V Gobekli Tepe, v jižním Turecku, kde byly nalezeny pozůstatky dávné svatyně, byla ze zobrazených obrazů interpretována dávná katastrofa.

 

 

Starověké symboly, vytesané do kamene, prý vyprávějí příběh o ničivém dopadu komety, který vyvolal náhlé ochlazení před více než 13 000 lety.

Obrazy na kamenném sloupu, známém jako Vulture Stone, prý vyprávějí, že kolem roku 11000 př.n.l. narazil na Zemi roj fragmentů komety.

Obraz bezhlavého člověka symbolizuje katastrofu a rozsáhlé ztráty na lidských životech.

K porovnání obrazů zobrazených zvířat - interpretovaných jako astronomické symboly – bylo použito počítačové zpracování a dospělo se k určení hvězd a jejich rozmístění v roce 10.950 př.n.l.

K těmto závěrům dospěli Martin Sweatman a Dimitrios Tsikritsis a své závěry publikovali ve vědeckém časopise. (1)

"Zdá se, že Gobekli Tepe bylo mimo jiné i monitorovací stanice pro sledování noční oblohy," řekl Martin Sweatman z univerzity v Edinburghu. "Zdá se, že jeden z jeho pilířů sloužil jako památník této ničivé události - pravděpodobně nejhoršího dne v historii od konce doby ledové."

Dopad této komety způsobil dlouhotrvající chladné počasí, trvající 1000 let a o této události je možné nalézt stopy v ledovém příkrovu Grónska.

Obr. 1 Tento reliéf prý vypráví příběh dávné katastrofy ...

Opravdu?

Je podivuhodné, že závěry autorů, publikované v akademickém časopise, odpovídají názorům záhadologů Grahama Hancoca (2) a Andrewa Colinse, jmenovitě knihu „Göbekli Tepe: Genesis of Gods“ z roku 2014. (3)

Jejich článek je rozšířením těchto tezí, obsahující spekulativní nesmysly a akademický časopis je bez jakýchkoli problémů převzal. A zprávu o tom převzal jak The Telegraph, New Scientist...

Martin B. Sweatman a Dimitrios Tsikritsis jsou oba inženýři - nikoli archeologové.

Neexistuje žádný důkaz, že interpretace obrazů, jak je autoři předkládají, je správná.

Není také žádný důkaz o tom, že zvířata, zobrazená na sloupu v Göbekli Tepe představují hvězdné konstelace babylonského nebo řeckého souhvězdí, zejména souhvězdí Štíra.

Autoři předpokládají, že komplex v Gobekli Tepe měl astronomický účel, i když o tom není žádný důkaz. Není také nikde doloženo, že by případný dopad komet měl být v Gobekli Tepe viditelný.

Není také jasné, jak autoři dospěli k závěru, že obrazy na sloupci 43 představují noční oblohu v roce 10.950 př.n.l., tedy v roce dopadu komety.

Autoři neobjasnili, jak se dozvěděli, že lidé, obývající starobylé Göbekli Tepe, používali obrazy tímto způsobem. Nikde není psáno, že zakřivené tvary znázorňují trajektorii dráhy hypotetické komety. 

Autoři článku tedy zjevně vycházeli ze záhadologických spekulací Collinse a Hancocka. Ti vyvozují z obrazů na pilířích v Göbekli Tepe to, co dávno tvrdí – astronomický charakter tohoto místa a potvrzení, že dějiny jsou charakteristické samými katastrofami, plnými dopadů komet a asteroidů.

Opravdová katastrofa je ovšem v něčem jiném - že článek v akademickém časopise vede čtenáře k tomu, aby mylně věřili, že fantastické předpoklady nekvalifikovaných badatelů mají ve skutečnosti reálný základ, i když jde o čisté spekulace.

Obr.2. Tak prý vypadalo Gobekli Tepe v dobách jeho stavby v představách malíře... 

Odkazy

(1) Martin B. Sweatman - Dimitrios Tsikritsis: “Decoding Göbekli Tepe with Archaeoastronomy: What Does the Fox Say?” In: Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 17, No 1, (2017), pp. 233-250.
(2) Hancock, G.: Magicians of the Gods. Coronet, 2015: 318-24.
(3) Collins, Andrew: Göbekli Tepe's Vulture Stone: A Warning Across Time or Signpost to the Land of the Dead? Putting Info Perspective the Carved Imagery on Göbekli Tepe's Pillar 43 in Enclosure D. Andrew Collins, http://www.andrewcollins.com/page/articles/sagittarius.htm

Video : 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1030