Historie

Kanadský archeolog Richard MacNeish (1) byl oním mužem, jemuž bylo souzeno učinit další krok k vyřešení tohoto složitého problému. Dlouho přemýšlel, kde hledat klíč k odpovědi na otázku původu mexických zemědělských kultur. Rozhodl se hledat v mexických horských jeskyních. 

V roce 1949 byla v New Yorku otevřena výstava s dlouhým názvem „Transtichooceánské vztahy: ovlivnily kultury Dálného Východu indiánskou kulturu?“ Mnoho exponátů, modelů a fotografií mělo diváky přesvědčit o tom, že asijský a americký kontinent spolu pěstovaly živé kulturní styky dávno předtím, než na scénu vstoupili Evropané. 

Už dávno bylo zpozorováno, že se u Indiánů objevují kromě převládajícího mongoloidního typu rovněž určité příměsi australoidních a negroidních rysů.Nikdo ovšem nevěděl, jak tento fakt uvést v soulad s panujícími názory. Nebyly rovněž plně vysvětleny ani zdroje amerických kultur. 

Rok od roku se zvyšoval počet zpráv o praobyvatelích amerického kontinentu — Indiánech. A když nastal čas udělat bilanci houževnaté práce, objevila se ohromující věc: v Americe nebyly zjištěny vůbec žádné stopy pralidí — pithekantropů a neandertálců. Nenašly se tam ani takové druhy opic, jež by mohly být předky člověka. 

Od poloviny XIX. století dochází v Americe i v Evropě stále častěji k pokusům najít materiální důkazy styků Starého a Nového světa. Senzační sdělení o důkazech podobného styku se objevují čas od času v tisku. Více či méně zdařilé podvrhy i padělky byly včas odhaleny. Zvlášť často se vyskytly pokusy dokázat pobyt Féničanů v Americe.  

Na přelomu XIX. a XX. století se po řadě obrovských archeologických objevů celému světu zjevila v plném lesku jedna z nejvýznamnějších stránek prastaré historie lidstva — egyptská kultura: obrovské pyramidy, záhadné sfingy, nádherná hrobka Tutanchamonova...

 

Už po řadu věků nedá lidem spát legenda o bájné Atlantidě, jež při jakési záhadné katastrofě zmizela v hlubinách moře. Počet knih o tomto tajemném ostrově už dávno překročil 20 tisíc.  O Atlantidě se píše v novinách i časopisech, vedou o ní vzrušené diskuse i autoři fantastických románů.

 

V roce 1830 vyšlo v USA první vydání Knihy mormonů, jež se později stala opěrným pilířem jedné z nevlivnějších náboženských sekt. V knize se prohlašuje, že tvůrci amerických předkolumbovských civilizací byla právě různá semitská plemena. 

Historický omyl Kolumba, který se domníval, že kraje, jež objevil, jsou částí východní Asie, byl záhy rozptýlen objevy Balboovými (1513) a Magelhaensovými (1519). Bylo zjištěno, že jak na východě, tak na západě dělí Ameriku od ostatních kontinentů ohromný oceán. 

Časně zrána 3. března 1517 zpozorovaly indiánské stráže na severním pobřeží poloostrova Yucatan v Mexiku daleko na moři tři podivné tmavé předměty. Vítr je rychle hnal ke břehu a tak vojáci brzy rozeznali, že jde o tři plachetnice nevídaných rozměrů. 

V Languedoku, na Poli mučedníků, dnes stojí strohý bílý obelisk (obr.1)

 

 

Při vyslovení jména Peru si většina lidí jako první vybaví kulturu Inků a jejich nejznámější památku a jeden z divů světa - Machu Picchu. Pak si možná vzpomene ještě na Cuzco a jezero Titicaca. A samozřejmě hlavní město Lima, kam dosedají mezikontinentální lety. 

Celý svět zná perlu Inků Machu Picchu, ale jen malé procento zná právě Ollantaytambo. Přeneseme se tedy do místa, které je na trase směrem k Machu Picchu, do provincie Urubamba s hlavním městem tohoto okresu Ollantaytambem. 

 

Otisky na stěnách jeskyně v saharské poušti nejsou lidské

Ruce by byly příliš malé, než aby patřily lidem