UNESCO přidělilo těmto starověkým artefaktům status světového kulturního dědictví

 

 


300 prehistorických kamenných koulí, nalezených na poloostrově Nicoya a Cano Island na pobřeží Tichého oceánu Republiky Costa Rica, stále nedají spát vědcům.

Největší z nich váží 16 tun a má 8 metrů v průměru. Některé z nich jsou stále neporušeny na svých původních místech, ale mnohé z nich byly přesunuty nebo poškozeny erozí, požáry a vandalismem. Jak je vytvořili naši předkové, a především - proč? To není stále jasné.

Aby bylo možné se dále zabývat těmito starověkými artefakty, UNESCO dalo koulím status světového kulturního dědictví.

Obr.1 Vědec John Hoopes vedle starobylé kamenné záhady

Ocenit jejich "mimořádný význam pro lidstvo" a rozřešit konečně jejich tajemství bylo svěřeno Johnu Hoopesovi, profesoru antropologie na Universitě v Kansasu (1) a vedoucímu Global Indigenous Nations Studies Program. (2) Hoopes, specializující se na starověké kultury Střední a Jižní Ameriky, je jedním z nejvýznamnějších odborníků v této oblasti. V Kostarice s kolegy tyto kamenné koule zkoumal. Předložil proto UNESCO zprávu, ve které informoval o svém výzkumu. (3)

„Nejstarší zprávy o těchto kamenech se datují od konce 19. století, ale vědecké potvrzení těchto zpráv spadá až do roku 1930, takže je lze považovat za relativně nedávný objev,“ řekl Hoopes.

„Oficiální věda datuje kameny do období let 600-1000 n.l., ale všechny se objevily před španělskou kolonizací Ameriky. Určíme stáří koule podle stylu výroby a radiokarbonové analýzy koulí a předmětů, které se u nich vyskytují. Jeden z problémů této metodiky je, že vypovídá pouze o datu posledního pohybu koule, ale ne o datu jejich vzniku. Tyto objekty mohly být používány o celá staletí dříve a jsou dnes stále na stejných místech pouze tisíc let. Proto je velmi obtížné určit přesné datum vzniku.“

Podle Hoopese fantasté zkreslili obraz kamenných koulí. Například se někdy píše, že kameny patří k zaniklému kontinentu Atlantis. Jiní tvrdili, že koule jsou navigační přístroje, nebo že jsou spojeny se Stonehenge nebo s obřími sochami na Velikonočním ostrově.

Mýty, založené na množství nepravděpodobných teoriích o dávné civilizaci nebo mimozemské návštěvě, Hoopes kategoricky odmítl. Ale místo toho nepředložil žádnou vlastní verzi, která by vrhla nějaké světlo na záhadu kostarických koulí.

Obr.2 Kamenné koule ve dvoře Národního muzea v Costa Rica

„Opravdu nevíme, proč byly vytvořeny,“ přiznal Hoopes. „Lidé, kteří je vytvořili, nenechali žádné písemné záznamy. Můžeme jen spekulovat na základě historických dat a rekonstrukce okolního prostředí. Kultura lidí, kteří je vytvořili, zmizela krátce po španělské invazi. Proto nezůstaly žádné informace, ani mýty či legendy o tom, proč byly tyto koule vytvořeny. Jedinou záhadu, kterou můžeme vysvětlit, je způsob, jak byly vytvořeny. S největší pravděpodobností bylo základní technikou zpracování oklepáním kladivy a broušením,“ vysvětluje Hoopes.

„Byly objeveny některé koule, na kterých byly stopy ran kladivem. Domníváme se, že jsou to pozůstatky jejich výroby dosažení jejich kulatého povrchu, nikoli pozdější úpravy.“

Ale proč je vytvořili?

Odpověď od vědců jsme dosud nedostali. Tato otázka k tomuto pozůstatku světového kulturního dědictví zůstává otevřená.

Odkazy

(1) John Hoopes. Kansas University. Internet: http://people.ku.edu/~hoopes/
(2) Global Indigenous Nations Studies Program. Kansas University. Internet: http://indigenous.ku.edu/  
(3) Hoopes, J.: Stone Balls of Costa Rica. Kansas University. Internet: http://blog.world-mysteries.com/strange-artifacts/the-stone-spheres-of-costa-rica/ 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 127