Názory

Kamenné pěstní klíny, spolu s kamennými špičáky, sekáči a drasadly,nalezené v devadesátých letech minulého století archeologem J.Fridrichem nedaleko soutoku Berounky s řekou Litavkou, představují doklad o nejstarším pravěkém osídlení České kotliny. 

Dílo záhadného architekta přelomu 19. a 20. století, Antoni Gaudí (1852-1926), (1) jež nenapodobuje žádný jiný styl a je tak naprosto originální, najdeme v Barceloně na sedmi místech.

 

 

 

Pozůstatky megalitické kultury jsou po celém Iberském poloostrově. Bohužel není žádný kompletní přehled a tak je zájemce odkázán na dlouhé hledání a pátrání.

 

 

Barcelona je druhé největší město Španělska, hlavní město Katalánska, moderní průmyslové sídliště.

 

astarVznik a vývoj společenství příznivců “Vesmírných lidí světla” Ivo (Aštara) Bendy podnítil stále k diskusi o smyslu a účelu takového počínání.

Měli jsme zde možnost sledovat vznik budoucí sekty, neškodného bláznovství, nového náboženství nebo destruktivního společenství, na jejímž konci bude – co vlastně ? Šťastní lidé, žijící v nové naději, nebo zničené osudy, rozbité rodiny, soudní spory, nebo hromadné sebevraždy?

humorOsoba doc. RNDr. Ivo Chudáčka, DrSc. není členům KPUFO neznámá. Již v ZAZ č. 4 z roku 1994  v článku "Netušené možnosti ?" (1) byl komentován "psychotronický experiment" pana docenta, při kterém se z roury jakoby od kamen šířil "mesmerovský ód", a byl zachycován kyvadly samotného experimentátora.

vortexZvykli jsme si číst o záhadných místech na tváři naší planety. K nim patří plným právem tzv. gravitační anomálie.

Populární časopisy nám představují tato místa, velmi vzdálená od našich středoevropských krajů. 

malta mapMaltu jsem navštívil s kolegy z Klubu psychotroniky a UFO na přelomu roku 2000 – 2001. Nejsem geolog ani archeolog a ani si nečiním nárok na konečné vyřešení této záhady, kterou řešili již mnozí.

Jsem si vědom toho, že se dosud nepodařilo bezezbytku objasnit tuto záhadu, aniž by tím nevznikly otázky další, ještě neřešitelnější. 

Reportáž z pera Roberta Sheaffera

 

V Peru objevili pozůstatky podivných stvoření s obrovskými hlavami 

 

Podvod přiznal sám autor