vipSeznámíme Vás s některými osobnostmi ze zahraničí, které významným způsobem zasáhli do oblasti hraničních jevů. S jejich jmény se občas setkáváme na stránkách mnohých časopisů a knih, kde se někdy hovoří i o jejich zajímavých názorech a postojích.

 

 
hopkinsBudd Hopkins (1931-2011)

Byl jednou z nejznámějších osobností, která se zabývala výzkumem únosů lidí do UFO. Působil i na poli umění - byl sochař a malíř v jedné osobě. Jeho díla lze obdivovat v umělecké galerii Gugenheim a v muzeu Whitney of American Art v New Yorku. Byl to právě Budd Hopkins, který seznámil veřejnost doslova v celém světě s tzv. "Missing Time". Jedná se o tzv. syndrom částečné ztráty paměti v souvislosti s únosy lidí do UFO. Dá se to vysvětlit tak, že lidé, kteří prožili tyto nepříjemné zkušenosti, si za různých okolností vzpomínají na fyzické zásahy do jejich organismů ze strany mimozemských bytostí. B. Hopkins je znám svými pracemi a svým výzkumem v oblasti hypnózy, kdy bylo zjištěno, že uneseným lidem byly do těl implantovány různé předměty a také byly prokázány některé manipulace s lidskými zárodky.

Jeho kniha "Intruders" byla v USA velmi úspěšná a podle ní byl natočen i TV seriál. B. Hopkins je přesvědčen, že únosy lidí a následující genetické zákroky jsou záměrné a ve své podstatě výsledky těchto pokusů slouží ve prospěch pozemské rasy a kultury.

meheustBertrand Méheust (1947)

Profesor filozofie. Je nadšeným spolupracovníkem francouzského časopisu "OVNI - Presence" (UFO - Současnost). Napsal knihu "Science Fiction et Soucopes Volantes" (Vědecká fantastika a létající talíře), která je opět jednou z nejbohatších a nejoriginálnějších na toto téma. Ve Francii byla též vydána jeho další kniha "Soucopes Volantes et Folklore" (Létající talíře a folklór). B. Méheust v těchto knihách předkládá psycho-etnické a folkloristické teze k únosům lidí.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_M%C3%A9heust  

 

 

Thomas Eddie Bullard (1949)

bullardAmerický spisovatel a folklorista. V roce 1987 vydal dvoudílnou knihu "UFO Abductions the Easure of Mystery". Toto dílo je ve své podstatě nejdůkladnější analýzou z celé řady literárních děl v oblasti výzkumu UFO. První díl analyzuje materiály a druhy jednotlivých typů létajících neidentifikovaných objektů a také druhy humanoidních bytostí. Druhý díl předkládá obrovský seznam případů přistání UFO, výskyt a působení nám neznámých bytostí a seznam případů, kdy byly uskutečněny pokusy na lidech.

http://www.ufoevidence.org/researchers/detail5.htm
 

 

 

Whitley Streiber (1945)

strieberPopulární spisovatel thrillerů a románů sci-fi. V USA je velmi známý. V roce 1987 byla vydána jeho kniha "Communion", ve které vážně tvrdí, že on sám byl do UFO unesen. Jeho příběh v této knize, jež byla okamžitě rozebrána, je popsán velmi odborně a veškeré situace jsou podány velmi autenticky.

http://en.wikipedia.org/wiki/Whitley_Strieber 

 

 

 

 


***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 065