Megality

Badatelé zkoumají staré legendy o dávných obyvatelích ostrova Malta.

 

Přední archeologové řeší několik let otázku záhadných kruhových staveb vybudovaných našimi pravěkými předky.

 

... aneb, když se pletou dojmy s pojmy. Konečně máme naše české megality.

To bylo řečí archeologů a historiků, že nic takového na území našeho státu neexistuje. 

 Unikátní megalitickou mohylu našli archeologové ve Walesu. Její stáří je, podle odhadu vědců, asi 5000 let. Je přitom podobný známému Stonehenge.

K čemu tajemné kruhové objekty sloužily? Jsou to pozůstatky dávno ztracené civilizace?

Kde je u nás můžeme najít? 

Téměř před čtyřmi tisíci lety žila v Chakásii záhadná plemena, která v Minusinské kotlině postavila tajemné kamenné památníky - megality.

Ve středním a jižním Rumunsku, daleko od velkých měst, se nachází úžasné kameny. Místní obyvatelé jim dali název trovanty.

„Vytesané menhiry na Korsice nejsou jen obyčejné opracované kameny, které do půdy zasadili řemeslníci pravěku, jak se až doposud věřilo, ale jsou to autentická díla opravdových umělců, možná první známky sochařství, které člověk po sobě zanechal."

V odlehlých koutech karelské tajgy jsou památky, které se vymykají všem znakům místních kultur. 

Slavný britský megalitický komplex Stonehenge poskytl archeologům další záhadu: v lokalitě Durrington Walls objevili pozůstatky kruhového valu a řadu megalitů z doby neolitu.

Díky použití georadaru byly nalezeny v hloubce asi 90 centimetrů megality až čtyři a půl metru vysoké.

 

Na internetu lze narazit na fotografie kamenů, zvedaných jeřáby, s tajemným komentářem, že celá stavba Stonehenge je podvod.

 

 

Chytří předkové

 

 

Byly egyptské pyramidy postaveny Malťany? Jak rozluštit tajemství výstavby obřích chrámů?

Kdo pohyboval monolity? 

 

V Bílém moři je řada ostrovů. Hlavní z nich – Solovecké, a půl tuctu neobydlených žulových ostrovů Kuzovskjého souostroví. Mezi nimi mají své pojmenování pouze tři - Oljošin, Ruský a Německý Kuzov.