Na badatelských webech začala kolovat rytina z 300 let staré latinské knihy, na které je prý znázorněn létající talíř. Je tomu tak?

 


Upozornil na ní jakýsi příznivec webu The Black Vault, (vedeného Johnem Greenewaldem, Jr.), který si však přál zůstat v anonymitě. Pátrání, které Greenwald rozběhl, ukázalo, že kniha i vyobrazení je skutečné.   

Jde o titulní obrázek knihy „Liber de Coloribus Coeli“, publikované v roce 1716. Knihu napsal Johann Caspar Funk (1680-1729), jako diskusi o klimatických jevech a jejich vlivu na barvu nebe. Kniha vyšla v Ulmu, svobodném Císařském městě Svaté říše římské národa německého.

Jenže umělec ilustrující titulní stranu byl tak laskav a obraz popsal, takže není pochyb o tom, co má znázorňovat. Jasně uvádí, že se jedná o obrázek, ilustrující Žalm 84, 12 verš. Celé souvětí zahrnuje i předchozí verš 11:

  • „(11) Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti, (12) vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.“

To, co vidíme na obrázku je Duch svatý a v podobě štítu nese obraz slunce. Všimněte si, že štít chrání malého ptáka na skále před šipkami, znázorňující blesky, šlehajících z bouřlivého nebe. To není jen umělecký rozmar ilustrátora.

 


Obr. 1 Záhadná rytina z knihy Johanna Funka

 

Vedle štítu vidíme napsané motto "Defendor Benigne" ("vlídně jsem chráněn"), které patří vydavateli, Danielu Bartholomäi (nebo Bartholomae nebo Bartholomaeus) (1674-1761), který je používal ve svých publikacích jako svou značku a motto. Motto posiluje obraz s odkazem opět k Žalmu 84, kterou parafrázuje a pták je symbolem duše v Žalmu 84,3: „(3) Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!“

Tento obrázek je značka vydavatele, kterou používal i na některých jeho dalších publikacích. Monogram užíval jinde, je v miniatuře v pravém dolním rohu tohoto obrázku.

Obr. 2 Žalm 84 z Bible Martina Luthera

 

Obr. 3 12 verš

O panu Bartholomae více nevíme, a není známo, proč si vybral tento konkrétní Žalm pro své logo. Není ale pochyb o tom, že obrázek znázorňuje biblický text a nikoli létající talíř. Obraz říká přesně to, co je uvedeno v Bibli, a je to jen neznalost jejích textů dnešními teoretiky archeoastronautiky, která jim brání rozpoznání a pochopení této symboliky.

Podle: 

• Joh. Caspar Funck. Liber de coloribus coeli. Accedit oratio inauguralis de deo mathematicorum principe. Ulmae: Dan. Bartholomaeus, 1716. 257 p.
• Windle, Lauren. Does this flying saucer on the cover of an 18th century book prove that aliens visited Earth 300 years ago? / The Sun – 21.09.2016. Internet: https://www.thesun.co.uk/living/1824002/does-this-flying-saucer-on-the-cover-of-an-18th-century-book-prove-that-aliens-visited-earth-300-years-ago/  
• Kumar, R. Siva. UFOs have been visiting Earth for at least 300 years, shows a 1716 book / Headlines & Global News – 22.09.2016. Internet: http://www.hngn.com/articles/207322/20160922/ufos-visiting-earth-least-300-years-shows-1716-book-cover.htm 

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 964