Tajemné "koleje" jsou na dvou ze tří ostrovů Maltského souostroví – na Maltě a Gozo. Fotoalbum.
 

 

 

Fotoalbum

 

0) Mapa


1) "Koleje" - nejzajímavější tajemství Malty.  Protínají celý ostrov.  Jak jsou staré ? Nikdo neví. Mizí pod základy domů, vedou přes pole a hory, náhle zmizí, objevují se znovu ... Například zde - na břehu zálivu Sv. Lukáše.

2) Tyto "koleje" se nachází na jihovýchodě ostrova, v blízkosti města Dingle, nazývané "Clapham Junction". Takových lokalit je asi 30. Největší hloubka - 70 cm, na okraj si sednete a ponoříte do nich celé nohy. 

3) Koleje


4) A tak obrovské - jako od nákladního automobilu.


5) Vyjeté koleje se stále protínají, což badatele úplně splete - jak se můžete projet na takové křižovatce? 


6) Tak vypadají z výšky.  Připomínají seřaďovací nádraží. Právě proto se to zde nazývá "Clapham Junction" – to je jméno nádraží v Londýně.


7) A takto vypadají  ve městě Sv. Ivan (San Gwann).  Dnes jsou oplocené pletivem. Vyjeté koleje zde vedou až do moře. Někteří badatelé říkají, že koleje vedou i hluboko pod vodou. 


8) Tato fotografie je z knihy archeologa Davida Trumpa z Cambridge. Studoval koleje před půl stoletím. Vidíte, že se nic nezměnilo. Malta - kámen.  Proto vědci nechápou, jak mohly koleje vzniknout.


9) To je díra na nábřeží Sv. Lukáše.  K čemu byla určena? Možná, že v něm bylo něco uloženo, například, řekněme, obilí? Existuje však i další verze: záchod.  


10) Čtvercové „záchody" obrů.


11)  "Koleje" na sousedním ostrově Gozo.

12) stopa


13)  Geolog Dmitrij Bech-Ivanov navrhl, že koleje byly vyjety v době, kdy vápenec byl měkký. Jeho fotografie, před několika lety ukazuje i „stopy“ lidí, kteří táhli saně.


14) Bech-Ivanov trvá na tom, že stopy byly vytvořeny v měkké hlíně, která kdysi pokrývala celý ostrov.  Zde je základní schéma vývoje reliéfu Malty podle Bech-Ivanova.
A) první etapa. Postupná pomalá laterální komprese. Vytváří se prohyb.
B) druhá fáze. Zvýšená komprese.  Sediment naplnění žlabu je komprimován a tlačí se nahoru.
C) třetí etapa.  Komprese přesahuje limit tvárné deformace hornin a prudce se tlačí vzhůru.  V budoucnu pokračující komprese způsobuje jen pomalý růst obklopujících vrcholů.


15)  Bech-Ivanov je přesvědčen, že v dávných časech se lidé na ostrově pohybovali po těchto saních, když utíkali před nějakou katastrofou.


16) Možná, že tyto koule fungovaly jako ložiska, po kterých se valily desky s nákladem?  Koule se nacházejí v blízkosti mnoha chrámů. Tyto jsou v chrámu Tarxien.


17) Schéma rozmístění kolejí. Je možné, že lidé po katastrofě hledali místa blíže k vodě a tam, kde zůstala půda.

18) Koleje z Jižní Ameriky.  Obrázek byl pořízen v El Fuerte, v Samaipata v Bolívii.

 


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 457