Zkoumání turínského plátno pod elektronovým mikroskopem ukázalo, že vlákna zachovaly lidskou krev člověka, který byl brutálně mučen.

 

Italští výzkumníci Elvio Carlino, Liberato De Caro a Cinzia Giannini z Ústavu krystalografie v Bari v Itálii, pod vedením profesora Giulio Fanti z Univerzity v Padově, použil nejmodernější vybavení pro průzkum vláken Turínského plátna. Transmisní elektronový mikroskop (Transmission Electron Microscopy) a širokoúhlý rentgenový mikroskop (Wide Angle X-ray Scanning Microscopy), které použili, jim umožnilo vidět, co dříve uniklo předchozím výzkumníkům.

 

Obr. 1 Plátno v turínské katedrále

Italové zjistili, že se na tkanině nalézají stopy skutečné lidské krve. A v nich je feritin – biologická látka na bázi železa a kreatininu - komplex aminokyselin, který se uvolňuje do krve ze svalů. Tyto látky se zde nachází v takové typické podobě, že to vedlo badatele k závěru: krev patří muži, který byl nemilosrdně mučen a byl trápen žízní.

Získané výsledky vyvrací předpoklady skeptiků, že látky, obsahující železo, byly součástí červeného barviva, kterou byly namalovány rány a krevní skvrny na otisku těla.

Turínské plátno je lněné o délce 437 a šířce 111 cm. Je uloženo v italském Turíně, v katedrále Jana Křtitele. Na plátně jsou dva otisky lidského těla – zepředu a zezadu.

Někteří lidé věří, že v plátně byl zabalen Spasitel, sundaný z kříže, a jeho otisk se na plátně objevil nadpřirozeným způsobem.

Skeptici pochybují. Mají podezření, že plátno je padělek. To znamená, že obraz na něm, pokud není malovaný, pak je nějak jinak uměle vytvořený. Obě strany ostře diskutují už mnoho let. S různou mírou úspěšnosti.

Skeptici připomínají výzkum z roku 1988, kdy tři nezávislé laboratoře provedli radiokarbonové datování tkaniny. Výsledek: plátno pochází z období od roku 1260 až do roku 1390. To znamená, že jde o padělek, protože Spasitel byl ukřižován asi roku 33 n.l. A i Vatikán, i když plátno považuje za jednu z nejcennějších relikvií, nepřiznává ho za opravdové pohřební plátno Ježíše.

Nadšenci naléhají na vědce, aby nalézali stále více a více podivností na obraze, otištěném na plátně. A tyto nové poznatky jsou na samém vrcholu podivností.

Italové zveřejnili výsledky ve vědeckém časopise PlosOne pod názvem Atomic resolution studies detect new biologic evidences on the Turin Shroud (1) nazývá studie atomárním rozlišením detekovat nové biologické důkazy o Turínského plátna. Doprovázen obrázky. Na jedné z nich - vlákna nití s držet se jí červených koulí. Vědci tvrdí, že tyto kuličky - krevních částic.

 

Obr.2 Vlákno z Turínského plátna s krevními stopami (označeno červenými šipkami).

Na dalších snímcích je vidět, co se nachází uvnitř těchto částic. Tam jsou ještě menší biologické objekty - částice kreatininu ve spojení s feritinem. Tyto látky jsou součástí složení krve, jejich koncentrace se zvyšuje u lidí, kteří protrpěli mnohočetná traumata. A také při dehydrataci a těžké fyzické zátěži.

 

Obr.3 Částice krve na plátně s obsahem menších biologických nanočástic.

Závěr: na plátně je krev mučedníka. Kdo to byl? Pokud jde o falzifikát, pak se neponechalo nic náhodě. Krev je skutečná.

Profesor Giulio Fanti je uznávaný odborník v oblasti mechaniky a tepelných měření. Není to poprvé, co se zastává pravosti Turínského plátna. Napsal o tom celou knihu. Například, vědec je přesvědčen, že tkanina turínského plátna byla zhotovena v době Ježíše Krista. A dokonce ještě dříve - asi 300 let před jeho narozením. Tyto výsledky prý podle G. Fanti dala infračervená spektroskopie a srovnání vláken plátna s jinými starými vzorky, jejichž stáří je spolehlivě známo.

Profesor zná „verdikt tří laboratoří“, ale je přesvědčen, že výsledky radiokarbonového datování byly zkreslené účinky ohně a vody na tkanině při požáru. Kromě toho plátno vařili ve slunečnicovém oleji, aby ho očistili od kouře.

V roce 2011 Národní agentura pro nové technologie, energii a udržitelného hospodářského rozvoje v Itálii (Enea) zveřejnila zprávu o výsledcích pětiletého výzkumu turínského plátna, kterého se zúčastnila skupina amerických vědců ze sdružení STURP (Shroudof Turin Reasearch Project).

