astarVznik a vývoj společenství příznivců “Vesmírných lidí světla” Ivo (Aštara) Bendy podnítil stále k diskusi o smyslu a účelu takového počínání.

Měli jsme zde možnost sledovat vznik budoucí sekty, neškodného bláznovství, nového náboženství nebo destruktivního společenství, na jejímž konci bude – co vlastně ? Šťastní lidé, žijící v nové naději, nebo zničené osudy, rozbité rodiny, soudní spory, nebo hromadné sebevraždy?

 

 

 

Byla to však jedinečná možnost sledovat vývoj nového společenství v praxi. Lze jej porovnávat s metodami působení sekt, pozorovat způsoby financování a další související otázky.

Je však třeba vidět, že tyto snahy mají i své obhájce. Soustřeďují se především kolem tezí o náboženské svobodě a snášenlivosti, vystupují proti těm, kteří varují před nebezpečností destruktivních sekt.

Ukazují, že se dá dovedně manipulovat s významy různých slov. Jde jim zjevně o to, aby se překonalo v myslích lidi ztotožnění slova SEKTA s pojmem DESTRUKTIVNI SEKTA, zkrátka - aby se vypustilo jedno slovo. Činí se tak dovednou manipulací, poukazováním na to, že každé náboženství dneška bylo také kdysi sektou.

Další metodou je poukazováním na "presumpci neviny", neboť prý se nikomu nic špatného nedokázalo. To, že všechny sekty se v myslích lidí považují za něco nebezpečného, považují za něco nesnášenlivého, neodpovídající skutečnosti a poškozující nová hnutí a ztěžující hledání v rozvoji dnešní spirituality.

Je nutné říci, že to skutečně neodpovídá skutečnosti, ale z praktického hlediska nelze považovat toto ztotožnění (v obecném veřejném povědomí) dočasně za škodlivé. Naopak - je třeba bít na poplach a varovat veřejnost, hlavně mladé lidi před destruktivními sektami. Pokud budou varováni (třeba i dočasně neadekvátní osvětou při ztotožnění pojmů "sekta" a "destruktivní sekta"), bude to jejich plus při střetu s novými, dosud neznámými sektami, usnadní to jejich hledání mezi duchovními proudy.

Prohlédnout destruktivní vliv je těžké, natož hledat "prohřešky proti zákonu". Vedoucí osobnosti zavedených sekt nejsou hlupáci a dávají si bedlivý pozor, aby vše bylo posvěceno tzv. "dobrovolností". Nelze také souhlasit s tím, že zdravý člověk je jaksi imunní, že umí rozeznat takový vliv, atd., pokud víme, že NIKDO z nás neví, jaké má dispozice propadnout tomuto negativnímu vlivu.

Vedle této “teoretické” stránky v oblasti obhajoby destruktivních sekt zde nastupuje i “praktická” – otevřené napadání těch, kteří se v ČR snaží činit osvětu v této oblasti, dále těch, kteří pomáhají blízkým obětí destruktivních sekt v tzv. "deprogramování". U jedněch poukazováním na jejich údajnou zištnost, nečestnost atd., u druhých na jich nekompetentnost a nevzdělanost.

Je otázkou, komu prospívá smířlivý postoj k “destruktivním” sektám, myšlenkové ekvilibristiky kolem pojmů a apely na snášenlivost a toleranci. Je také příznačné, že ti, kteří ji nejvíce hlásají, jsou zvláště nervózní tehdy, když s nimi někdo nesouhlasí, a když mají toleranci a snášenlivost k jiným názorům ukázat ve vlastním chování a jednání.

Je také možné, že tento smířlivý postoj k této problematice pramení z nedostatečných zkušeností v tomto směru, ovšem to jej neomlouvá. Důsledky šíření takové "snášenlivosti" a "tolerance" si lze prohlédnout v psychiatrických léčebnách, ve zničených rodinách, ve smutku a utrpení rodičů a blízkých těch, kteří se – dobrovolně či nedobrovolně – nechali zmanipulovat.

Vyzývám proto všechny - buďte ostražití! To není pochopitelně výzva k náboženské nebo jiné nesnášenlivosti. Teoretizování a utěšování se myšlenkami o snášenlivosti a toleranci neochrání ani Vás ani Vaše děti a blízké před nebezpečím. Jedině kritický pohled a včasná informovanost v oblasti podstaty, metod, způsobech působení a prvků učení destruktivních sekt může podat pomocnou ruku tam, kde je toho potřeba.

-slk-

ZAZ č. 4/2001

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 032