Od poloviny XIX. století dochází v Americe i v Evropě stále častěji k pokusům najít materiální důkazy styků Starého a Nového světa. Senzační sdělení o důkazech podobného styku se objevují čas od času v tisku. Více či méně zdařilé podvrhy i padělky byly včas odhaleny. Zvlášť často se vyskytly pokusy dokázat pobyt Féničanů v Americe.  

 

 

Nechvalnou proslulost si získaly senzační nálezy z Paraibe v Brazílii v roce 1874: kámen s fénickým nápisem a obrovská socha fénického boha. Oba ty to podvrhy byly odhaleny a uká­zalo se s naprostou jistotou, že jde o padělky. (obr. 1) (1)

Paraibe

Nejpodnikavější milovníci senzací nejednou používají v roli svých „objevů“ opravdu starobylých předmětů, přivezených z Evropy, Asie nebo Afriky...

Naše dnešní znalosti o antické kultuře jsou už jen pouhými zbytky toho, co kdysi skutečně existovalo. Když tlupy fanatiků vzaly útokem a vypálily proslulou Alexandrijskou knihovnu, v níž byly uloženy poklady antické kultury, zmizela v plamenech nesmírně cenná díla četných starověkých myslitelů, cestovatelů, vojevůdců, i vědců.

Obr. 2 Mapa fénických kolonií

Koncem 19. století došlo k prvním systematických archeologickým vykopávkám. Od Aljašky až po Ohňovou Zemi se rozkládalo nádherné panoráma pozůstatků starobylých kultur — stopy činnosti mnoha národů a kmenů, jež se vzájemně střídaly po celá tisíciletí. Zvolna, krok za krokem, se archeologové nořili do tohoto gigantického muzea starobylých nálezů. Razili si cestu neproniknutelnou džunglí k rozvalinám zapomenutých měst, prokopávali se proudy ztuhlé lávy, aby pod ní našli pozůstatky dávné indiánské kultury. Tisíce kubických metrů půdy i úlomků kamene rozkopávali jen proto, aby vyrvali z temnot zapomnění překrásná umělecká díla a velkolepé stavby zničených indiánských kultur.

Obr. 3 Jak se dokládá podobnost některých artefaktů

Spolu s archeology pracovali i zástupci řady dalších vědeckých odvětví: etnografové, antropologové, geologové, paleontologové, botanici. Ze společného úsilí všech těchto vědců vyrostla nová věda — amerikanistika, jež studuje současnost i minulost Nového světa v celé jejich mnohotvárnosti.

Odkazy

(1) (-r-): Kámen z Paraiba. ZaZ, 28.1.2015. Internet: http://zahadyazajimavosti.cz/index.php/historie/578-kamen-z-paraiba-parahyba

Pokračování příště

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 240