Megality

Ve středním a jižním Rumunsku, daleko od velkých měst, se nachází úžasné kameny. Místní obyvatelé jim dali název trovanty.

„Vytesané menhiry na Korsice nejsou jen obyčejné opracované kameny, které do půdy zasadili řemeslníci pravěku, jak se až doposud věřilo, ale jsou to autentická díla opravdových umělců, možná první známky sochařství, které člověk po sobě zanechal."

V odlehlých koutech karelské tajgy jsou památky, které se vymykají všem znakům místních kultur. 

Slavný britský megalitický komplex Stonehenge poskytl archeologům další záhadu: v lokalitě Durrington Walls objevili pozůstatky kruhového valu a řadu megalitů z doby neolitu.

Díky použití georadaru byly nalezeny v hloubce asi 90 centimetrů megality až čtyři a půl metru vysoké.

 

Na internetu lze narazit na fotografie kamenů, zvedaných jeřáby, s tajemným komentářem, že celá stavba Stonehenge je podvod.

 

 

Chytří předkové

 

 

Byly egyptské pyramidy postaveny Malťany? Jak rozluštit tajemství výstavby obřích chrámů?

Kdo pohyboval monolity? 

 

V Bílém moři je řada ostrovů. Hlavní z nich – Solovecké, a půl tuctu neobydlených žulových ostrovů Kuzovskjého souostroví. Mezi nimi mají své pojmenování pouze tři - Oljošin, Ruský a Německý Kuzov.

 

Diskuse o smyslu slavného megalitického komplexu Stonehenge u Salisbury v anglickém hrabství Wiltshire, nijak neutichá.  

Starověké megality, ztracené v džungli, nebo skryté pod vrstvou zeminy, již dlouho přitahují pozornost odvážných dobrodruhů.  Ten samý zájem však vyvolávají u těch, které zajímá cokoli neobvyklého.  

Během expedice na Altaj v údolí Salbyk (60 km severozápadně od města Abakan v Chakássii), objevili archeologové v roce 1950 mohylu, která se nazývá „Velký Salbykský kopec“.

 

 

Jihozápadní Kostarika je domovem více než 300 kamenných koulí, které zde zanechali dávní obyvatelé. 

Neznámý účel vyvolal množství fantastických domněnek. Co se o nich skutečně dnes ví?  

Danny Hilman Natawidjaja (1), geolog z indonéského Centra pro výzkum geotechnologií, držitel doktorátu z California Institute of Technology, tvrdí, že objevil nejstarší pyramidu planety.

 

Nestudoval jsem dějiny ani geologii, snad tomu vděčím, že tím nemám zatížené myšlení. Představme si, že dnes začneme sestavovat dějiny země jen na základě skutečností, věcí a faktů, které zjistíme a naměříme dnes, současnou technikou a technologií a pochopíme nezatíženým rozumem dneška.