Dva španělští historici vydali knihu, ve které tvrdí, že po staletí hledaný kalich z Poslední večeře je v bazilice San Isidoro v městě León.

 

 

 

Pojďme k faktům. 

Na Grál prý už mnoho let sedá prach v malém muzeu ve Španělsku. Objev století udělali prý Margarita Torres (1), (2) profesorka středověkých dějin na univerzitě v Leónu, a historik umění José Miguel Ortega River.

Oba tvrdí, že jejich tříletý výzkum prokazuje pravost Svatého Grálu. To je, podle jejich názoru, číše z onyxu, která kdysi patřila královně Urraca Kastilské, která žila v 11. století. Nyní je číše v Leone, správním centru stejnojmenné provincie na severu Španělska, v muzeu, které se nachází v suterénu baziliky San Isidoro.

Tříleté hledání Grálu popisují Margarita Torres a José Ortega v právě vydané knize „Los reyes del Grial“ (Králové Grálu) (3). Jejich teorie je založena na objevu arabských rukopisů. 

Podle dvou arabských svitků, konzultovaných autory s odborníky v Káhirské univerzitní knihovně Al-Azhar, pohár byl vyroben někdy v období od 200 let př.n.l. - 100 n.l. a zůstal po staletí v chrámu Svatého hrobu. Po jeho vyplenění skončil v rukou egyptského chalífy, který jej dal v jedenáctém století, někdy kolem roku 1050, emírovi z Taifa Denia jako výraz vděčnosti za to, že pomohl s dodávkami potravin během hladomoru. Krátce poté jej emír poslal jako znamení dobré vůle králi Ferdinandovi I. León (1016-1065), a ten jej daroval své vnučce Urraca (1081-1126).

Král León jej dal potáhnout zlatem, ozdobit drahými kameny: perlami, smaragdy, diamanty, safíry a ametysty.

Pohár byl uchováván po mnoho staletí v bazilice San Isidoro, a byl vystaven v padesátých letech minulého století v nově otevřeném církevním muzeu v kostele. (viz. obr.)

Torres a Ortega nejsou však první s tímto objevem. Už archeolog Antonio Beltrán (1916-2006) také našel "úžasné archeologické analogie" mezi Svatým Grálem a pohárem královny Urraca, a také se vyjádřil ve prospěch pravosti kalichu z poslední večeře. Ale Beltran také uvedl, že jsou i jiní adepti na svatý Grál, třeba ve Valencii (4). S tím sloužil mši v červenci 2006 sám papež Benedikt XVI.

Torres a Ortega River museli ale přiznat, že jen v Evropě existuje asi 200 takových Grálů…

Většina historiků považuje Grál jako plod legendy keltského původu, vztahující se k mýtickému kotlíku, který poskytoval hojnost jídla a tak se dostal i do prvotního křesťanství v raném středověku. První, kdo se písemně zmínil o Grálu, byl Chrétien de Troyes (5) v básni o Percevalovi (6) ve dvanáctém století, ale je nejasné, o jakém kotlíku je řeč. Brzy poté se kotlík hojnosti změnil v pohár z Poslední večeře a nádoby, do které Josef z Arimatie zachytil krev Ježíše z rány, způsobené kopím římského vojáka. 

Legenda, která spojila číši Ježíše z Nazareta, vedla k rozmnožení Grálu ve středověku, kdy výroba památek byla velmi výnosným průmyslem. Tak vzniklo několik desítek prstů Jana Křtitele i desítky svatých předkožek. 

Autoři knihy, která vyšla 31. března 2014, řekli, že mohou "vědecky" dokázat, že to byl skutečně Kristův pohár. Jdou však ještě dál a tvrdí, že toto je kalich použitý Ježíšem při poslední večeři, což je zjevný příklad šarlatánské pseudohistorie.

Nicméně, španělské noviny se brzy začaly hemžit titulky jako "Legendární Grál je v Leonu" , "Královna Urraca Zamora ukradla svatý grál do kostela v Leónu" , "Historici tvrdí, že našli svatý grál, pohár, z kterého pil Ježíš při poslední večeři"… Indiana Jones by mohl závidět.

Podezřele působí to, že výzkum zaplatila církev - Junta de Castilla y León (7). Místní média a věřící jsou opilí štěstím. Absence kritického myšlení jde ruku v ruce s horlivostí, která doprovází téměř každou senzační náboženskou zprávu. 

Odkazy

(1) Margarita Torres. Internet: http://www.margaritatorres.es/ 

(2) Margarita Torres. Wikipedia. Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_Torres  

(3) Margarita Torres, José Miguel Ortega del Río: Los reyes del Grial. Reino de Cordelia, 2014. Internet: http://www.lecturalia.com/libro/86382/los-reyes-del-grial  

(4) La Catedral de Valencia. Generalitat Valenciana. Internet:   http://www.cult.gva.es/gcv/catedral_de_valencia.htm  

(5) Chrétien de Troyes. Wikipedia. Internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien_de_Troyes    

(6) Perceval o el cuento del Grial. Wikipedia. Internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Perceval,_el_Cuento_del_Grial  

(7) Junta de CaSTILLA Y León. Internet: http://www.jcyl.es/

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1013