Na internetu lze narazit na fotografie kamenů, zvedaných jeřáby, s tajemným komentářem, že celá stavba Stonehenge je podvod.

 

 

Tyto kameny jsou falešné, nevypadají přirozeně a jakoby pod vrchní slupkou omítky je betonový podklad. Stonehenge byl prý postaven v 50. letech 20. století a ze stavby existují i přesvědčivé fotografie. Co je na tom pravdy?

Stonehenge bylo opravdu obnovováno od počátku 20, století, hlavně v létech 1920 až 1950. Několik kamenů stálo v původní poloze, ale některé byly postaveny do vzpřímené polohy a některé byly opravdu vyztuženy betonem. Podrobně se o tom píše zde (1).

 

Obr. 1 Zde je stylizovaný pohled na to, jak Stonehenge vypadalo kolem roku 1700

 

Obr. 2 Stav Stonehenge v roce 1877 

 

Obr. 3 Počáteční obnova Stonehenge v roce 1901, napřímení vysokého kamene, který na předchozím obrázku je zřetelně nakloněný. Další foto z obnovy zde (2).  

 

Obr. 4 Snímky z počátečních fází obnovy kolem roku 1920, viz (3)

 

Obr. 5 Srovnejme snímky se současným stavem Stonehenge. (Při použití aplikace Google Earth). 

 

Obr. 6 Tato fotografie ukazuje kámen, který byl později vyztužen betonem. Jde asi o rok 1877. (4)

Další fotografie a novinové články z obnovy Stonehenge v roku 1920 najdete zde (5)

 

Obr. 7 Foto z restaurátorských prací kolem roku 1877  (6)

 

Obr. 8, 9 Beton byl přidán v roce 1959, a můžete vidět, v jakém byl kámen stavu.  

Fotografie o použití betonu při obnově Stonehenge najdete zde (7). Další množství fotografií z obnovy najdete zde (8)

Stonehenge je, stejně jako množství dalších památek, spravována organizací English Heritage (Anglické dědictví) (9) 

Odkazy

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Stonehenge#Archaeological_research_and_restoration
(2) https://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/stonehenge/history-and-research/history/ 
(3) https://www.flickr.com/photos/sdasmarchives/7304667754/in/set-72157629974581728/
(4) http://www.digitalhistoryproject.com/2012/09/stonehenge-friars-heel-great-trilithon.html
(5) http://mikepitts.wordpress.com/2012/03/31/no-spin-at-stonehenge-in-1920/
(6) http://science.nationalgeographic.com/science/archaeology/photos/stonehenge/#/stonehenge-picnic_24766_600x450.jpg
(7) http://www.themodernantiquarian.com/site/610/stonehenge_reinforced_concrete_stone.html
(8) http://viewfinder.english-heritage.org.uk/search/results.aspx?index=0&form=advanced&who=Atkinson
(9) http://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/stonehenge/


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 807