Historie

agrest0Jméno Ericha von Danikena zná téměř každý. Avšak už 10 let  před  ním vystoupil Matvej Agrest, profesor fyziky a matematiky na univerzitě v Arménii se studií, ve které se zabýval možností návštěvy  mimozemšťanů  na Zemi. Uveřejňujeme dnes výtah z této studie. 

Mýty a legendy mnoha národů v sobě možná skrývají střípky vzpomínek na události,které by mohly vypovídat o návštěvách mimozemšťanů v dávné minulosti ... 

Zajímavé zprávy z dobového tisku ...

 

 

 

Co bylo vlastně ono

„Jiříkovo vidění“ ? 

odyseus0Tuto smělou hypotézu vyslovil italský inženýr Felixe Vinci v knize „Homér na Baltu“. Podle něj Odysseus nebyl Řek, ale Dán a všechny homérovské eposy se neodehrály ve Středozemí, ale kolem Skandinávského poloostrova.

Mýty a legendy mnoha národů v sobě možná skrývají střípky vzpomínek na události, které by mohly vypovídat o návštěvách mimozemšťanů v dávné minulosti ... 

Mýty a legendy mnoha národů v sobě možná skrývají střípky vzpomínek na události, které by mohly vypovídat o návštěvách mimozemšťanů v dávné minulosti ... 

knez-janPáter Jan, také nazvaný Kněz Jan, nebo Jan Starší,

legendární křesťanský vládce Východu, zpopularizovaný ve středověkých kronikách a tradicích jako očekávaný spojenec proti muslimům. 

Vědci rekonstruovali pravou tvář krásné manželky faraóna Achnatona, která žila před 3 tisíci lety.

Její padesáticentimetrovou bustu našel německý archeolog Ludwig Borchardt v roce 1912 na lokalitě Tell el-Amarna, která krátkou dobu sloužila jako hlavní město egyptské Nové říše, nazývaná v té době Achetaton. Busta se nacházela v pozůstatcích ateliéru slavného královského sochaře Thutmoseho. Dnes je uschována v berlínském Altes Museum.

jk etČlánek z našeho archivu pochází ze sborníku Sputnik - výběru ze sovětského tisku roku 1990. Často se z něj opisovalo, poskytl podklady pro bezpočet článků, aniž by kdo uvedl, odkud se vlastně opisuje. Konečně se můžeme seznámit s jeho plným zněním bez omáček, kterým někteří také říkají "publicistika"...

Mezi městy Santa Cruz a Cochabambou v Bolívii, pět kilometrů od půvabné osady nazývané Samaipata, je jedna z nejzáhadnějších památek předkolumbovské civilizace.

Leží na výši 1497 metrů nad mořem mezi horskými výběžky bolivijské náhorní roviny.

jk etO Ježíši Kristu bylo toho již napsáno mnohé a to i v našem časopise. (ZAZ č. 5, 6 / 1993).

Podívejme se nyní na otázku jeho života a smrti z pohledu názorů a hypotéz a v neposlední řadě i z málo známých textů a odkazů.

V 10. století př. n. l. byla země Ofir pokládána za největší z největších zlatých dolů světa.

Právě zde se rozkládaly doly legendárního krále Šalamouna, které ho proslavily stejně tak jako jeho moudrost.

Bohužel však tu je háček; nevíme zatím, kde ta země byla.

Rozlehlé, vysušené a sluncem spálené údolí Mangyšlaku (1), (2) už dávno láká svým skrytým bohatstvím geology. Pro historiky, archeology a etnografy je poloostrov v mnohém stále záhadný, nabízí mnoho pokladů.