Legenda o teleportaci a neviditelném torpédoborci byla vymyšlena

Ufologové pátrají


Na počátku 90. let se dostaly dopisy do rukou skeptického badatele Robertu Goermannovi. I on začal pátrat po autorovi těchto dopisů.

Pan Allende se ukázal být stoprocentním Američanem, narozeným v Pensylvánii v roce 1925. Ukázalo se, že pod jménem Carl M. Allen je už v ufologických kruzích dávno známý.

„Allen psal mě i dalším badatelům v průběhu mnoha let,“ řekl ufolog Loren Coulmann. „Trpěl psychickou chorobou a často přejížděl z motelu do motelu.“

Allenova rodina ukázala Robertu Goelmannovi dopisy, ve kterých přiznával, že si vymyslel celou historii o torpédoborci od začátku do konce a poslal Jessupovu knihu, jakoby jím osobně věnovanou, vojákům.

Obr.1 Stránka z lodního deníku „Eldridge“. V den provedení „filadelfského experimentu“ loď stála na kotvišti u New Yorku.

Jakési vývody pro tuto historii Allen získal během služby na lodi Andrew Floresett. Nelze nepřiznat, že výmysl byl velmi podařený.

Mohly lodě Eldridge a Andrew Floresett v roce 1943 stát vedle v přístavu? Když ufologové prohledali přístavní dokumenty, ukázalo se, že v roce 1943 se Eldridge nikdy do Filadelfie nedostal!

Eldridge byl spuštěn na vodu v newyorském doku a byl přijat do výzbroje 27. srpna 1943. Celý podzim i prosinec provázel konvoje, plující do hlavního města USA, a k Filadelfii se nepřiblížil. V tuto dobu Andrew Floressett, náležející k přístavu v Norfolku, také provázel konvoje a nikdy se nepřiblížil k Filadelfii. Jeho kapitán U. S. Dodge celý svůj život kategoricky odmítal, že by on nebo posádka jeho lodě viděla něco neobyčejného, tím méně, že by přijali účast v nějakém experimentu. I když v roce 1943 obě lodě navštívily Norfolk, nikdy se nesetkaly, pobývaly tam v odlišných dnech.

Někteří zastánci legendy o experimentu jsou přesto přesvědčeni, že experiment byl proveden už 12 nebo 15. srpna na ještě nedostavěné lodi, kterou nějak dopravili do Filadelfie. Dokumenty však dokazují, že v tu dobu loď nemohla opustit doky.

V některých knihách se píše, že experiment měl název Duha. Nyní už není tajné, jaký program se za války jmenoval „Duha“ – byly to štábní plány možných vojenských operací proti ose Řím – Berlín – Tokio. Když 7. prosince 1941 provedlo Japonsko úder na Pearl Harbour, američtí vojáci zahájili operace podle plánu Duha V. Podle pravidel nemohou mít dva plány to samé kódové označení, takže jiná „Duha“ nemohla existovat.

Knihovník Laurenc Kushe, autor knih „Záhada Bermudského trojúhelníku“ a „Zmizení 19. eskadry“, vyjasnil i příčinu zvýšené pozornosti vojáků k Jessupově knize s „Allenovými“ poznámkami. Ukázalo se, že kapitán Georg Guver se zajímal o UFO, s cílem využít znalosti, o kterých ufologové hovořili, k využití pro sestrojení perspektivních motorů a experimentálních letadel.

Když se mu do ruky dostala tato kniha, domníval se, že „zde by mohlo něco být.“ Nadšení Guvera pro UFO rozdělilo i jeho kolegy. Jeden z nich J.J. Smith, se rozhodl udělat kopie knihy, ale nepočítal s tím, jakou vyvolá senzaci.

Obr.2 Torpédoborec Eldridge

Tesla a Einstein – nezdařená volba

Zastánci legendy o „filadelfském experimentu“ jsou přesvědčeni, že na něm pracovali dva vědečtí velikáni 20. století – fyzik Albert Einstein a elektrotechnik Nikola Tesla. I to se ukázalo jako omyl.

Odtajněné materiály FBI o Albertu Einsteinovi potvrzují, že americké úřady v době války Einsteinovi nedůvěřovaly, a považovaly ho za nedůvěryhodného.

