Názory

Souvisí zvířecí tragedie na pastvinách s tragickým úmrtí lidí v nemocnicích? Mohlo být nevysvětlitelné zohavování zvířecích stád prologem pro ještě strašnější drama ve stájích a nemocnicích ? Bylo využíváno usmrcených zvířat k získávání krve, tkání, orgánů, plodů a embryí k biologickým a především genetický experimentům?     

Ve staroindických textech psaných původně v sanskrtu lze najít dramatická líčení válečných akcí, překvapivě upomínajících na dnešní bitevní technologie, založené na moderních high-tech bojových prostředcích. 

Zprávy o městech, plujících po obloze, se objevovaly velmi často až do začátku XX. století.

 

 

V roce 1991 skupina zlatokopů na řece Narada, na východní hranici Uralských hor, objevila mikroskopické spirálové předměty o velikosti od 0,003 do 3 mm.

Takové nálezy se poté opakují v podstatě dodnes.

 

Nejdůležitější podmínkou pro přežití pravěké rodiny byl dostatek potravy. Jídla asi nebylo nikdy dost.

Proto i racionální příprava pravěkých pokrmů, tedy zužitkování všeho jedlého beze zbytku, bylo vedle plození dětí nejdůležitějším úkolem pravěké manželky. 

Kamenné pěstní klíny, spolu s kamennými špičáky, sekáči a drasadly,nalezené v devadesátých letech minulého století archeologem J.Fridrichem nedaleko soutoku Berounky s řekou Litavkou, představují doklad o nejstarším pravěkém osídlení České kotliny. 

Dílo záhadného architekta přelomu 19. a 20. století, Antoni Gaudí (1852-1926), (1) jež nenapodobuje žádný jiný styl a je tak naprosto originální, najdeme v Barceloně na sedmi místech.

 

 

 

Pozůstatky megalitické kultury jsou po celém Iberském poloostrově. Bohužel není žádný kompletní přehled a tak je zájemce odkázán na dlouhé hledání a pátrání.

 

 

Barcelona je druhé největší město Španělska, hlavní město Katalánska, moderní průmyslové sídliště.

 

astarVznik a vývoj společenství příznivců “Vesmírných lidí světla” Ivo (Aštara) Bendy podnítil stále k diskusi o smyslu a účelu takového počínání.

Měli jsme zde možnost sledovat vznik budoucí sekty, neškodného bláznovství, nového náboženství nebo destruktivního společenství, na jejímž konci bude – co vlastně ? Šťastní lidé, žijící v nové naději, nebo zničené osudy, rozbité rodiny, soudní spory, nebo hromadné sebevraždy?

humorOsoba doc. RNDr. Ivo Chudáčka, DrSc. není členům KPUFO neznámá. Již v ZAZ č. 4 z roku 1994  v článku "Netušené možnosti ?" (1) byl komentován "psychotronický experiment" pana docenta, při kterém se z roury jakoby od kamen šířil "mesmerovský ód", a byl zachycován kyvadly samotného experimentátora.

vortexZvykli jsme si číst o záhadných místech na tváři naší planety. K nim patří plným právem tzv. gravitační anomálie.

Populární časopisy nám představují tato místa, velmi vzdálená od našich středoevropských krajů. 

malta mapMaltu jsem navštívil s kolegy z Klubu psychotroniky a UFO na přelomu roku 2000 – 2001. Nejsem geolog ani archeolog a ani si nečiním nárok na konečné vyřešení této záhady, kterou řešili již mnozí.

Jsem si vědom toho, že se dosud nepodařilo bezezbytku objasnit tuto záhadu, aniž by tím nevznikly otázky další, ještě neřešitelnější. 

Reportáž z pera Roberta Sheaffera