kailas1  Na světě přitahují lidské zraky neobvyklé přírodní úkazy. Je tomu tak i se zajímavými horskými vrcholky. Matterhorn, Ayes Rock, Říp

  Jsou ale i hory – pyramidy. 

 

Kailas – posvátná hora Himaláje, vysoká 6714 m. Hora – krystal, hora – svastika, hora, která svou pyramidovou formou přitahuje pozornost zdaleka. Adepti Bon-po, buddhismu, hinduismu, a dalších konfesí se v určitých obdobích vydávají na pouť kolem vrcholku. Představuje to cestu dlouhou 60 km v této nadmořské výšce. (Obr. 1)

U hory je ještě posvátné jezero Manasarovar, což v překladu znamená Jezero uvědomění a osvícení. Návštěva hory přináší odpuštění hříchů. Hora i jezero je zmíněna v posvátných textech. Národy Východu věřily, že kdesi v Himalájích, mezi Čínou a Indií, stojí posvátná hora – střed Země, osa vesmíru. Z osy vytéká posvátná řeka do posvátného jezera, ze kterého vyvěrají velké asijské řeky. Je to posvátná hora hinduistů, buddhistů, lámaistů a je to sídlo jejich bohů. V metafyzickém pojetí to byla hora Meru neboli Tis, v jeho pozemském provedení šlo o horu Kailas, krystal, neboli Kang Rinpoč, drahocenný sněhový kámen, Hora Svastiky.

„Jako rosa pod ranním sluncem, tak se i vypařují hříchy lidí, pozorujících Himaláj, kde Šiva žil, a kde Ganga padá pod nohama Višnu, podobno urostlému stonku květu lotosu. Není nikde takových hor, podobných himalájským, pokud v nich jsou – Kailas a Manasarovar.“

Čím se odlišuje tato hora od ostatních? Podle geologie ničím, ovšem lidé ji uctívají stále.

Kromě Kailasu v Himalájích je ještě jedna hora – pyramida. Je to hora Taygetos v Řecku (2407 m), na severozápadě Sparty na poloostrově Peloponésos. (obr. 2) Jindy se tak nazývá celý hřbet hor, protínající Peloponés od severu k jihu. Hora se podobá pyramidě jen z jedné strany, ale to nijak neubírá na její posvátnosti. Právě zde, kdesi na jejích svazích vrhali ze skály Sparťané slabé děti. Sám zakladatel Sparty Lakedaimón byl synem Dia a nymfy Taygety. Ta byla třetí dcerou Titána Atlanta, jedna ze sedmi Plejád.

V dagestánském okrese Kumuch, jižně od Machačkaly je jeden z horských vrcholků skutečná stupňovitá pyramida. Jde o vrch Babaku, Babaku-dag, o výšce 3997 m, ležící na Samurském hřbetu. (obr. 3) Toto místo je velmi zřídka navštěvováno turisty. Zato v dřívějších dobách sem vedli rodiče své děti, neboť tato posvátná hora byla místem iniciace, uvedení dětí do dospělosti. Volný průchod sem však vede jen v létě a cestu znali opět jen nemnozí zasvěcení.

Proč právě tyto hory ve tvaru pyramidy přitahovaly lidi ke konání obřadů? Proč právě ony, když leží v tak nehostinném prostředí a ani přístup na ně není bez problémů?

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 096