Historie

leylines2Sedmdesát let poté, co Alfred Watkins informoval o svém objevu existence ley lines, se jeho prostá vize změnila do matoucí a spletité sítě iluzí, klamů a pověr.

Dnešní psychotronici vnímají ley-lines jako linie globální energetické sítě, naprosto odlišně od Watkinsovy originální vize a neznají jeho základní učení. V posledních letech doznala tato teorie významného posunu. Dnešní populární pojetí ley-lines není schopno vysvětlit podstatu tohoto jevu.

 

Předpokládá se, že populace původních obyvatel Ameriky prudce klesla v XV.-XVI. století v důsledku kolonizace Nového světa. Ale ve skutečnosti vinu nenesou španělští dobyvatelé, kteří jako první kolonizovali Ameriku, ale ... bílí misionáři, kteří zaplavili kontinent v XVII. století. Tvrdí to Matthew Liebmann z Harvardu (1) a jeho kolegové.

 Společnost Thule (Thule Gesellschaft) byla politická tajná společnost, která byla založena na konci první světové války v srpnu 1918 v Mnichově.

Ve své nejsilnější fázi v zimě 1918-19 měla kolem 1500 členů.

Byla pojmenována po Thule, mýtickém ostrově daleko na severu. 

V polovině srpna 2015 rozvířily hladinu veřejného mínění zprávy o objevu legendárního "zlatého vlaku" se 300 tunami zlata v polském Dolním Slezsku. 

Italští oceanografové nalezli na dně moře pozůstatky neznámé starověké kultury

 

 

Po internetu se začal šířit článek o tom, že sfinga má závratné stáří…

 

 

Středověké hlavní město Arménie bylo Dvin. Staré arménské literární prameny uvádějí jméno starobylého města Dvin nebo Duin. Nejběžnější pojmenování je Dvit, a tak je tomu i v odborné literatuře.

 

I když se všeobecně tvrdí, že lidstvo v XXI. století dosáhlo mnoha technologických úspěchů, je dost zajímavých a účinných technologií minulosti, které neumíme obnovit a jejich tajemství je pro nás nenávratně ztraceno.

 

Prý "respektovaný" ruský geolog, dr. Alexandr Koltypin, objevil v Turecku, v sopečném podloží, stopy pravěkých tanků a těžkých automobilů, které jsou prý staré více než dvanáct milionů let. 

 

Tolik mýtů jako o gladiátorech nekoluje snad o žádném typu bojovníků. Tyto mýty mají pevné kořeny, podporované množstvím beletristických děl a filmů o gladiátorech a jejich bitvách. Tito odvážní hrdinové římských amfiteátrů se stali znovu populárními v moderní době. Podívejme se na nejčastější mýty.

 

Od vzniku olympijských her nikdy nešlo jen o sportovní utkání.

Tragédie a zničené osudy, nespravedlivé rozhodování a machinace různých sudí – to, bohužel, vždy doprovázelo tento vrcholný sportovní svátek.

 

Podvodní archeologie je velmi zvláštní odvětví tohoto oboru.

Byla u Portugalska objevena obrovská pyramida?

 

V archeologii existují dva typy nálezů, které mohou být rozděleny na objevy staletí a záhady staletí. K prvnímu typu lze přičíst objev hrobky Qin Shi Chuang-di.

Příkladem druhého typu jsou nápisy a účel disku z Phaistu (1). Co je na něm vyryto a k čemu sloužil, je nejasné. Tuto záhadu se lidé snaží odhalit už dlouhou dobu.

Všechna vědecká média přinesla před časem zprávu, že pod zemskou kůrou (a nikoli ve středu Země, jak to oznámilo pár zmatených webů…) je celý podzemní oceán, plný vody.