Danny Hilman Natawidjaja (1), geolog z indonéského Centra pro výzkum geotechnologií, držitel doktorátu z California Institute of Technology, tvrdí, že objevil nejstarší pyramidu planety.

 

Tým vedený Hilmanem při průzkumu Ganung Padang (2), kopce, skrytého mezi sopkami v Indonésii, asi 120 kilometrů jižně od Jakarty, plného obřích kamenů.

Kopec Ganung Padang objevili v roce 1914 dva holandští osadníci. Skládá se z mnoha velkých obdélníkových kamenů sopečného původu. Podle Hilmana jsou kameny na kopci ve skutečnosti jen vrchol pyramidy, vybudované mnohem složitěji, než jednoduchými stupni.

Hilman je přesvědčen o tom, že stavba by mohla pocházet z doby před 10.000 lety či ještě dříve a naznačuje, že na Jávě mohla působit vyspělá starověká civilizace. Dokonce začal tvrdit, že právě zde by mohla být Atlantida, a je tak na pokraji objevu, který by mohl přepsat historii lidstva. (3)

Hilman našel prý další důkaz, který má potvrzovat, že větší část 100 metrů vysokého pahorku je vlastně uměle postaven, což trvalo tisíce let třem různým kulturám. Díky sérii průzkumů prováděných georadarem, Hilman zjistil prý takové uspořádání hornin, které není přírodního původu.

Některé bloky jsou drženy pohromadě jakousi maltou a pod hromadami kamenných struktur byly zjištěny podzemní prostory, vnitřní schodiště a terasy, všechny masivní konstrukce, výsledek složitého plánování.

Nejdůležitějším objevem byl výsledek radiokarbonového datování vzorků, který naznačuje, že by to mohlo jít o stavbu postavenou před více než 9000 lety. 

Obr. Průzkum kvádrů na Gunung Padang v Indonésii, údajně nejstarší pyramida na světě. Photo: Alex Ellinghausen

Hilman tak zapůsobil na prezidenta Indonésie, Sasulo Bambang Yudhoyono, že ten ustanovil pracovní skupinu na podporu výzkumu a nařídil vojenskou ochranu oblasti. Yudhoyono označil práci výzkumníků jako "úkol historických rozměrů, velmi užitečný pro lidstvo."

Oznámení Hilmana vyvolala řadu sporů. 34 indonéských vědců a geologů předložilo petici prezidentovi, ve kterém obvinili Hilmana, že použil obyčejné lidi jako dobrovolníky k provádění odborných prací, aniž by dodržovali vědecké standardy pro ochranu a zachování tohoto místa. Vědci upozorňují na to, že výzkumu se nutně musí účastnit archeologové a vulkanologové. Někteří z těchto geologů jsou přesvědčeni, že kopec Gunug Padang není pozůstatek starověké pyramidy, ale zbytek sopky. (4)

Případ s indonéskou „pyramidou“ přesně kopíruje předchozí případy – neodborné práce, předčasná a senzační odhalení, motivované falešným vlastenectvím nebo nacionalismem, snahy o komerci a nebo získání věhlasu a vlastního obohacení.

Odkaz

(1)    http://scholar.google.com/citations?user=B4LeOOAAAAAJ&hl=cs
(2)    http://en.wikipedia.org/wiki/Gunung_Padang_Megalithic_Site 
(3)    http://atlantipedia.ie/samples/natawidjaja-danny-hilman-n/
(4)    https://ksj.mit.edu/tracker/2013/05/indonesian-geologist-says-region-perfect/