Jsou na Marsu starověké ruiny?

 

 


Obr. 1 Kruhový artefakt v kráteru je nadšenci nazýván „golfový míčkem“.

Na oficiálních stránkách NASA jsou vystaveny statisíce obrázků Marsu, které byly pořízeny z oběžné dráhy. U mnoha lidí probouzí fotografie badatelský zájem. Nadšenci hledají náhodně zachycené anomálie – a nachází je!

Jejich pozornosti neunikla oblast Arabia Terra (1). Kdo první na nich uviděl neznámé ruiny, nevíme. Samozřejmě, že skeptici argumentují tím, že vše je jen náhodný shluk kamenů. Někteří badatelé říkají – jde o zbytky některých dávných staveb. Ty jsou úplně nebo částečně zaneseny pískem a prachem. Někdy však může dojít k jejich náhodnému odkrytí.

Například během písečných bouří v roce 1971, jež zuřily nad Marsem, odhalily zbytky jakési konstrukce, vypadající jako vstupní portál. Jsou i zřetelné pozůstatky jakýchsi sloupů.

Ale i ve skrytých místech jsou znát stopy základů nebo zdí. A dohromady tvoří dokonale plochý obdélník o rozměrech přibližně 1500 až 1800 metrů. Dům? Chrám? Pevnost? S trochou fantazie můžeme hádat i na jakési vnitřní uspořádání.

Nadšenci tvrdí, že tímto způsobem lze nacházet starověké ruiny. Podobnou cestou – snímkováním pouště - se nachází starověké stavby v dnešním Íránu. Podobné stavby jsou třeba pevnost Por-Bažyn v Tuvě. (2)

Snímek jednoho z marťanských „měst“, vyfotografovaný ještě sovětskou sondou Fobos 2 v roce 1989 v oblasti Hydraote Chaos. Pak se sonda záhadně odmlčela, prý po nárazu meteoritu.

Opět se tyto „stavby“ podobají pozůstatkům dávných íránských staveb. Možná, že se Íránci a jejich předci – starověcí Peršané – kdysi žili na Marsu?

Marťanské metro. Stanice "Sfinga"

Pochopitelně, virtuální archeologové nemohli opomenout legendární oblast Sidonia.

Jeho první snímky byly pořízeny v roce 1976 z americké sondy "Viking-1" a zveřejněny byly na počátku 80. let odborníkem NASA Vincent DiPetro. On jako první upozornil na podivný objekt, který vypadal jako lidská tvář.

«Marťanská Sfinga» - takové jméno jí dali ufologové, nacházející podobnost s "obrazy" pozemské sfingy, která stojí u egyptských pyramid. Od těch dob není klid. «Marťanskou Sfingu» vyfotografovali několikrát, ale úplné vysvětlení to nepřineslo.

Obr.3 Marťanské „ruiny“, podobné íránským rozvalinám

Fotografie z let 1998 a 2001 "Sfinze" sebraly lidské rysy. Ale nové fotky evropské sondy «Mars Express» v roce 2006 daly zpět tajemné skále lidské kontury. A poblíž byla nalezena neméně zajímavá hora, překvapivě podobná lidské lebce.

O něco dříve, v roce 2002, Američané obdrželi fotografii stejné oblasti v infračerveném spektru. Nyní jsou uvolněny pro veřejnost, a tak mohou dále podněcovat fantazii badatelů.

Ti vidí na snímcích jasné důkazy toho, že Sidonia kdysi byla hustě zabydlenou oblastí. Nyní je skryta pod mnohametrovou vrstvou ledu a prachu. Pouhým okem není vidět. Ale v infračerveném spektru jsou zřetelné rysy starověkých konstrukcí a možná zemědělských polí. Někteří dokonce našli jakýsi tunel – prý podobný pozemskému metru. A také přestupní stanice…

Evangelium Perminova

Odborníci NASA nijak nekomentovali tajemné snímky. Můžeme hádat proč: jakýkoli projev seriózních vědců by se určitě rychle obrátil proti nim.

Kdyby přiznali, že na Marsu byly objeveny starověké ruiny – byli by označeni za lehkomyslné fantasty. Vysvětlení, že jde o náhodnou hru světla a stínu, přirozenou erozi, by z nich udělalo suchopárné skeptiky. Nebo by byli obviněni ze zatajování informací.

Ano, i proto nečekejme žádné komentáře. Platí u nich nařízení, které dodržují jako Evangelium – její název je "Těžká cesta na Mars". Tato monografie byla vydána NASA v roce 1989 v anglickém jazyce. (3) Jejím autorem byl sovětský vědec, Vladimír Gennadijevič Perminov, doktor technických věd, hlavní konstruktér pro meziplanetární sondy z konstrukční kanceláře Lavočkina, tvůrce série automatických sond „Veněra“ a "Mars", které létaly na Venuši a Mars.

Světovou proslulost přinesly Perminovovy následující vývody: "... nenašli jsme zjevné stopy rozumného života na Marsu, ale viděli jsme suchá řečiště vodních toků. Co se stalo? Proč voda zmizela? Byl zde v minulosti primitivní nebo vysoce rozvinutý život? Existuje zde i nyní?

Dnes nemůžeme odpovědět na tyto otázky. Nyní se Mars zdá být neživou pouští. Na druhé straně víme, že v pozemských pouštích archeologové vykopali pohřbená starověká města – a mnohá jsou dosud skryta pod vrstvou písku ...

Nemůžeme vyloučit, že by se v marťanských pouštích mohly nacházet zasypaná města. Ty by mohly dokázat, že na Marsu existovaly starověké civilizace, které zmizely, nebo byly přesunuty na jiné planety…"

Západní badatele tedy trápí otázka: vyslovil Perminov pouze hypotézu o pohřbených městech, nebo věděl něco konkrétního? Perminov na tuto otázku odpověděl:

„Ne, o městech jsem nic nevěděl,“ řekl Vladimír Perminov. „Ale řečiště gigantických řek jsem viděl. A nemohla mne opustit myšlenka, že pokud byla na Marsu kdysi voda, mohl zde být i život. Jaká byla jeho úroveň, nevím. Ale byl tam. Doufám, že se lidé dostanou na Mars a najdou alespoň jeho stopy.

Odkazy

(1) Arabia Terra. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Arabia_Terra
(2) –r-: Tajemná ostrovní pevnost Por-Bažyn. ZaZ, 6.5.2015. Internet: http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/historie/632-tajemna-ostrovni-pevnost-por-bazyn
(3) Perminov, V.G.: The Difficult Road to Mars. NASA History Office. Internet:   https://history.nasa.gov/monograph15.pdf


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1019