Konstatovali, že současná věda nedokáže vysvětlit, jak vznikl otisk těla na plátně. Obraz má mnoho neobvyklých vlastností, chemických a fyzikálních, které v současné době nelze reprodukovat v laboratoři, nemohou být opakovány, a proto není jasné, jak byl obraz zfalšován. To znamená, že nelze formulovat spolehlivé hypotézy o mechanismu vzniku otisku těla.

Nadšenci, kteří věří v pravost Turínského plátna, dlouho tvrdí, že krev patří skutečnému člověku. Dokonce i identifikovali její skupinu - IV (AB).

„Na Turínském plátně byly nalezeny, kromě krve, i stopy tekutiny, která se uvolňuje z traumatických ran,“ – řekl známý americký chemik Alan Adler. „Je to plazma. Skutečnost, že tato tekutina vůbec existuje, je známa lékařům teprve až od dvacátého století. I ten nejzkušenější šprýmař středověku nemohl tušit, že tyto skvrny musí umístit na textilii. Ta musela být v kontaktu s opravdovým člověkem - ne více než tři dny.“

Ještě dávno předtím, než proběhl současný výzkum, někteří odborníci tvrdili, že v krvi na látce je zvýšená úroveň bilirubinu. (2) Což svědčí o tom, že osoba zemřela ve stavu stresu, při mučení. A údajně, podle sady chromozomů v bílých krvinkách byli schopni určit, že pohlaví toho, jehož krev tu byla prolita, bylo mužské.

Obraz na tkanině je zřetelný pouhým okem. Ale více je vidět na fotografiích, které byly provedeny v různých dobách. Zejména s použitím různých metod, používaných v kriminalistice – fotografie v infračerveném, ultrafialovém záření, v polarizovaném světle. Pak prý jsou zřetelné, jak tvrdí profesor Carleton Kuhn (3), obličejové rysy, patřící semitskému typu – malá bradka, knír, vlasy, jednotlivé prameny, spletené do copánků.

 

Obr.4 Rány, které lze rozlišit na Turínském plátně

Tvář je celá rozbitá. Podle lékařů byly rány způsobeny holí, silnou asi 5 cm. Rány na zádech, pažích a nohou. Je jich 98 a jsou typické. Badatelé je identifikovali – pouze takové zanechávají flagrumy – staré důtky s proužky tvrdé kůže, k jejichž koncům jsou přivázány kovové hřeby.

Na hlavě je 30 ran, jako kdyby na ní bylo něco s dlouhými ostrými trny. A pod srdcem – úzký oválný zářez o velikosti 44 a 11 milimetrů. Jakoby z ostří kopí.

Ve středověku, kdy podle skeptiků bylo Turínské plátno vytvořeno, se znázorňovalo ukřižování Ježíše probitím hřeby dlaní a s jedním hřebem, probíjejícím nohy v nártu. Na plátnu je to ale jinak.

Na levé noze jsou dvě rány – jedna na kotníku, druhá na nártu. Pravé chodidlo je probito na jednom místě. Jinými slovy, nejprve k vertikálnímu trámu jedním hřebem byla přibita levá noha. Potom k ní byla přitlačena pravá noha, do které byl přibit druhý hřebík. Prošel i levou nohou. Anatomové věří, že pouze takové uspořádání hřebů prodlužovalo utrpení oběti, což jim umožňovalo se udržet na kříži.

Další rána je vidět na levé ruce. Byla způsobena malým ostrým předmětem o velikosti 8 čtverečních centimetrů. Ale ne na dlani a zápěstí. Pravá ruka není vidět - je přikrytá.

Francouzský chirurg Barbie prokázal, že probít hřeby do dlaní je nesmyslné. Tíhou těla by se vytrhly. Pouze v zápěstí existují specifické mezery mezi kostmi, umožňující zavěšení.

Před několika lety byly při vykopávkách v Izraeli nalezeny pozůstatky člověka, popraveného ukřižováním. A stopy na zápěstí a nohou jsou stejné.

Takže – soubor ran na těle a končetinách odpovídá popravě člověka na kříži. Je otázka, zda nějaký maniak pro výrobu falešného plátna neuspořádal ve středověku právě takové mučení...

Odkazy

(1) Elvio Carlino, Liberato De Caro, Cinzia Giannini, Giulio Fanti: Atomic resolution studies detect new biologic evidences on the Turin Shroud. PlosOne, 30.6.2017. Internet: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180487  
(2) Bilirubin. Wikipedia. Internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bilirubin  
(3) Carleton S. Coon. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Carleton_S._Coon 


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 125