atlantis m Atlantis již není?

Připomeňme, že Angličan Bernie Bamford, specialista na letecké snímkování z mořského dna, objevil v roce 2009 na snímku Atlantského  oceánu Google Ocean něco podivného.

Na mořském dně, které je zde (31 15'15.53N 24 15'30.53W) v hloubce asi 5 kilometrů, byl zřetelný obdélník, skládající se z mřížky křížících se linií.

atlatis at1Vše vypadalo jako ulice nějakého města. Až na to, že by šlo o město vskutku gigantické – obdélník má rozměry 165 krát 130 km. 

„Fascinující!“, řekl na "objev" přední archeolog a specialista na hledání Atlantidy Dr. Charles Orser z New York State University. „To je zhruba oblast, na kterou Platón sám poukázal. Musíme se na to podívat podrobněji.“ 

Území, nalezené Bamfordem, leží asi tisíc kilometrů od Kanárských ostrovů a leží v blízkosti podmořských hor, přesně tak, jak o tom psal Platón. Nicméně, na snímku není vidět to hlavní – kruhové kanály, které tvořily hlavní město Atlantidy.

Podle skeptiků tam žádné linie nejsou. Jde pouze o virtuální obrazce, aby ukázaly zobrazení směru pohybu sonaru - zařízení, které se používá ke studiu reliéfu dna. Proč se však tyto linie objevily pouze zde a nikde jinde?

atlatis at2Za tři roky se na Atlantidu, objevenou Bernie Bamfordem, nikdo  nepodíval. Taková expedice by si vyžadovala nesmírné technické a také finanční nároky. 

Google se s problémem vypořádal svým způsobem – linie prostě odstranil. Aby nedošlo k dalším sporům mezi jeho uživateli.

Na dotazy, proč se tak stalo, zástupci společnosti Google odpověděli, že byly provedeny opravy v důsledku nových údajů získaných od amerických oceanografů - Scripps Institution of Oceanography, National Oceanic and Atmospheric Administration (NO-AA), US Navy, NGA a GEBCO.

Nicméně, podíváme-li se na oblast pozorněji, můžeme vidět, že "ruiny" nezmizely beze stopy. Některé linky stále ještě prosvítají. Možná, že skutečně existují?

V 70. a 80. letech minulého století našli Atlantidu i sovětští oceanografové asi 500 kilometrů západně od Gibraltaru. V oblasti podmořské hory Amper během expedic lodí "Akademik Petrovskij" a "Akademik Kurčatov" byly objeveny zvláštní vertikální struktury, podobné starým městským hradbám, vystupující ze světlého písku. I ony tvořily pravoúhlé obrazce, a další stěny byly rozděleny do malých bloků.

Čtěte víc:

Chronologie hypotéz na umístění Atlantidy: http://atlantipedia.ie/samples/chronology-of-location-theories-a/
(-r-) Atlantida v Perském zálivu? ZaZ, č. 1 / 97, ročník V / XX / 2011
(-r-) Byla objevena Atlantida? ZaZ, č. 3 / 89, ročník III / XVIII / 2009
Novák, J. J.: Atlantida na trochu jiný způsob. ZaZ, č. 4 / 90, ročník III / XVIII / 2009
(-r-) Kde nalézt Atlantidu. ZaZ č.5 / 91, ročník III / XVIII / 2009
(-r-) Atlantida bude brzy nalezena. ZaZ, č. 3 / 84, ročník II / XVII / 2008
(-r-) Atlantida se ukázala jako inkubátor nacistů… ZaZ, č. 4 / 80, ročník I / XVI / 2007