hitler-in-sa  10.7.1945, dva měsíce po kapitulaci Německa, ponorka U-530 vplula do argentinského přístavu Mar del Plata. Poručík Otto Wermuth a jeho posádka se vzdala místním úřadům.

  Případ ponorky U-530 vedl k vzniku různých pověstí.

   Mnozí věřili, že Wermuth někoho tajně vysadil na pláži a teprve potom se vzdal.

   16.července 1945 Maďar Ladislav Szabo, žijící v Argentině, řekl deníku "La Critica", že U-530 přivezla Hitlera a Evu Braunovou v Antarktidě, kde Ritsherova expedice postavila v roce 1938-1939, "nový Berchtesgaden."

   Tuto verzi nikdo nebral vážně, ale pak se stalo něco neočekávaného: 17. srpna 1945 se v Mar del Plata objevila ponorka U-977, které velel Oberleutnant Heinz Schaeffer!

   u530

Obr. U 530 v Argentině 

Vzhledem k tomu, že Donitz nařídil ponorkám kapitulovat 4. května 1945, zpoždění nutně vypadalo velmi podivně. Že by U-977 plula k Antarktidě?

   Wermuth, Shaffer a členové jejich posádek byli vyslýcháni argentinskými úřady, a zástupci amerického a britského námořnictva.

   Všechny zajímalo, neutekl-li Hitler nebo jiný vysoce postavený nacista na jejich ponorce.

   Na závěr byli všichni přesvědčeni, že pozdní připlutí do Argentiny, je docela pochopitelné. Protokoly výslechů nyní nejsou tajné.

   U-530 byla lodí typu IX-C. Vyplula z Kristiansund (Norsko) 3. března 1945, od 4.-7.5.1945 se plavila kolem New Yorku.

   Když se její kapitán Otto Wermuth dozvěděl, že Německo kapitulovalo, rozhodl se plout do Argentiny, která, jak se domníval, je přátelsky nakloněna Německu.

   U-530 opustila prostor New Yorku 10. května a připlula do Argentiny na 10. července 1945.

   Během výslechu Wermuth řekl, že nejprve ponorka plula pod hladinou, pak rychlostí 7,5 uzlů (1 uzel = 1.85 km/h) na hladině v noci a ve dne pod hladinou při rychlosti 2 uzlů. Na 20 ° j.š. se vynořili a přidali rychlost na 9 uzlů.

   Pokud přijmeme tyto údaje, je vzdálenost mezi New Yorkem a 20° j.š. (8500 km), jim trvalo 57 dní. Přejít do Mar del Plata, 3300 km, jim trvalo asi 8 dní. Celkem 65 dní. To se shoduje i s délkou cesty - 61 dní, uvedené během výslechu.

   U-977 byla loď typu VII-C. Vyplula z Kristiansund 2. května 1945. Schaeffer věděl o vítězství spojenců, a chtěl také plavat do Argentiny. 16 osob se rozhodlo vyjít na břeh poblíž Bergenu. Všechni byli zajati Brity, ale aby neprozradili ostatní, uvedli, že se U-977 potopila.

   11.května 1945 se loďka s 32 osobami potopila, když chtěli obeplout Británii.

   O 66 dnů později, když šťastně minula britskou námořní základnu v Gibraltaru, se vynořila.

   Vzhledem k tomu, že měli málo paliva (na palubu vzali pouze 80 tun), loď plula neskutečně pomalu.

   Od severní Afriky se plavili na jih na jednou ze dvou dieselů, v noci na povrchu, a ve dne - pod vodou za pomoci elektromotoru.

   U-977 překročila rovník 23.července 1945 a vzdala se 17. srpna 1945.

   Dokumenty na palubě, na rozdíl od U-530, byli zachráněny (Otto Wermuth zničil  dokumenty a rozbil veškeré vybavení, aby je nedostal nepřítel).

   "Jedním z hlavních důvodů pro rozhodnutí k plavbě do Argentiny byla německá propaganda,“ řekl během výslechu Heinz Schaeffer. „Bylo nám řečeno, že americké a britské noviny píší, že po válce budou všichni němečtí muži posláni do otroctví a sterilizováni. Dalším důvodem bylo brutální zacházení s německými válečnými zajatci, které se konalo ve Francii po první světové válce, dlouhé zadržování před zasláním domů. A samozřejmě, doufali jsme, že v lepší životní podmínky v Argentině."

   Ani U-977 nebo U-530 neměla čas, aby "při cestě", doplula do Antarktidy.

