Vědci rekonstruovali pravou tvář krásné manželky faraóna Achnatona, která žila před 3 tisíci lety.

Její padesáticentimetrovou bustu našel německý archeolog Ludwig Borchardt v roce 1912 na lokalitě Tell el-Amarna, která krátkou dobu sloužila jako hlavní město egyptské Nové říše, nazývaná v té době Achetaton. Busta se nacházela v pozůstatcích ateliéru slavného královského sochaře Thutmoseho. Dnes je uschována v berlínském Altes Museum.

V roce 1992 počítačová tomografie busty pouze ukázala, že má vápencové jádro a několik štukových vrstev různé tloušťky. Teprve nyní technika postoupila natolik, že nové zkoumání provedl německý radiolog Alexander Huppertz. A zjistil, že busta byla poopravena vápennou omítkou, aby královna vypadala “hezčí“ a „mladší“. Výsledky vědec publikoval v časopise Radiology.

Obr. 2 - Na originále byly vrásky kolem úst

Původně měla Nefertijti ohnutý nos s hrbolky - ty byly sochařem odstraněny, nos byl narovnán. Vymazány byly i vrásky kolem úst, spolu s důlky na tvářích. Lícní kosti byly vytvořeny ostřejší a výraznější, oči více protáhlé a svěží. U originálu upravili i koutky úst - sochař je pozdvihl. Zkrátka, tvář byla upravena prostřednictvím úprav poslední vrstvy.

Obr. 3 - Na nose byl hrbolek

Vědci říkají, že i bez tohoto sochařského "mejkapu" by byla Nefertijti velmi hezká. Ale zadavatel sochy - farao Amenhotep IV. Achnaton (1367-1350 př n. l.) a její manžel v jedné osobě - chtěl, aby busta vypadala lépe než originál. A dílo se podařilo – královna byla vždy považována za standard ženské krásy.

Obr. 1 – Busta královny Nefertijti