Historie

selamV Etiopii byla nalezena kostra pravěké dívky staré 3,3 milionu let. Jde o nejlépe zachovaný skelet předchůdce člověka, jaký se dosud podařilo odhalit. Fosílii odkryli u města Dakata, které leží asi 400 kilometrů severovýchodně od hlavního města Addris Abeby. Nález se skládá z úplné lebky, trupu, lopatky a končetin. 

Po internetu a sociálních sítích koluje fotografie zvláštního artefaktu – tzv. Disco colgante. 

 

nuclear1Nesporným důkazem návštěv z vesmíru může být např. výbuch atomové bomby v době, kterou dobře známe z historických pramenů, z nichž je zřejmé, že lidé této doby nemohli nic podobného vyrobit. 

Jednoho srpnového odpoledne roku 1887 u vesnice Banjos ve Španělsku dělali rolníci na poli, když viděli, jak z jeskyně vycházejí děti, chlapec a děvče, jejichž oblečení je z neznámé látky a jejich kůže je tak zelená jako listí na stromech. 

Měli nacisté skutečně super-pokročilou technologii,

nebo dokonce i antigravitační létající talíře? 

Měli nacisté skutečně super-pokročilou technologii, nebo dokonce i antigravitační létající talíře?

Nacistické atomové hlavice na vrcholu rakety V-2?  

Měli nacisté skutečně super-pokročilou technologii, nebo dokonce i antigravitační létající talíře? 

Tajemná černošská civilizace

 

Tajemná černošská civilizace.

Podobně jako mnohé jiné vyprávění o Africe, začíná i toto nahlédnutím do zápisků jednoho Portugalce.

Již dlouhá staletí odolává svému odhalení problém existence či neexistence jednoho z nejdůležitějších křesťanských artefaktů - svatého grálu.

 

Existovaly tedy styky mezi Amerikou a Starým světem? Při odpovědi na tuto otázku musíme rozlišovat dva základní momenty. Tedy za prvé: styky mezi obě­ma kontinenty existovaly. A za druhé: pro vznik vyspělých kultur v Mexiku a v Peru neměly zřejmě žádný závažnější vý­znam. Základní prvky kultury doby ka­menné byly do Ameriky přineseny z Asie asi před 30 — 25 tisíci lety. Další vývoj Indiánů probíhal naprosto samostatně. 

Kanadský archeolog Richard MacNeish (1) byl oním mužem, jemuž bylo souzeno učinit další krok k vyřešení tohoto složitého problému. Dlouho přemýšlel, kde hledat klíč k odpovědi na otázku původu mexických zemědělských kultur. Rozhodl se hledat v mexických horských jeskyních. 

V roce 1949 byla v New Yorku otevřena výstava s dlouhým názvem „Transtichooceánské vztahy: ovlivnily kultury Dálného Východu indiánskou kulturu?“ Mnoho exponátů, modelů a fotografií mělo diváky přesvědčit o tom, že asijský a americký kontinent spolu pěstovaly živé kulturní styky dávno předtím, než na scénu vstoupili Evropané. 

Už dávno bylo zpozorováno, že se u Indiánů objevují kromě převládajícího mongoloidního typu rovněž určité příměsi australoidních a negroidních rysů.Nikdo ovšem nevěděl, jak tento fakt uvést v soulad s panujícími názory. Nebyly rovněž plně vysvětleny ani zdroje amerických kultur.