   Kromě toho, v červnu - srpnu – je na jižní polokouli největší zima, kdy celá oblast kolem Antarktidy je obklopená silným ledovým příkrovem.

   Satelitní data ukazují, že na přelomu května a června se táhne led 500 km od Země královny Maud, a od července do září - na 1665 km.

   Chcete-li dosáhnout pobřeží a vrátit se zpět do Argentiny, U-530 by musel plavat pod ledem asi 1000 km, a U-977 - asi 3300 km.

   Dieselové ponorky mohou plout pod ledem, ale ne dlouho. Musely by se vynořit nejméně jednou za dva dny, ale tyto typy ponorek by nemohly prorazit tloušťku ledu 1 - 2 m bez poškození.

   Dokonce i v antarktickém létě 1947-48 ponorka US Navy "Sennet", která se zúčastnila operace "Highjump", byla poškozena krami a zimní podmínky v Antarktidě pro ni byly mnohem komplikovanější.

   Zajaté ponorky předali Američanům, kteří je používali jako plovoucí cíl. U-977 zničili torpédem 13 listopadu 1946, U-530 28.listopadu 1947.

   V roce 1947, nepolepšitelný Ladislav Szabo napsal knihu "Hitler je naživu," kde argumentoval, že ponorky U-530 a U-977 byly součástí eskadry ponorek, jež odvezly Hitlera a Evu Braunovou a další "špičky" Třetí říše do Antarktidy.

   Sám Heinz Schaeffer to nevydržel a odpověděl fantasmagorům upřímně, proč nebude mlčet:

   "Mnohem vážnější, než kniha Szabo, se mi zdálo odhalení, že v samotném Německu je velmi rozšířené jakési tajemné přesvědčení, že se jednou Hitler vrátí.  Lidé odmítají uvěřit, že je mrtvý ... To je opravdu znepokojivé na těchto vzrušujících příbězích, které se objevují z Buenos Aires nebo Montevidea, že jejich autoři, byť neúmyslně, vytvářejí nebezpečný mýtus, jež by sloužil Němcům jako  omluva pro to, jen tak sedět a čekat. Nedokázal jsem si představit něco více nepřátelského Německu, ano i pro celou Evropu, než podobné vágní myšlenky o takovém přání. Bůh pomáhá těm, kdo pomáhá, a ne těm, kteří čekají, aby se přízrak vrátil z hrobu, aby udělal jejich práci. To je hlavní důvod, který mě přiměl zveřejnit pravdu o cestě mé ponorky.“

   William Bernhardt předložil další verzi: "Ano, Hitler zemřel v Berlíně, ale U-977 odnesla jeho popel do Antarktidy spolu s jinými poklady, zabalenými do bronzové, zapečetěné krabice.“ Příkaz byl, skrýt vše v jeskyni v horách Myuliga - Hoffman.

   Aby se dodala "důvěryhodnost" této bajce, Bernhardt řekl, že byl členem posádky U-530, i když jeho jméno se neobjevuje v žádných seznamech ani záznamech.

   Mnozí publicisté věří "dopisu Schaeffera,“ údajně poslaném Bernhartovi 1.6.1983:

   "Přemýšlel jsem o tom, zda zveřejnit svůj rukopis týkající se U-530. Všechny tři lodě (U-977, U-530 a U-465), se účastnily operace, a teď klidně spí na dně Atlantiku. Možná je lepší nebudit je? ... Přemýšlejte také o tom, v jakém světle se objeví mé knihy po vašem vyprávění? My všichni jsme přísahali zachovat tajemství, neudělali jsme nic nevhodného a jen plnili rozkazy, bojovali za naše milované Německo...

Zamyslete se znovu, a může být ještě lepší představit všechno jako výmysl? Co dostanete, když řekneme pravdu o tom, jaké bylo naše poslání, a kdo bude trpět kvůli tvému odhalení? Přemýšlejte o tom! Ovšem nemáte v úmyslu udělat to jen pro peníze. Opakuji ještě jednou: pravda spí s našimi ponorkami na dně oceánu. To je můj názor..."

   Heinz Schaeffer se musel obracet v hrobě, když Bernhardt přišel s neexistujícím dopisem: v roce 1983 byl už čtyři roky na onom světě!

  (-r-)

Čtěte více

  • Kol. aut.: Jak to bylo s nacistickými létajícími talíři? – sborník článků s kompletním rozborem legendy a dalších příbuzných oblastí z archivu KPUFO na DVD. KPUFO, 2017. 


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 163