V červnu 1941 sovětští archeologové odkryli několik hrobek mauzolea Gur - Emir v Samarkandu.

Okolnosti těchto nálezů, obecně málo známé, jsou opředeny množstvím záhad… 

 

Chyba Nádir Šáha

Po smrti Timúra se jeho ohromná říše rozpadla na dvě části.

Jedné vládl Ugulbek, který podporoval rozvoj různých věd a umění a sám byl významným astronomem.

Ale v Samarkandu narůstala nespokojenost. V roce 1449 byl Ugulbek ubyt a sťat na základě spiknutí, v jehož čele stál jeho vlastní syn. 

Zbytky impéria se dále drobily na menší části za nepokojů, vražd, násilností a požárů…

Přesto všechno se nikdo neodvážil rušit klid velkého Timúra, i když se šířily pověsti o pohádkovém bohatství, ukrytém v hrobce. Vykradače hrobů držely na uzdě obavy ze strašného prokletí, které by padlo na každého, kdo by pronikl pod náhrobní desky.

Přesto byl věčný sen strašného Timúra narušen…

Nádir - šáh (4) byl zakladatel dynastie Afšárovců v Persii (1736–1747) a byl zároveň jeden z největších dobyvatelů v perské historii. Na vrcholu moci ovládal území od Iráku a Ománu až po řeku Indus.

Nádir – šáh sebevědomě prohlásil. „Nyní se svět, podobný kouli, nachází v mých rukou. Někdo si pro sebe udělal hrobku z nefritu, my vybudujeme pokladnici z oceli a červeného zlata. Z nefritu obložíme stěny jednoho ze svatých míst v našem hlavním městě.“   

Nádir – šáh dal odvést nefritové desky do svého hlavního města Mešched. Domníval se, že uvnitř nefritové desky jsou ukryté indické drahokamy a proto čínští vládcové nabízeli za desky neuvěřitelné bohatství…

Odplata

Čím více se desky plížily k Mechšedu, tím více se Nádir – šáha zmocňovaly obavy.

Jednou se mu ve snu zjevil sám Timúrův rádce Baraka a pohrozil strašným trestem za znesvěcení hrobky.

Ráno Nádir – šáh sezval dvorní mágy a astrology a ptal se jich, jaký význam mohl mít prožitý sen. Když šáh drancoval porobené země a přivlastňoval si jejich bohatství, tito rádcové tvrdili jedním chórem o příznivém postavení hvězd k přivlastnění bohatství velikým šáhem. Nyní však, jakmile uslyšeli o duchu rádce Baraka, okamžitě zapřísahali šáha, aby desky vrátil na své místo. 

I když Nádir – šáh obyčejně málo dbal na rady jiných, nyní dal okamžitě příkaz, aby se karavana s deskami obrátila zpět k Samarkandu a ustavily se tak, jako před tím. 

Jenže – vrátit vše tak, jak bylo dříve – se už nepodařilo. Na jednom místě se deska sesunula ze saní, spadla ze skály a rozbila se na čtyři kusy, nichž jeden se už nepodařilo najít.  

Ale i tak se rozbitá deska dovezla na místo a ustavila tak, jak byla.

Perskému šáhovi urychlená změna plánu i tak nepomohla uniknout prokletí.

Od té chvíle ho začaly pronásledovat neúspěchy až nakonec zahynul za velmi záhadných okolností. Našli ho probodnutého kopím v pokojích, které strážily tři okruhy strážných…

V hrobce Timúra byl také uchován Duch války. Pokud se pustí z hrobky, do dvou dnů se svět pohrouží do strašné války, strádání a krve…

Pokračování

 


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 227