      Zpráva ze studijní cesty na Maltu.
    Spurný, F.:     Řev mlčení či hluché vykladačství?  O esoterických "hledačích" a "vůdcích"
    Toman, R.:      Co létalo 8.7. 1997 nad planetou?  Předmět sledovaný družicemi na satelitních TV stanicích
    Kalista, P.:   Jsou piktogramy radioaktivní?
    Kol. aut.:      Hledáte podzemní chodby?      (dopis čtenáře, názor na proutkaře O. Hradila, nové vydání spisu F. Paneše “Jaká tajemství skrývají kapličky a boží muka?”)
    Bohové nebe a Země. Podle knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta".
    -pm-:      Kamenné pyramidy u Horní Stropnice.      Účel těchto staveb je neznámý.
    -mk-:     Záhady na dosah ruky. Záhadný nález na hradě Věžka u Druzstové.
         
Číslo 5 / 31
Ročník 6 / 1997

Úvodník - přání do nového roku
    -ms-: UFO nad Českou Lípou? Šetření domnělého pozorování UFO oznámené ve Fantas. faktech 6/97
    -vz-: Jak opustit vlastní tělo.
    Fenomén Out of Body Experiences. Podle zahraničních materiálů.
    -es-: Jak zkoušet léčitele? (TV Nova “Na vlastní oči” - názor)
    -lk-: Projekt UPUAUT. O uvedení filmu o průzkumu šikmé chodby ve Velké pyramidě malým robotem
    Vašák, A.:  Kruhy v obilí a ultrazvuk?
    Karban, S.:  O proutkaření. Pokusy a zkušenosti autora.
    Němčík, A.:  Proč se chodí do školy?   
    -sl-: Mars plný záhad. Záhadné útvary na této planetě. Bílá skvrna, Město Inků, další "obličej" v oblasti Utopia.
    Skramužský, J.: Nezapomíná se na geoanomální zóny? Typy a rozdělení geopatogenních zón.
    Čechura, M.: Lom nebo megalitické město? Výsledky pátrání o lokalitě Štipoklasy.
    Sedlář, J.:  Jen náhody?  Názor na projekt Záře.
    -vr-:  Výstava opět na cestách. Výstava leteckých fotografií agrosymbolů z Anglie, megalitů z Malty, Francii apod. cestuje po ČR.
    -es-:  Staronová organizace opět na scéně?
    Klub zájemců o záhady.
    Wiesner, I.:  Centra zaniklých civilizací.
    -red-: Myslíme na tebe, Moravo! (záplavy)
    Bohové nebe a Země.
    Podle knihy Z. Sitchina "Dvanáctá planeta".
    -vp-:  Kam se ztratila kolonie osadníků      (Virginie, Amerika, 1584)
    -nd-:  Co ukrývají české národní pověsti. Knihy V. Karbusického, J. Sadílka a E. Bednářové o nejstarší historii Čech.