Giottondone všechny obelstil? Restaurátor uviděl na slavném plátně podpis velkého malíře. 


Turínské plátno nedává pokoj výzkumníkům po mnoho staletí.

Je to opravdu plátno, ve kterém bylo zabaleno tělo Krista, nebo je to středověký padělek?

Na tuto otázku byla nalezena další nová odpověď: legendární kus látky není originál, ale také není falešný. Je to umělecká předloha Giotto di Bondone - slavného italského umělce rané renesance. (1)

Tento názor vyjádřil historik a restaurátor z Benátek Luciano Buzo. (2)

„Našel jsem podpis Giotto di Bondone, udělaný sépií (světle hnědou hmotou) v barvě látky, a také číslo 15,“ řekl v rozhovoru pro The Daily Telegraph.

Nejspíše se toto číslo vztahuje na rok 1315 - datum, kdy byl umělec pověřen vytvořit přesnou kopii svaté relikvie.

Toto datum není v rozporu s výsledky moderních radiokarbonových testů, které ukázaly, že legendární obraz se objevil na počátku čtrnáctého století.

Podpis nebyl dříve nalezen, protože umělec ho schoval do zobrazení obličeje a ruky Krista. Byl vytvořen složitými odstíny, které jsou téměř neviditelné pouhým okem.

Ale kde byl originál? 

Podle restaurátora, plátno, ve kterém bylo zabalené těla Kristovo - existovalo.  Ale, podle jedné verze, se časem rozpadlo. 

Podle druhé, bylo prostě spáleno poté, co umělec vytvořil kopii. To ovšem nic nemění na možnosti autorství plátna - Giotto di Bondone byl jedním z nejznámějších a nejschopnějších umělců středověku. Nebylo by proto nic divného, kdyby mu církev svěřila tuto čestnou objednávku.

„Samozřejmě nemohl podepsat svou práci,“ říká historik. „Ale bylo to pokušení, aby jeho jméno nezaniklo v historii, když vytvořil takové vynikající dílo.“

Profesor Bruno Barberis, kurátor turínského plátna ale říká:

„Všechny fyzikální a chemické testy ukázaly, že otisky na plátně nebyly provedené barvami.

Za druhé, existuje dlouhý seznam vědců, kteří zkoumali obraz na plátně a viděli na ní mnoho z toho, co tam ve skutečně není - trnovou korunu, slova v aramejštině, řečtině a latině.

Vzniklo to z fenoménu optické iluze, něco takového, jako "tvář" na Marsu nebo tvář člověka na Měsíci.

Jsou lidé, kteří v záhybech látky nebo popraskaných kamenech nachází "tajné nápisy" - a k takovým patří i Luciano Buzo."

Odkazy

(1) Giotto di Bondone. Wikipedie, internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Giotto_di_Bondone 
(2) Nick Squires: Turin Shroud 'the creation of a Renaissance artist'. Telegraph, 7.6.2011. Internet: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/8561812/Turin-Shroud-the-creation-of-a-Renaissance-artist.html

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 923