isdszZvláštní role planetárních energetických center byla dobře známa již v dávné minulosti. Právě na nich se nachází dávné megalitická stavby, chrámy a svatyně prehistorických civilizací.

Jak ukazují současná bádání, tato místa jsou zároveň totožná s geologickými anomáliemi, kde se projevují neobyčejné geofyzikální jevy.


Většina pozemských kultur, od šamanských tradic do velkých prehistorických civilizací, spojovalo podobná místa s možností kontaktu s vyššími vrstvami našeho vesmíru, a s jejich pomocí dosáhnout harmonii člověka s přírodou.

S těmito cíli se zde pořádaly různé kultovní akce, jež měly přinášet prospěch dávným společenstvím.

Tato energetická centra lze připodobnit akupunkturním bodům Země, kterými lze regulovat planetární homeostázu.

Energetická centra byla spojována předky i s učiteli lidstva, soustřeďovaly se u nich různé anomální jevy, včetně fenoménu UFO. Dá se předpokládat, že snahou předků bylo postavit podobné kontakty a jevy pod kontrolu.

Pokud je možná hypotéza o mnoha paralelních světech, pak energetická centra zde hrají roli průchodů – zavedených bran, přes která pronikají cizí objekty i bytosti do našeho světa a naše objekty a lidé do jiných vesmírů.

Je také možné, že UFO používá energetická centra jako “čerpací stanice” nebo jako místa pro průnik nejen do jiných vesmírů, ale i do vzdálených míst našeho vesmíru.

Předkové tato místa chápali také jako tzv. “zóny průzračnosti” – místa, kde hranice mezi naším a “Jiným” světem je velmi tenká. To se ukazuje např. v různých legendách – o Šambhale, a v různých fantastických vyprávěních o tajuplném mizení lidí. Podobné legendy jsou známé i v ruském folklóru, zejména v místech, tradičně svázaných se šamanismem. A právě zde jsou také nejsilnější energetická centra.

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 030