V těch dávných dobách bylo železo vzácnější a dražší než zlato

 

 

 


Archeologové udělali v hrobce krále Tutanchamona další zajímavý objev.

Chemická analýza dýky, která se našla mezi mnoha položkami v hrobce mladého faraóna, přinesla překvapivé výsledky. Především, že nebyla vyrobena ze stříbra či zlata, ale železa. A navíc, železo to nebylo zdaleka obyčejné. Materiál pro výrobu starověké dýky byl získán z meteoritu.

Až do nedávné doby se vědci domnívali, že staří Egypťané měli problémy s prací s železem, a všechna tajemství tohoto procesu odhalili až v posledním období staroegyptských dějin, tj. asi v polovině prvního tisíciletí před naším letopočtem. Tak to doposud dokládaly archeologické nálezy v údolí Nilu - egyptští metalurgové běžně zpracovávali železo v 6. století před n.l. V dobách, kdy žil mladý král Tutanchamón, který zemřel pravděpodobně ve svých 18. létech, v 14. století př.n.l., bylo železo v Egyptě vzácnějším kovem než zlato.

Nejběžnějším zdrojem železa na naší planetě jsou železné rudy, skalní horniny, ve kterých je tento kov ve směsi s jinými chemickými prvky. Chceme-li je odstranit, musíme rudu zahřát na vysokou teplotu. Ale i tak je takové železo nekvalitní, a je třeba ho dlouho zpracovávat kladivy za účelem zbavení nečistot. Tento proces je složitý a vyžaduje mnoho znalostí a zkušeností, které staří Egypťané zřejmě neměli.

Nicméně, železné předměty staří Egypťané a příslušníci jiných starověkých civilizací, samozřejmě, znali, i když velmi vzácně. Jejich zdrojem však nebyly rudy, a meteority, které spadly na Zemi. Tak to bylo i s dýkou, která se našla v hrobce Tutanchamona. To vysvětluje, proč železný objekt patřil faraónovi – měl velmi vysokou hodnotu. Navíc – materiál na jeho výrobu spadl z nebe, tedy ze sídla bohů. Není tedy divu, že železo bylo v té době posvátný kov a mohl patřit jen králům a nejušlechtilejším velmožům a velekněžím.

Foto: Johnson, Diane: Why did Tutankhamun have a dagger made from a meteorite? Scroll, 18.6.2016. Internet: http://scroll.in/article/809341/why-did-tutankhamun-have-a-dagger-made-from-a-meteorite
 
 

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 957