Obr.3 Albert Einstein (1947)

„Vzhledem ke svým radikálním názorům profesor Einstein nemůže být přijat pro řešení tajných prací, neboť se zdá nepravděpodobné, že by se člověk takových názorů za krátkou dobu stal plně důvěryhodným americkým občanem,“ řekl ředitel FBI Edgar Hoover v odpovědi na otázku o možnosti zapojení znamenitého fyzika na pracích na atomové bombě.

Měl pravdu. Einstein nepokrytě sympatizoval s komunisty, setkával se s lidmi, mezi kterými byli sovětští agenti. Kvůli této nedůvěře úřadů byly Einsteinovi zadávány jen druhořadé úkoly, které nemohly ovlivnit průběh války.

V letech 1943 – 1944 pracoval na velitelství dělostřelectva amerického námořnictva na úkolu „Výbušné materiály velké síly“. Jeho práce neměla nic společného s elektromagnetismem, tím méně s neviditelností.

Nápad spojit Filadelfský experiment se jménem Nikoly Tesly byl ještě nesmyslnější. Srbský génius zemřel dříve, než byl torpédoborec Eldridge spuštěn na vodu – 7. ledna 1943.

Skutečné pokusy?

Podle názoru velení výzkumu vojenského námořnictva USA, v základech legendy, vymyšlené C. Allenem, byl proces, kterým byly lodě „zneviditelněny“ před minami s magnetickými detonátory.

To předpokládalo dvě možnosti – mnohonásobné zvětšení magnetického pole, aby miny explodovaly v předstihu a tedy ještě v bezpečné vzdálenosti před lodí, nebo úplnou neutralizaci magnetického pole lodě, aby miny vůbec nereagovaly.

Volba padla na druhou variantu, což vyžadovalo změřit magnetické pole každé lodě.

 

Obr.4 Torpédoborec Eldridge před předáním řeckému námořnictvu v lednu 1951

Protože tato procedura a měření magnetického pole byla tajná, šly o ní mezi posádkami lodí různé fámy. Námořníci viděli, jak loď obepnuly silné kabely, kompasy neukazovaly správně a domnívali se, že v důsledku těchto experimentů se stanou impotentními.

Je možné, že Allen kdesi viděl nebo se doslechl o tomto procesu, viděl silné kabely kolem celých lodí, jakési aparatury, kterým nikdo nerozuměl, slyšel jakési útržky rozhovorů o „neviditelnosti“…

Tuto souvislost odhalil ufolog John Kill:

„Během druhé světové války Joseph Danninger, specialista pro organizování přehlídek, předložil vojenskému námořnictvu USA projekt udělat lodě neviditelnými. Je možné, že Danninger měl na mysli maskování, ale v té době měl tento nápad širokou odezvu. Je také možné, že Allen viděl některé statě a vymyslel celou tuto historii.“

Veteráni z Eldridge udělali tečku

V roce 1999, poprvé od dob skončení druhé světové války, se v Atlantic City setkali námořníci, sloužící na torpédoborci Eldridge. Setkání mělo v USA širokou publicitu. Setkání se dožilo 15 osob, včetně kapitána lodě, 84 letého Billa van Allena. Rozumí se, že na setkání proběhly rozhovory i o experimentu, což vyvolalo mezi veterány nemálo veselosti.

„Nechápu, jak tato historie vznikla,“ rozhodil rukama kapitán van Allen. I další námořníci nechápali.

„Myslím si, že si to někdo vymyslel,“ řekl 74 letý Ed Weiss. Další bývalý námořník, Ted Davis, řekl prostě a jasně: „Žádné pokusy se s námi nedělaly.“

„Když mě lidé vyprávěli o „experimentu", smál jsem se a řekl, že ano, a zmizel jsem. Je pravda, že brzy zjistili, že si z nich dělám legraci,“ přiznal se Ray Perrin.

Obr.5 Z posádky torpédoborce dožilo do počátku 21. století 15 osob. Všichni tuto legendu odmítli.

Závěr

Z časopisu KPUFO - Záhady a zajímavosti ZAZ 3/2009

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 915